Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Περίληψη του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού Γενικής Χρήσης, Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ξενοδοχειακού και Οικιακού Εξοπλισμού και Ιατρικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Δοξάτου Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 72.792,11 € πλέον Φ.Π.Α. και 90.244,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΦΟΡΕΙΣ (2)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Αναπηρικά καρότσια' (CPV: 33193110-3)

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste