Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 80 504,9 χιλ.
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 60 422,0 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 59 4,1 εκατ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 42 1,2 εκατ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 42 1,6 εκατ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 42 424,0 χιλ.
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 38 1,0 εκατ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 37 1,7 εκατ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 33 152,2 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 29 982,4 χιλ.
60600000-4 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα 26
34114200-1 Αστυνομικά αυτοκίνητα 24 399,8 χιλ.
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 20 703,6 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 15 382,6 χιλ.
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 14 41,1 χιλ.
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 14 187,3 χιλ.
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 13 1,3 χιλ.
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 13 88,1 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 13 414,6 χιλ.
45216111-5 Κατασκευαστικές εργασίες για αστυνομικά τμήματα 13 1,7 εκατ.
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 12 165,8 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 12 10,9 χιλ.
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 11 536
30192700-8 Γραφική ύλη 11 73,6 χιλ.
22120000-7 Δημοσιεύσεις 11 1,3 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 10 10,4 χιλ.
22112000-8 Βιβλία διδασκαλίας 10 76,5 χιλ.
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 10 121,1 χιλ.
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 9 16,9 χιλ.
50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 9 313
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 8 349,9 χιλ.
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 8 340,2 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 8 201,8 χιλ.
50115000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών 7 14,1 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 7 6,6 εκατ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 6 1,2 χιλ.
31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος 6 217,7 χιλ.
34411000-1 Μέρη και εξαρτήματα μοτοσικλετών 6 23,1 χιλ.
34310000-3 Μηχανές και μέρη τους (οχήματα) 6 100,0 χιλ.
31523300-1 Φωτεινές επιγραφές 5 3,5 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 5 6,9 χιλ.
35111000-5 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 5
22610000-9 Τυπογραφική μελάνη 5 186,3 χιλ.
24951210-0 Σκόνη γόμωσης πυροσβεστήρων 5 887
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 4 28,0 χιλ.
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 4 3,5 χιλ.
98312000-3 Υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων 4 282
42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων 4 21,9 χιλ.
41110000-3 Πόσιμο νερό 4 1,6 χιλ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 4 500

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste