Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 52,9 χιλ. €
Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ -2- ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ/CPPL ΣΤΟ ΕΡΓΟ HELLAS-CH» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ELI - LASERLAB EUROPE, HIPER & IPERION-CH.GR», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5002735, , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ), (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 80543).

έως 19,7 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

έως 153,2 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_10042/12.12.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Σχεδιασμoύ και Κατασκευής Ασφαλών Έξυπνων συσκευών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων

έως 434,8 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_11225/24.12.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Παρατηρητηρίου Παράκτιου Περιβάλλοντος (AEGIS), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 134,5 χιλ. €
Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια-Εγκατάσταση Επιστημονικών Οργάνων και Αντίστοιχων Λογισμικών». Έργο 5250

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (43)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ψηφιακές κάμερες' ( 38651600-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
32342412-3 Ηχεία 2
32400000-7 Δίκτυα 2
32343000-9 Ενισχυτές 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 2
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
32221000-8 Ραδιοφάροι 1
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 1
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 1
42413400-8 Μηχανικοί γρύλοι 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
32324600-6 Τηλεοπτικοί δέκτες ψηφιακής τηλεόρασης 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
38341000-7 Όργανα μέτρησης ακτινοβολίας 1
42413200-6 Υδραυλικοί γρύλοι 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
42123100-8 Αεριοσυμπιεστές 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
38636000-2 Ειδικά οπτικά όργανα 1
32441300-9 Σύστημα τηλεματικής 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 1

ΦΟΡΕΙΣ (6)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ψηφιακές κάμερες' (CPV: 38651600-9)

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste