Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
60600000-4 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα 28 169
09100000-0 Καύσιμα 20 3,3 εκατ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 19 64,8 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 15 837,7 χιλ.
22120000-7 Δημοσιεύσεις 12 3,0 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 11 823,2 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 11 19,6 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 10 13,3 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 10 1,2 εκατ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 10 76,4 χιλ.
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 9 11,0 χιλ.
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 9 6,5 χιλ.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 8 73,2 χιλ.
50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 8 1,9 χιλ.
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 7 4,6 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 6 9,7 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 5 80,6 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 5 433,9 χιλ.
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 4 19,8 χιλ.
16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 4 11,7 χιλ.
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 4 1,1 χιλ.
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 4 4,0 εκατ.
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης 4 242
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 4 1,8 χιλ.
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 4 62,4 χιλ.
34000000-7 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 4 11,5 εκατ.
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 3 1,8 χιλ.
22459000-2 Εισιτήρια 3
30192700-8 Γραφική ύλη 3 4,8 χιλ.
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 3 127,4 χιλ.
22112000-8 Βιβλία διδασκαλίας 3 22,6 χιλ.
35111000-5 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 3 6,7 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 3 14,2 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 3 9,9 χιλ.
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 3 11,4 χιλ.
37414100-4 Στρώματα ύπνου 3 51,3 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 3 51,6 χιλ.
24951230-6 Υλικά γόμωσης πυροσβεστήρων 3 5,8 χιλ.
32552110-1 Ασύρματα τηλέφωνα 2 3,2 χιλ.
34114200-1 Αστυνομικά αυτοκίνητα 2 18,6 χιλ.
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 2 3,2 χιλ.
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 2 323
44221100-6 Παράθυρα 2
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 2 1,8 χιλ.
34522450-1 Φουσκωτά σκάφη 2 645
19244000-8 Υφάσματα για κουρτίνες 2 8,4 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 2 938,0 χιλ.
03419000-0 Ξυλεία 2 898
35121500-3 Σφραγίδες 2 73
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 2 3,3 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste