Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 275,8 χιλ. EUR
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

Για τo Υποέργο Α/Α 2 «Προμήθεια και αναβάθμιση λογισμικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ.» της Πράξης «Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ «5045575».

έως 84,4 χιλ. €
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. 1273/2020/10.02.2020 Επαναληπτικής Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικής Ερευνητικής e-Υποδομής, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 80,6 χιλ. €
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 16446/13.11.2019, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ), ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ XYLLELA FASTIDIOSA (ΞΥΛΛΕΛΑ)», (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 80540), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €80.645,16 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η €100.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

έως 84,4 χιλ. €
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_11655 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικής Ερευνητικής e-Υποδομής, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 226,0 χιλ. €
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (61)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους' ( 48100000-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 2
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
38600000-1 Οπτικά όργανα 1
72212100-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
39100000-3 Έπιπλα 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
48960000-5 Προγράμματα οδήγησης και πακέτα λογισμικού συστημάτων 1
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1
48518000-2 Πακέτα λογισμικού εξομοίωσης 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
48445000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 1
48313000-5 Πακέτα λογισμικού οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR) 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
42413400-8 Μηχανικοί γρύλοι 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
42920000-1 Μηχανήματα καθαρισμού φιαλών, συσκευασίας και ζύγισης, μηχανήματα ψεκασμού 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
39132100-7 Αρχειοθήκες 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
48783000-0 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 1
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
39711121-3 Καταψύκτες τύπου κασέλας 1
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
48611000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
44211110-6 Θάλαμοι 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1

ΦΟΡΕΙΣ (8)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους' (CPV: 48100000-9)

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste