Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (30)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους' ( 34320000-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 4
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 2
31610000-5 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 2
34352000-9 Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως 2
42912340-7 Συσκευές αφαλάτωσης 1
50118400-9 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μηχανοκίνητων οχημάτων 1
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1
15897300-5 Πακέτα τροφίμων 1
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 1
34411000-1 Μέρη και εξαρτήματα μοτοσικλετών 1
34321000-3 Άξονες και κιβώτια ταχυτήτων 1
34312200-9 Σπινθηριστές 1
34312400-1 Πιστόνια 1
34322400-4 Τακάκια φρένων 1
34321100-4 Άξονες τροχών 1
34322000-0 Φρένα και μέρη τους 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
34411200-3 Ελαστικά επίσωτρα μοτοσικλετών 1
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 1
34224200-5 Μέρη άλλων οχημάτων 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 1
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
30192110-5 Μελάνια 1
34312300-0 Ψυγεία οχημάτων 1
44140000-3 Προϊόντα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά 1
34322300-3 Επενδύσεις φρένων 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste