Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 111,1 χιλ. €
Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

«Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης σπουδών φοιτητών με αναπηρία»

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

έως 58,9 χιλ. €
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Περίληψη του υπ’ αριθμ. 05/17 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: α) επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας, β) ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και γ) λογισμικού.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (174)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Κάμερες Ιστού' ( 30237240-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 14
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 12
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 12
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 12
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 9
39111000-3 Καθίσματα 9
39122200-5 Βιβλιοθήκες 9
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 9
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 9
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 9
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 9
38520000-6 Σαρωτές 9
32424000-1 Υποδομή δικτύου 9
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 9
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 9
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 9
32341000-5 Μικρόφωνα 9
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 9
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 8
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 8
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 8
38653400-1 Οθόνες προβολής 8
39121100-7 Γραφεία 8
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 8
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 8
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 8
38652100-1 Μηχανές προβολής 8
30191200-6 Επιδιασκόπια 8
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 8
32342412-3 Ηχεία 8
32333200-8 Βιντεοκάμερες 8
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 8
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 8
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 7
31158000-8 Φορτιστές 7
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 7
39141300-5 Ερμάρια 7
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 7
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 7
39121200-8 Τραπέζια 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
39100000-3 Έπιπλα 7
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 7
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 3
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 3
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 2
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 2
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 2
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 2
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 2
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
30237440-5 Ιχνοσφαίρες 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
32332100-0 Μηχανές υπαγόρευσης 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
30233153-8 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής σύμπυκνων δίσκων (CD) και ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
44212250-6 Ιστοί 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
31214100-0 Διακόπτες 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
44212300-2 Κατασκευές και μέρη αυτών 1
32231000-1 Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1
30236100-3 Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
30237450-8 Πινακίδες γραφικών 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
39113200-9 Καναπέδες 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
32352000-5 Κεραίες και ανακλαστήρες 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
44212315-0 Εξοπλισμός ικριωμάτων 1
33193220-7 Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς 1
30195000-2 Πίνακες 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
30237295-3 Πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων για πληκτρολόγια 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
30237420-9 Χειριστήρια 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
48314000-2 Πακετά λογισμικού φωνητικής αναγνώρισης 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
30237135-4 Κάρτες διεπαφής δικτύων 1
30216120-3 Εξοπλισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
32342411-6 Ηχεία πολύ μικρών διαστάσεων 1
39112000-0 Καρέκλες 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
44423340-6 Εξαρτήματα συρματόσχοινων για τη διακίνηση εμπορευμάτων 1
22500000-5 Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1

ΦΟΡΕΙΣ (6)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Κάμερες Ιστού' (CPV: 30237240-3)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste