Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 23,7 χιλ. €
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019

Έγκριση προκήρυξης και διενέργειας ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού στο πλαίσιο αυτεπιστασίας (Άρθρα 117 και 177 αντιστοίχως του Ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την ανάθεση της Προμήθειας «Λίθων και Πλακών» ψαμμιτικής και ασβεστολιθικής προέλευσης, καθώς και «Πλακών τύπου Τραβερτίνης» σε δυο Ομάδες. Ομάδα Α: «Προμήθεια διαμορφωμένων και μη «λίθων και πλακών» ψαμμιτικής και ασβεστολιθικής προέλευσης» και Ομάδα Β: «Προμήθεια πλακών τύπου Τραβερτίνης», στο πλαίσιο του έργου «Στερεωτικές εργασίες και αποκατάσταση νότιου στρατώνα, στο φρούριο Φραγκοκάστελλο Σφακίων» της πράξης «Στερεωτικές εργασίες και αποκατάσταση νότιου στρατώνα, στο φρούριο Φραγκοκάστελλο Σφακίων» με κωδικό 5021519 της ΣΑΕΠ 0021 με ΚΑ 2018ΕΠ00210021 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
71351914-3 Αρχαιολογικές υπηρεσίες 52 144,3 χιλ.
14212200-2 Αδρανή υλικά 18 217,6 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 15 143,6 χιλ.
39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων 13 3,5 εκατ.
44200000-2 Δομικά υλικά 12 67,6 χιλ.
34131000-4 Ημιφορτηγά 10 174,5 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 9
50610000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ασφαλείας 9 38,0 χιλ.
39299200-6 Γυαλί ασφαλείας 7 110,0 χιλ.
45212314-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6 27,9 χιλ.
92522200-8 Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών κτιρίων 6 534,4 χιλ.
92522100-7 Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων 6 158,9 χιλ.
44212310-5 Ικριώματα 5 1,2 εκατ.
45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης 5 65,7 χιλ.
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 5 27,3 χιλ.
35120000-1 Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας 5 147,6 χιλ.
45212313-3 Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία 5
39132000-6 Συστήματα αρχειοθέτησης 4 0
35000000-4 Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός 4 63,2 χιλ.
72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 4 136,4 χιλ.
44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια 4 142,5 χιλ.
42610000-5 Εργαλειομηχανές που λειτουργούν με λέιζερ και μηχανουργεία 4
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 4
42641000-1 Εργαλειομηχανές για την κατεργασία λίθων, κεραμικών, σκυροδέματος ή υάλου 4 27,9 χιλ.
60182000-7 Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό 4 104,8 χιλ.
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 4
24000000-4 Χημικά προϊόντα 4 27,9 χιλ.
18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών 3 55,9 χιλ.
64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 3 2,4 χιλ.
14622000-7 Χάλυβας 3
42512300-1 Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 3
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 3 69,7 χιλ.
35111400-9 Εξοπλισμός πυρασφάλειας 3
48320000-7 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης 3 111,8 χιλ.
71354100-5 Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης 3 111,8 χιλ.
44111900-0 Κεραμικές πλάκες 3
30192700-8 Γραφική ύλη 3
44921200-4 Άσβεστος 3
34928200-0 Περιφράξεις 3 53,4 χιλ.
44910000-2 Λίθοι για κατασκευές 3 47,4 χιλ.
14724000-2 Τιτάνιο 3
45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 3
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 3
92522000-6 Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων 3 6,0 εκατ.
71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού 2
60600000-4 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα 2 0
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 2 60,0 χιλ.
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 2
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 2

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste