Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Απόφαση έγκρισης χορήγησης παράτασης προσφορών κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, με την ανάλογη επέκταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του Διαγωνισμού Νο 7/2017

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης βάση του 5ου Πρακτικού για τον διαγωνισμό 7/2017

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Απόφαση έγκρισης 4ο Πρακτικού Διενέργειας

έως 104,7 χιλ. €
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Απόφαση έγκρισης αποσφράγισης όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2017στις 26.03.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση της αποστολής αιτήματος στις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση της ισχύος των προσφορών τους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πλαίσιο του Νο 7/2017 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 60435

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τις κατατεθειμένες προσφορές τους (δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά) από τις συμμετέχουσες εταιρείες για τον διαγωνισμό 7/2017

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (45)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υποδομή δικτύου' ( 32424000-1 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 14
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 8
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 8
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 8
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 8
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 8
30237240-3 Κάμερες Ιστού 8
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 8
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 8
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 7
38520000-6 Σαρωτές 7
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 6
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 6
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 6
38342100-5 Παλμογράφοι 6
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 6
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 6
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 6
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 6
30232140-7 Σχεδιογράφοι 6
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 6
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 6
35125100-7 Αισθητήρες 6
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 6
44511000-5 Εργαλεία χειρός 6
44321000-6 Καλώδια 6
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 6
38410000-2 Όργανα μέτρησης 6
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 6
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 6
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 6
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 6
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 6
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 5
32543000-1 Τηλεφωνικά κέντρα 1
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 1
51610000-1 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών 1
31219000-4 Προστατευτικά ερμάρια 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
48611000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
50310000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων γραφείου 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste