Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (60)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Τηλεφωνικές συσκευές' ( 32552100-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 3
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 3
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 3
32552110-1 Ασύρματα τηλέφωνα 3
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 2
38520000-6 Σαρωτές 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 2
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 2
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 2
31531000-7 Λαμπτήρες 2
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 2
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 2
31518100-1 Προβολείς 2
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 2
34993000-4 Φωτιστικά οδών 2
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
30233153-8 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής σύμπυκνων δίσκων (CD) και ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 1
32544000-8 Εξοπλισμός αυτόματων τηλεφωνικών κέντρων 1
51610000-1 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
22500000-5 Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις 1
32543000-1 Τηλεφωνικά κέντρα 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
50310000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων γραφείου 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 1
44212315-0 Εξοπλισμός ικριωμάτων 1
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 1
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
32352000-5 Κεραίες και ανακλαστήρες 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
44212250-6 Ιστοί 1
50334120-2 Εκσυγχρονισμός τηλεφωνικού κέντρου 1
44322400-7 Διατάξεις στερέωσης καλωδίων 1
48611000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
44212300-2 Κατασκευές και μέρη αυτών 1
44423340-6 Εξαρτήματα συρματόσχοινων για τη διακίνηση εμπορευμάτων 1
32424000-1 Υποδομή δικτύου 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
31219000-4 Προστατευτικά ερμάρια 1
30237135-4 Κάρτες διεπαφής δικτύων 1
32342411-6 Ηχεία πολύ μικρών διαστάσεων 1
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste