Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 57 241,1 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 54 3,1 εκατ.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 46 335,4 χιλ.
60600000-4 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα 40 1,6 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 39 119,0 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 38 4,0 εκατ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 34 3,1 εκατ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 33 3,1 εκατ.
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 32 601,0 χιλ.
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 26 23,4 χιλ.
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 25 166,8 χιλ.
34114200-1 Αστυνομικά αυτοκίνητα 15 266,8 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 15 142,2 χιλ.
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 15 13,5 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 15 1,7 εκατ.
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 15 203,5 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 11 61,1 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 10 44,0 χιλ.
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 10 24,7 χιλ.
22120000-7 Δημοσιεύσεις 10 3,9 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 10 93,9 χιλ.
22112000-8 Βιβλία διδασκαλίας 9 30,4 χιλ.
79980000-7 Υπηρεσίες συνδρομών 9 115,4 χιλ.
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 8 3,1 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 8 19,4 χιλ.
50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 8 1,5 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 8 11,6 χιλ.
98395000-8 Υπηρεσίες κλειθροποιού 8 618
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 7 41,5 χιλ.
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 6 78,9 χιλ.
42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων 6 8,1 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 6 81,5 χιλ.
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 6 23,7 χιλ.
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 6 42,8 χιλ.
34411000-1 Μέρη και εξαρτήματα μοτοσικλετών 5 27,0 χιλ.
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 5 766
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 5 2,3 χιλ.
50115000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών 5 15,6 χιλ.
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 5 4,6 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 5 2,5 χιλ.
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 5 2,4 εκατ.
03121200-7 Κομμένα άνθη 4 25
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 4 7,2 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 4 37,1 χιλ.
16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 4 11,7 χιλ.
34310000-3 Μηχανές και μέρη τους (οχήματα) 4 144,5 χιλ.
24951100-6 Λιπαντικά 4 120,0 χιλ.
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 4 70,3 χιλ.
44316000-8 Σιδηρικά είδη 4 1,6 χιλ.
79970000-4 Υπηρεσίες δημοσιεύσεων 4 966

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste