Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 60,0 χιλ. €
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών «τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης της Γ.Δ.Ο.Υ. και της Γ.Δ.Σ.Σ.Υ. για την αναβάθμιση και προσαρμογή του υφιστάμενου Πληροφοριακού συστήματος ΔΗΛΟΣ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις για τον προγραμματισμό – κατάρτιση του Π.Δ.Ε. καθώς και τη διαχείριση – αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων των έργων αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.», προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #74.400,00 €#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 9 545,2 χιλ.
34962000-8 Εξοπλισμός ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 8 760,2 χιλ.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 7 9,0 εκατ.
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 5 1,6 εκατ.
60424100-7 Ενοικίαση αεροσκαφών με πλήρωμα 5 992,0 χιλ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 5 563,0 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 5 3,4 εκατ.
34967000-3 Συστήματα επικοινωνίας αερολιμένων (COM) 5 7,6 εκατ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 4 70,0 χιλ.
71321300-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδραυλικής 4 48,2 εκατ.
90630000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο 4 1,5 εκατ.
72212600-5 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 3 89,6 χιλ.
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 3 100,0 χιλ.
60181000-0 Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό 3 1,7 εκατ.
79419000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων 3 859,3 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 3 20,0 χιλ.
77211400-6 Υπηρεσίες κοπής δένδρων 3 3,2 εκατ.
42418900-8 Μηχανήματα φόρτωσης ή διακίνησης 3 1,7 εκατ.
90913000-0 Υπηρεσίες καθαρισμού βυτίων και δεξαμενών 2 235,2 χιλ.
90650000-8 Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου 2 3,2 εκατ.
34997000-2 Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης αερολιμένων 2 361,4 χιλ.
45232120-9 Αρδευτικά έργα 2 22,9 εκατ.
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 2 361,4 χιλ.
34968000-0 Συστήματα επιτήρησης και συστήματα φωτισμού αερολιμένων 2 361,4 χιλ.
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 2 109,6 χιλ.
71317200-5 Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας 2 137,4 χιλ.
79710000-4 Υπηρεσίες ασφάλειας 2 8,3 εκατ.
50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 2 83,6 χιλ.
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32424000-1 Υποδομή δικτύου 2 1,2 εκατ.
34995000-8 Φωτιστικά για καθοδήγηση και φωτισμό αεροσκαφών 2 361,4 χιλ.
45241000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια 2 3,3 εκατ.
72212517-6 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 2 129,4 χιλ.
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 2 20,8 εκατ.
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2 322,0 χιλ.
63520000-0 Υπηρεσίες γραφείων μεταφορών 2 30,0 χιλ.
30233141-1 Πλεονάζουσα παράταξη ανεξάρτητων δίσκων (RAID) 2 413,4 χιλ.
31400000-0 Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
45247000-0 Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων, διωρύγων, αρδευτικών καναλιών και υδραγωγείων 2 22,9 εκατ.
77211100-3 Υπηρεσίες περισυλλογής ξυλείας 2 1,2 εκατ.
71322000-1 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 2 1,3 εκατ.
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 2 606,1 χιλ.
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 2
45262660-5 Εργασίες αφαίρεσης αμιάντου 2 3,2 εκατ.
42000000-6 Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 2 481,0 χιλ.
44200000-2 Δομικά υλικά 2 20,0 χιλ.
34968200-2 Συστήματα φωτισμού αερολιμένων (PAPI) 2 361,4 χιλ.
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 2 20,4 εκατ.
34997210-7 Φωτιστικά διαδρόμων προσγείωσης-απογείωσης 2 361,4 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste