Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 37,0 χιλ. €
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το έργο με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, προβολής, προώθησης και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του τουρισμού περιπέτειας/τουρισμού extreme sports”στο πλαίσιο του έργου“Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area – EX.TOUR”

έως 958,0 χιλ. €
Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (με αρ πρωτ Διακήρυξης 9196/10-12-2018,ΑΔΑΜ:18PROC0041541872018-12-10 και αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 68185) της Πράξης: «Αναβάθμιση της δομής και των λειτουργιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» με Κωδικό ΟΠΣ 5021434 .

έως 958,0 χιλ. €
Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (με αρ πρωτ Διακήρυξης 9196/10-12-2018,ΑΔΑΜ:18PROC0041541872018-12-10 και αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 68185) της Πράξης: «Αναβάθμιση της δομής και των λειτουργιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος»

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (19)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης' ( 79400000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 4
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 3
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 2
79411100-9 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 2
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 2
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 2
73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών 1
80540000-1 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 1
72321000-1 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων προστιθέμενης αξίας 1
79421000-1 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής 1
90713000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα 1
72221000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης 1
79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 1
79421200-3 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής 1
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 1
79311000-7 Υπηρεσίες ερευνών 1
79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων 1
73300000-5 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 1
79341000-6 Υπηρεσίες διαφήμισης 1

ΦΟΡΕΙΣ (26)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης' (CPV: 79400000-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 4
ΚΕΔΕ 3
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste