Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 77,2 χιλ. EUR
Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, της με αρ. 567/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών για τη Δ.Ε. Ευόσμου», προϋπολογισμού 95.752,80€ (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)

έως 77,2 χιλ. EUR
Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, της με αρ. 567/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών για τη Δ.Ε. Ευόσμου», προϋπολογισμού 95.752,80€ (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)

έως 121,3 χιλ. EUR
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού (Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός, Σύστημα Πυρόσβεσης, Η/Μ Εξοπλισμός) για το Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας.

έως 58,5 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

έως 53,6 χιλ. €
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμού παροχής ασύρματου διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας στους χώρους εκδηλώσεων του ΠΣΚΗ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (109)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Τηλεφωνικές συσκευές' ( 32552100-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 9
32429000-6 Εξοπλισμός δικτύου τηλεφωνίας 7
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 5
48730000-4 Πακέτα λογισμικού ασφαλείας 5
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 5
48732000-8 Πακέτα λογισμικού ασφάλειας δεδομένων 5
32550000-3 Τηλεφωνικός εξοπλισμός 5
32552110-1 Ασύρματα τηλέφωνα 4
44321000-6 Καλώδια 4
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 4
32543000-1 Τηλεφωνικά κέντρα 4
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 4
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 3
31531000-7 Λαμπτήρες 3
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης 2
31524210-0 Φωτιστικά τοίχου 2
31524120-2 Φωτιστικά οροφής 2
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 2
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
31519100-8 Λαμπτήρες πυρακτώσεως 2
34928530-2 Φωτιστικά μέσα οδών 2
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
32342411-6 Ηχεία πολύ μικρών διαστάσεων 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31518500-5 Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου 2
31532500-9 Εκκινητές λυχνίας 2
31211300-1 Ασφάλειες 2
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
38750000-7 Χρονοδιακόπτες 2
31214100-0 Διακόπτες 2
31532800-2 Βραχίονες φωτιστικών 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 2
34928500-3 Εξοπλισμός φωτισμού οδών 2
31518100-1 Προβολείς 2
32552600-3 Θυροτηλέφωνα 2
31170000-8 Μετασχηματιστές 2
31512100-9 Λαμπτήρες αλογόνου, γραμμικοί 2
31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού 2
31221000-1 Ηλεκτρονόμοι 2
31532510-2 Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού 2
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
30232130-4 Εκτυπωτές έγχρωμων γραφικών 1
42961100-1 Σύστημα ελέγχου εισόδου 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
32343100-0 Ενισχυτές ακουστικών συχνοτήτων 1
30233153-8 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής σύμπυκνων δίσκων (CD) και ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32331300-5 Συσκευές αναπαραγωγής ήχου 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
39721320-1 Στεγνωτήρες αέρα 1
22500000-5 Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις 1
32342412-3 Ηχεία 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
30237135-4 Κάρτες διεπαφής δικτύων 1
35111400-9 Εξοπλισμός πυρασφάλειας 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
39715100-8 Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίας θέρμανσης ή θερμοσυσσώρευσης, και θερμαντήρες εμβάπτισης 1
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
44212250-6 Ιστοί 1
48761000-0 Πακέτα λογισμικού αντιιικής προστασίας 1
44212300-2 Κατασκευές και μέρη αυτών 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
32540000-0 Πίνακες διακοπτών 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
48611000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 1
32352000-5 Κεραίες και ανακλαστήρες 1
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
44424000-8 Κουτιά και ταινίες υποδοχών μετρητών 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης 1
44212315-0 Εξοπλισμός ικριωμάτων 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 1
48219100-7 Πακέτα λογισμικού πύλης 1
32552310-3 Ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1

ΦΟΡΕΙΣ (19)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Τηλεφωνικές συσκευές' (CPV: 32552100-8)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste