Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 420,2 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής την 26η -8-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης και τελικής επιλογής προμηθευτή την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρόσφορα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την Προμήθεια εξοπλισμών (συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση ) των πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας Αθηνών και Αγ. Αναργύρων - Ν. Φιλαδέλφειας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 521.018,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 420.175,806 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (158)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες' ( 30200000-1 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 14
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 7
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 7
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 7
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 5
30192110-5 Μελάνια 4
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 4
39100000-3 Έπιπλα 4
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 4
48820000-2 Εξυπηρετητές 4
38653400-1 Οθόνες προβολής 4
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 3
72268000-1 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού 3
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 3
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 3
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 2
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 2
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 2
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 2
30191200-6 Επιδιασκόπια 2
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 2
39112000-0 Καρέκλες 2
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
38520000-6 Σαρωτές 2
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 2
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 2
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 2
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 2
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 2
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 2
30237380-6 Δίσκοι CD-ROM 2
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 2
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 2
42514300-5 Συσκευές διήθησης 2
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 2
31711110-7 Πομποδέκτες 2
38111100-7 Πυξίδες 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
39111000-3 Καθίσματα 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
32581200-1 Εξοπλισμός τηλεομοιοτυπίας 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
50312600-1 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 1
39500000-7 Υφαντουργικά είδη 1
42123400-1 Αεροσυμπιεστές 1
22822000-8 Επαγγελματικά έντυπα 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
32551300-3 Ακουστικά για τηλεφωνητές 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου 1
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 1
32540000-0 Πίνακες διακοπτών 1
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
38344000-8 Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 1
39515410-2 Σκίαστρα εσωτερικού χώρου 1
79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 1
32343000-9 Ενισχυτές 1
32562200-2 Καλώδια οπτικών ινών για τηλεπικοινωνίες 1
48771000-3 Πακέτα λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων γενικής χρήσης 1
30236200-4 Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων 1
79930000-2 Ειδικές υπηρεσίες μελετών 1
31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης 1
39151100-6 Συστήματα ραφιών 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
32400000-7 Δίκτυα 1
39515100-6 Κουρτίνες 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
30195000-2 Πίνακες 1
44512930-0 Εργαλειοφορείς 1
39113200-9 Καναπέδες 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
39224340-3 Κάδοι 1
72319000-4 Υπηρεσίες προμήθειας δεδομένων 1
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
42623000-9 Φρέζες 1
37442900-8 Πολυόργανα γυμναστικής 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
33711510-5 Προϊόντα αντιηλιακής προστασίας 1
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
22110000-4 Τυπωμένα βιβλία 1
38634000-8 Οπτικά μικροσκόπια 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
42513200-7 Εξοπλισμός ψύξης 1
22100000-1 Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα 1
44423000-1 Διάφορα είδη 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
32562100-1 Καλώδια οπτικών ινών για μετάδοση πληροφοριών 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 1
32551000-0 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεφωνίας 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
39522120-4 Τέντες 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
18521000-7 Ρολόγια 1
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
44115811-7 Σιδηρόδρομοι για κουρτίνες 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
71621000-7 Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
31521200-6 Φωτιστικά δαπέδου 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
32562300-3 Καλώδια οπτικών ινών για μετάδοση δεδομένων 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης 1

ΦΟΡΕΙΣ (80)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες' (CPV: 30200000-1)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 9
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ Α.Ε) 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 4
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ» 1
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. 1
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 1
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ) 1
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.) 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste