Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 24,0 χιλ. €
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. Ορεστιάδας που στερούνται μονίμου προσωπικού με ειδικότητα καθαριότητας, για το χρονικό διάστημα από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης, μέχρι 31-12-2018 και διαιρείται σε δύο τμήματα, ως εξής: ΤΜΗΜΑ Α Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο αμιγώς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ήτοι: Τ.Σ.Φ. Μεταξάδων, Τ.Σ.Φ. Κυπρίνου και Κ.Σ.Φ. Νέας Βύσσας (ΕΦ 07-593). ΤΜΗΜΑ Β Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών εκτός αυτών που έχουν ως αντικείμενο αμιγώς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ήτοι: Επιτελείο Δ.Α. Ορεστιάδας, Α.Τ. Ορεστιάδας, Τ.Τ. Ορεστιάδας, Τ.Δ.Ε. Ορμενίου, Α.Τ. Τριγώνου, Α.Τ. Διδυμοτείχου, Α.Σ. Πυθίου, Α.Σ. Κυπρίνου και Α.Σ. Καστανεών (ΕΦ 07-410).

έως 17,0 χιλ. €
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

α)«Προμήθεια ελαστικών επισώτρων ελαφριάς & βαρέας χρήσεως διαφόρων τύπων και διαστάσεων (cpv 34350000-5), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς και των υφισταμένων Υπηρεσιών της που επιχειρούν στο Νομό Κιλκίς (Α.Τ. ΚΙΛΚΙΣ – Τ.Α. ΚΙΛΚΙΣ- Τ.Τ. ΚΙΛΚΙΣ – Α.Τ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ – Α.Τ. ΠΑΙΟΝΙΑΣ – Τ.Δ.Ε. ΕΥΖΩΝΩΝ), προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2018, (Ε.Φ. 07-410)» και β) «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων ελαφριάς & βαρέας χρήσεως διαφόρων τύπων και διαστάσεων (cpv 34350000-5), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου των υφισταμένων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς που επιχειρούν στο Νομό Κιλκίς και έχουν ως αντικείμενο αμιγώς τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών (Τ.Σ.Φ. ΔΟΙΡΑΝΗΣ – Τ.Σ.Φ. ΠΑΙΟΝΙΑΣ), προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 130 665,5 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 78 4,1 εκατ.
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 65 230,7 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 63 2,3 εκατ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 45 1,6 εκατ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 37 1,0 εκατ.
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 36 635,4 χιλ.
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 28 70,6 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 26 491,5 χιλ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 21 293,9 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 21 649,7 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 20 107,5 χιλ.
34114200-1 Αστυνομικά αυτοκίνητα 18 332,5 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 16 268,4 χιλ.
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 13 6,9 εκατ.
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 11 30,2 χιλ.
22112000-8 Βιβλία διδασκαλίας 10 76,5 χιλ.
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 9 91,1 χιλ.
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 9 340,2 χιλ.
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 8 22,2 χιλ.
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 8 42,7 χιλ.
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 7 157,8 χιλ.
45216111-5 Κατασκευαστικές εργασίες για αστυνομικά τμήματα 7 1,2 εκατ.
34411000-1 Μέρη και εξαρτήματα μοτοσικλετών 7 16,6 χιλ.
39143112-4 Στρώματα 7 276,5 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 7 10,4 χιλ.
22120000-7 Δημοσιεύσεις 7 395
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 7 223,3 χιλ.
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 7 282,0 χιλ.
31523300-1 Φωτεινές επιγραφές 6 3,8 χιλ.
39512000-4 Κλινοσκεπάσματα 6 209,7 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 6 8,5 χιλ.
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 6 27,4 χιλ.
50115000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών 6 8,4 χιλ.
39514100-9 Πετσέτες 6 209,7 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 6 6,0 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 5 202,9 χιλ.
90600000-3 Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες 5 106,6 χιλ.
35111000-5 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 4
50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 4
34310000-3 Μηχανές και μέρη τους (οχήματα) 4 78,6 χιλ.
15811511-1 Έτοιμα σάντουιτς 3 7,1 χιλ.
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 3 16,9 χιλ.
15321000-4 Χυμοί φρούτων 3 2,4 χιλ.
35121600-4 Επιγραφές 3 1,2 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 3 9,2 χιλ.
33184500-8 Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις 3 57
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 3 30,9 χιλ.
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 3 2,1 χιλ.
24951100-6 Λιπαντικά 3 78,6 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste