Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
09100000-0 Καύσιμα 62 4,4 εκατ.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 56 383,9 χιλ.
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 46 434,0 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 42 1,2 εκατ.
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 42 1,6 εκατ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 39 384,3 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 35 1,4 εκατ.
60600000-4 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα 34
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 34 156,5 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 31 1,1 εκατ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 31 1,5 εκατ.
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 19 141,3 χιλ.
34114200-1 Αστυνομικά αυτοκίνητα 18 267,6 χιλ.
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 17 533,2 χιλ.
45216111-5 Κατασκευαστικές εργασίες για αστυνομικά τμήματα 13 1,7 εκατ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 12 10,9 χιλ.
22120000-7 Δημοσιεύσεις 12 1,9 χιλ.
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 11 155,3 χιλ.
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 11 25,7 χιλ.
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 11 151,1 χιλ.
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 11 3,0 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 10 334,8 χιλ.
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 10 36
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 10 10,4 χιλ.
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 9 16,9 χιλ.
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 8 84,8 χιλ.
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 8 325,0 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 7 69,1 χιλ.
50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 6 313
50115000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών 6 13,9 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 6 280,7 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 6 6,6 εκατ.
34411000-1 Μέρη και εξαρτήματα μοτοσικλετών 6 23,5 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 6 192,7 χιλ.
31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος 6 217,7 χιλ.
34310000-3 Μηχανές και μέρη τους (οχήματα) 5 100,0 χιλ.
35111000-5 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 5
24951210-0 Σκόνη γόμωσης πυροσβεστήρων 5 887
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 4 3,5 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 4 7,1 χιλ.
41110000-3 Πόσιμο νερό 4 1,6 χιλ.
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 4 7,9 χιλ.
15811511-1 Έτοιμα σάντουιτς 4 9,4 χιλ.
15321000-4 Χυμοί φρούτων 4 3,3 χιλ.
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 4 35,9 χιλ.
31523300-1 Φωτεινές επιγραφές 3 2,8 χιλ.
03121200-7 Κομμένα άνθη 3 29
38520000-6 Σαρωτές 3
44221111-6 Μονάδες διπλών υαλοπινάκων 3 350
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 3 29,0 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste