Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
66114000-2 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 149
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 63 61,8 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 34 290,2 χιλ.
90919200-4 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων 29 104,6 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 28 1,8 εκατ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 25 443,5 χιλ.
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 14 26,2 χιλ.
30192320-0 Μελανοταινίες εκτυπωτών 13 12,1 χιλ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 12 12,0 χιλ.
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 12 5,2 χιλ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 11 8,5 εκατ.
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 11 20,9 χιλ.
50531100-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων 10 6,0 χιλ.
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 9 329,0 χιλ.
50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 9 1,4 χιλ.
45259300-0 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης 8 3,4 χιλ.
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 7 1,4 χιλ.
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης 6 962
42416100-6 Ανελκυστήρες 6 19,6 χιλ.
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 6 270,0 χιλ.
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 6 6,2 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 6 1,7 χιλ.
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 5 2,1 εκατ.
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 5 4,1 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 5 660,6 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 5 1,7 εκατ.
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 5 637
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 5 1,9 χιλ.
31531000-7 Λαμπτήρες 4 606
77314000-4 Υπηρεσίες συντήρησης οικοπέδων 4 3,7 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 4 93,0 χιλ.
24456000-5 Μυοκτόνα 4 565
09100000-0 Καύσιμα 4 93,9 χιλ.
31440000-2 Μπαταρίες 4 1,9 χιλ.
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 3 270,0 χιλ.
30192300-4 Μελανοταινίες 3 1,7 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 3 1,2 εκατ.
22820000-4 Έντυπα 3 6,1 εκατ.
50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 3 253
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 3 8,2 χιλ.
22459000-2 Εισιτήρια 3 2,0 χιλ.
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 3 5,0 χιλ.
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 3 700
38520000-6 Σαρωτές 3 403
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 3 242
24951230-6 Υλικά γόμωσης πυροσβεστήρων 3 1,2 χιλ.
44621220-7 Λέβητες κεντρικής θέρμανσης 3 4,2 χιλ.
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 3 92,5 χιλ.
42511110-5 Αντλίες θερμότητας 3 28,8 χιλ.
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 3 3,8 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste