Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

18 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 10 572,3 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 8 248,6 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 5 115,5 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 5 169,6 χιλ.
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 4 852,0 χιλ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 4 40,3 εκατ.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 4
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 4 61,9 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 3 41,3 χιλ.
90514000-3 Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων 3 2,5 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 3 83,9 χιλ.
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 3 11,9 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 2 8,1 χιλ.
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2 312,0 χιλ.
50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων 2 23,4 χιλ.
92512100-4 Υπηρεσίες καταστροφής αρχείων 2 647
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2 64,8 χιλ.
39831600-2 Καθαριστικά τουαλέτας 2 3,1 χιλ.
22500000-5 Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις 2 120,0 χιλ.
50433000-9 Υπηρεσίες βαθμονόμησης 2 18,1 χιλ.
14612300-7 Μεταλλεύματα αλουμινίου 2 592
38412000-6 Θερμόμετρα 2 180
42912100-3 Μηχανές και συσκευές διήθησης υγρών 2 540,0 χιλ.
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 2 7,3 χιλ.
30199230-1 Φάκελοι 2 42,3 χιλ.
35121600-4 Επιγραφές 2 26,1 χιλ.
50413000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου 2 61,9 χιλ.
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 2 94,2 χιλ.
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 2 54,8 χιλ.
24962000-5 Χημικά επεξεργασίας νερού 2 68,1 χιλ.
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 2
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 2 540,0 χιλ.
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2 51,2 χιλ.
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 2 540,0 χιλ.
50324200-4 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης 2 73,1 χιλ.
09000000-3 Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας 2 42,8 χιλ.
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 2 68,1 χιλ.
33693100-5 Τοξίνες 1 71,4 χιλ.
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 1 4,0 χιλ.
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 1 2,0 χιλ.
39224320-7 Σφουγγάρια 1 2,1 χιλ.
42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου 1 25,4 χιλ.
30197642-8 Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί 1
35120000-1 Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας 1 3,8 χιλ.
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1 59,7 χιλ.
48333000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης επαφών 1 42,5 χιλ.
38436310-6 Θερμαντικές εστίες 1 60,0 χιλ.
72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 1 121,0 χιλ.
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1 7,9 χιλ.
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 1 59,7 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste