Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 25,6 χιλ. €
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16877/19.11.2019, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ), ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ», (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 80610), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ €25.590,00 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η €31.731,60 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 6 139,6 χιλ.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 5 4,5 εκατ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 4 86,7 χιλ.
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 3 74,5 χιλ.
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 3 56,1 χιλ.
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 3 517,8 χιλ.
55110000-4 Υπηρεσίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων 2 80,7 χιλ.
44113810-6 Κάλυψη επιφάνειας 2 52,9 χιλ.
73110000-6 Υπηρεσίες έρευνας 2 62,1 χιλ.
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 2 52,9 χιλ.
44423000-1 Διάφορα είδη 2 49,9 χιλ.
77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες 2 889,3 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2 36,8 χιλ.
31711140-6 Ηλεκτρόδια 2 16,1 χιλ.
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 2 52,9 χιλ.
24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 2 52,9 χιλ.
45223100-7 Συναρμολόγηση μεταλλικών δομικών κατασκευών 2 16,1 χιλ.
45223110-0 Τοποθέτηση μεταλλικών δομικών κατασκευών 2 16,1 χιλ.
44313000-7 Μεταλλικά πλέγματα 2 16,1 χιλ.
44211500-7 Θερμοκήπια 2 52,9 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2 49,9 χιλ.
44211110-6 Θάλαμοι 2 121,0 χιλ.
38120000-2 Μετεωρολογικά όργανα 1 36,2 χιλ.
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1 40,3 χιλ.
48180000-3 Πακέτα ιατρικού λογισμικού 1 83,1 χιλ.
45214000-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας 1 403,2 χιλ.
39515410-2 Σκίαστρα εσωτερικού χώρου 1 8,1 χιλ.
71314200-4 Υπηρεσίες διαχείρισης της ενέργειας 1 8,1 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1 83,1 χιλ.
38341000-7 Όργανα μέτρησης ακτινοβολίας 1 40,3 χιλ.
42120000-6 Αντλίες και συμπιεστές 1 40,3 χιλ.
42943700-5 Κυκλοφορητές θέρμανσης 1 18,5 χιλ.
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 1 36,2 χιλ.
90670000-4 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες 1 4,4 χιλ.
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1 36,2 χιλ.
31682510-8 Εφεδρικά συστήματα παραγωγής ενέργειας 1 8,1 χιλ.
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1 403,2 χιλ.
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1 80,6 χιλ.
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1 15,9 χιλ.
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 1 80,6 χιλ.
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1 59,7 χιλ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1 16,1 χιλ.
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 1 36,2 χιλ.
39711120-6 Καταψύκτες 1 80,6 χιλ.
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1 4,4 χιλ.
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 1 59,7 χιλ.
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1 80,6 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1 9,7 χιλ.
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1 83,1 χιλ.
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1 80,6 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste