Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 8 80,0 χιλ.
45241000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια 6 12,9 εκατ.
71322000-1 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 5 6,4 εκατ.
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 5 2,9 εκατ.
90630000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο 4 2,7 εκατ.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 4 9,7 εκατ.
34967000-3 Συστήματα επικοινωνίας αερολιμένων (COM) 4 483,9 χιλ.
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 3 3,4 εκατ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 3 800,0 χιλ.
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 3 20,5 εκατ.
50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 3 39,8 χιλ.
34962000-8 Εξοπλισμός ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 3 226,4 χιλ.
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 3 20,5 εκατ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 3 58,5 χιλ.
60424100-7 Ενοικίαση αεροσκαφών με πλήρωμα 2
09211100-2 Έλαια κινητήρων 2 32,3 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 2 255,5 χιλ.
35121300-1 Εξαρτήματα ασφαλείας 2 30,0 χιλ.
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32424000-1 Υποδομή δικτύου 2 1,2 εκατ.
71317200-5 Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας 2 45,8 χιλ.
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 2
71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού 2 1,4 εκατ.
60400000-2 Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών 2 30,1 εκατ.
71321300-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδραυλικής 2 1,5 εκατ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2 32,3 χιλ.
34964000-2 Εξοπλισμός εδάφους παγκατευθυντικών ραδιοφάρων VHF Doppler (DVOR) 2 26,3 εκατ.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 2 32,3 χιλ.
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2 82,0 εκατ.
34965000-9 Εξοπλισμός μέτρησης αποστάσεων (DME) 2 26,3 εκατ.
48810000-9 Συστήματα πληροφόρησης 2 193,8 χιλ.
34963000-5 Σύστημα ενόργανης προσγείωσης (ILS) 2 26,3 εκατ.
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2 27,9 χιλ.
31430000-9 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 2 68,5 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 2 503,2 χιλ.
42122220-8 Αντλίες αποχέτευσης 1
42122130-0 Αντλίες νερού 1
72212517-6 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 1 55,0 χιλ.
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 1 24,8 χιλ.
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1 60,0 χιλ.
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1 15,0 χιλ.
44000000-0 Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές) 1 58,2 χιλ.
50740000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων 1 30,6 χιλ.
44423400-5 Σήματα και συναφή είδη 1 1,5 εκατ.
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 60,0 χιλ.
32581000-9 Εξοπλισμός επικοινωνίας δεδομένων 1 60,0 χιλ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 1 39,5 εκατ.
42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων 1
34928300-1 Στηθαία ασφαλείας 1 16,0 εκατ.
38546000-4 Σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών 1 1,2 εκατ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste