Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 84,4 χιλ. €
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_11655 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικής Ερευνητικής e-Υποδομής, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 226,0 χιλ. €
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019
έως 657,3 χιλ. €
Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού Διαγωνισμού – 376 @ ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

έως 537,3 χιλ. €
Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

έως 134,8 χιλ. €
Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθ. Α1/2018 Ανοικτού Κάτω των ορίων Διαγωνισμού «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (90)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους' ( 48100000-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 4
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
42413200-6 Υδραυλικοί γρύλοι 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
42962500-2 Μηχανές χάραξης 2
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 2
42413400-8 Μηχανικοί γρύλοι 2
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 2
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 2
48422000-2 Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού 2
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 2
48820000-2 Εξυπηρετητές 2
50312600-1 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών 1
38550000-5 Μετρητές 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
48783000-0 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 1
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1
39711121-3 Καταψύκτες τύπου κασέλας 1
50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 1
42961300-3 Σύστημα εντοπισμού οχημάτων 1
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 1
38295000-9 Τοπογραφικός εξοπλισμός 1
38115000-4 Συσκευές ραντάρ 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
39132100-7 Αρχειοθήκες 1
42623000-9 Φρέζες 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
38548000-8 Όργανα οχημάτων 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
72212422-3 Πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού 1
38114000-7 Ηχοβολίδες 1
48443000-5 Πακέτα λογισμικού λογιστικής 1
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 1
48320000-7 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
38110000-9 Όργανα ναυσιπλοΐας 1
39711361-7 Ηλεκτρικοί φούρνοι 1
48216000-5 Πακέτα λογισμικού για εξομοίωση τερματικών συνδεσιμότητας δικτύων 1
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
32324310-6 Δορυφορικές κεραίες 1
42965100-9 Σύστημα διαχείρισης αποθήκης 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
42120000-6 Αντλίες και συμπιεστές 1
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
48170000-0 Πακέτα λογισμικού συμμόρφωσης 1
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1
42661100-8 Εξοπλισμός για μαλακή συγκόλληση 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
48518000-2 Πακέτα λογισμικού εξομοίωσης 1
50312610-4 Συντήρηση εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών 1
48445000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 1
22456000-1 Άδειες 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 1
42965110-2 Σύστημα αποθήκης 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
72212224-5 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 1
48212000-7 Πακέτα λογισμικού για εξυπηρετητές jukebox οπτικών δίσκων 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
38433210-4 Φασματοφωτόμετρο εκπομπής 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste