Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 1,6 χιλ. €
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019
έως 2,4 εκατ. €
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 11 545,2 χιλ.
34962000-8 Εξοπλισμός ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 9 760,2 χιλ.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 9 11,4 εκατ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6 1,3 εκατ.
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 5 2,7 εκατ.
90630000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο 4 2,7 εκατ.
34967000-3 Συστήματα επικοινωνίας αερολιμένων (COM) 4 7,6 εκατ.
60424100-7 Ενοικίαση αεροσκαφών με πλήρωμα 4 992,0 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 4 1,5 εκατ.
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 4 20,9 εκατ.
45241000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια 3 4,2 εκατ.
48810000-9 Συστήματα πληροφόρησης 3 1,2 εκατ.
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 3 20,5 εκατ.
79419000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων 3 859,3 χιλ.
71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού 3 1,8 εκατ.
71322000-1 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 3 1,5 εκατ.
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 3 606,1 χιλ.
71321300-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδραυλικής 2 45,8 εκατ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
90913000-0 Υπηρεσίες καθαρισμού βυτίων και δεξαμενών 2 235,2 χιλ.
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 2
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2 21,5 χιλ.
42000000-6 Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 2 481,0 χιλ.
45247000-0 Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων, διωρύγων, αρδευτικών καναλιών και υδραγωγείων 2 22,9 εκατ.
71317200-5 Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας 2 137,4 χιλ.
31400000-0 Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες 2
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2 108,8 εκατ.
30233141-1 Πλεονάζουσα παράταξη ανεξάρτητων δίσκων (RAID) 2 413,4 χιλ.
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης 2 21,2 χιλ.
50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 2 49,2 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 2 30,6 χιλ.
45232120-9 Αρδευτικά έργα 2 22,9 εκατ.
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 2 109,6 χιλ.
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2 27,9 χιλ.
31430000-9 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 2 68,5 χιλ.
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32424000-1 Υποδομή δικτύου 2 1,2 εκατ.
34995000-8 Φωτιστικά για καθοδήγηση και φωτισμό αεροσκαφών 1 180,7 χιλ.
35111100-6 Αναπνευστικές συσκευές πυρόσβεσης 1 45,1 χιλ.
09211100-2 Έλαια κινητήρων 1
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 1 16,0 εκατ.
71200000-0 Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες 1 100,0 χιλ.
42418900-8 Μηχανήματα φόρτωσης ή διακίνησης 1 806,5 χιλ.
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 700,0 χιλ.
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1 12,7 χιλ.
44000000-0 Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές) 1 58,2 χιλ.
50740000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων 1 30,6 χιλ.
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 60,0 χιλ.
42122130-0 Αντλίες νερού 1
22114300-5 Χάρτες 1

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste