Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 104,7 χιλ. €
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Απόφαση έγκρισης αποσφράγισης όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2017στις 26.03.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση της αποστολής αιτήματος στις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση της ισχύος των προσφορών τους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πλαίσιο του Νο 7/2017 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 60435

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τις κατατεθειμένες προσφορές τους (δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά) από τις συμμετέχουσες εταιρείες για τον διαγωνισμό 7/2017

έως 104,7 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 7/2017 με α/α συστήματος 60435.

έως 104,7 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7/2017

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Έγκριση Διακήρυξης καθώς και τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Νο 7/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (40)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υποδομή δικτύου' ( 32424000-1 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 18
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 11
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 11
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 11
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 11
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 11
30237240-3 Κάμερες Ιστού 11
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 11
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 11
38520000-6 Σαρωτές 10
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 10
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 6
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 6
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 6
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 6
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 6
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 6
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 6
38342100-5 Παλμογράφοι 6
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 6
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 6
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 6
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 6
30232140-7 Σχεδιογράφοι 6
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 6
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 6
38410000-2 Όργανα μέτρησης 6
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 6
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 6
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 6
35125100-7 Αισθητήρες 6
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 6
44511000-5 Εργαλεία χειρός 6
44321000-6 Καλώδια 6
45112000-5 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
45233223-8 Επαναδιάστρωση οδοστρώματος 1
32412110-8 Δίκτυο Ιντερνέτ 1

ΦΟΡΕΙΣ (5)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υποδομή δικτύου' (CPV: 32424000-1)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste