Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 420,2 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής την 26η -8-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης και τελικής επιλογής προμηθευτή την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρόσφορα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την Προμήθεια εξοπλισμών (συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση ) των πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας Αθηνών και Αγ. Αναργύρων - Ν. Φιλαδέλφειας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 521.018,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 420.175,806 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (166)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες' ( 30200000-1 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 14
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 9
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 8
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 7
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
30192110-5 Μελάνια 4
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 4
38653400-1 Οθόνες προβολής 4
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 4
48820000-2 Εξυπηρετητές 4
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 4
39100000-3 Έπιπλα 4
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 4
72268000-1 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού 3
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 3
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
39122200-5 Βιβλιοθήκες 3
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 3
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 3
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38520000-6 Σαρωτές 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 2
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 2
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 2
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 2
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
30191200-6 Επιδιασκόπια 2
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 2
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 2
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 2
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 2
39112000-0 Καρέκλες 2
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 2
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 2
31711110-7 Πομποδέκτες 2
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 2
38111100-7 Πυξίδες 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
39111000-3 Καθίσματα 2
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 2
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 2
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 2
30237380-6 Δίσκοι CD-ROM 2
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 2
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 2
42514300-5 Συσκευές διήθησης 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
18521000-7 Ρολόγια 1
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
44115811-7 Σιδηρόδρομοι για κουρτίνες 1
32343000-9 Ενισχυτές 1
32562200-2 Καλώδια οπτικών ινών για τηλεπικοινωνίες 1
48771000-3 Πακέτα λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων γενικής χρήσης 1
30236200-4 Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων 1
79930000-2 Ειδικές υπηρεσίες μελετών 1
31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης 1
39151100-6 Συστήματα ραφιών 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
32400000-7 Δίκτυα 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
39515100-6 Κουρτίνες 1
44510000-8 Εργαλεία 1
30195000-2 Πίνακες 1
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 1
44512930-0 Εργαλειοφορείς 1
39113200-9 Καναπέδες 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
39160000-1 Σχολικά έπιπλα 1
39224340-3 Κάδοι 1
38652000-0 Κινηματογραφικές μηχανές προβολής 1
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 1
39700000-9 Οικιακές συσκευές 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
42623000-9 Φρέζες 1
37442900-8 Πολυόργανα γυμναστικής 1
34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 1
39500000-7 Υφαντουργικά είδη 1
22822000-8 Επαγγελματικά έντυπα 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 1
32540000-0 Πίνακες διακοπτών 1
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
38344000-8 Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 1
32200000-5 Συσκευές εκπομπής για ραδιοτηλεφωνία, ραδιοτηλεγραφία, ραδιοφωνική μετάδοση και τηλεόραση 1
39515410-2 Σκίαστρα εσωτερικού χώρου 1
79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 1
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
32581200-1 Εξοπλισμός τηλεομοιοτυπίας 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
50312600-1 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
72319000-4 Υπηρεσίες προμήθειας δεδομένων 1
32551300-3 Ακουστικά για τηλεφωνητές 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου 1
42123400-1 Αεροσυμπιεστές 1
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
42513200-7 Εξοπλισμός ψύξης 1
22100000-1 Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα 1
44423000-1 Διάφορα είδη 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
22110000-4 Τυπωμένα βιβλία 1
38634000-8 Οπτικά μικροσκόπια 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
32562100-1 Καλώδια οπτικών ινών για μετάδοση πληροφοριών 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
32551000-0 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεφωνίας 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
71621000-7 Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
39522120-4 Τέντες 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
31521200-6 Φωτιστικά δαπέδου 1
33711510-5 Προϊόντα αντιηλιακής προστασίας 1
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 1
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
32562300-3 Καλώδια οπτικών ινών για μετάδοση δεδομένων 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης 1

ΦΟΡΕΙΣ (83)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες' (CPV: 30200000-1)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 11
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 4
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ Α.Ε) 4
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 3
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 2
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' 1
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 1
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ» 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ) 1
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) 1
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 1
ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.) 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste