Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
71351914-3 Αρχαιολογικές υπηρεσίες 50 144,3 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 18 181,4 χιλ.
14212200-2 Αδρανή υλικά 17 187,0 χιλ.
39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων 15 4,5 εκατ.
44200000-2 Δομικά υλικά 12 67,6 χιλ.
34131000-4 Ημιφορτηγά 10 174,5 χιλ.
50610000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ασφαλείας 9 38,0 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 8
45212314-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 8
45212313-3 Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία 8
39299200-6 Γυαλί ασφαλείας 7 110,0 χιλ.
72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 6 3,6 εκατ.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6 27,9 χιλ.
92522200-8 Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών κτιρίων 6 534,4 χιλ.
92522100-7 Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων 6 158,9 χιλ.
44212310-5 Ικριώματα 6 1,2 εκατ.
71354100-5 Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης 5 3,6 εκατ.
79530000-8 Υπηρεσίες μετάφρασης 5
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 5 27,3 χιλ.
48320000-7 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης 5 3,6 εκατ.
35000000-4 Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός 4 63,2 χιλ.
39132000-6 Συστήματα αρχειοθέτησης 4 0
42641000-1 Εργαλειομηχανές για την κατεργασία λίθων, κεραμικών, σκυροδέματος ή υάλου 4 27,9 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 4
42610000-5 Εργαλειομηχανές που λειτουργούν με λέιζερ και μηχανουργεία 4
35120000-1 Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας 4 147,6 χιλ.
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 4 69,7 χιλ.
24000000-4 Χημικά προϊόντα 4 27,9 χιλ.
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 4
60182000-7 Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό 4 104,8 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 4
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 4 395,7 χιλ.
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 4
45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης 4 25,0 χιλ.
44921200-4 Άσβεστος 3
44111900-0 Κεραμικές πλάκες 3
92521210-4 Υπηρεσίες συντήρησης εκθεμάτων 3 0
18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών 3 55,9 χιλ.
14622000-7 Χάλυβας 3
42512300-1 Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 3
34928200-0 Περιφράξεις 3 53,4 χιλ.
45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 3
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 3
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 3
92522000-6 Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων 3 6,0 εκατ.
44921210-7 Σκόνη ασβέστου 3 68,6 χιλ.
35111400-9 Εξοπλισμός πυρασφάλειας 3
44910000-2 Λίθοι για κατασκευές 3 47,4 χιλ.
14724000-2 Τιτάνιο 3
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 2

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste