Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 111,1 χιλ. €
Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

«Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης σπουδών φοιτητών με αναπηρία»

έως 272,8 χιλ. €
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ. αριθμ. 10122/Α2-6623/20.12.2018 Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την: «A) Προμήθεια, εγκατάσταση και μετάπτωση συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΛΣΤΑΤ και προμήθεια αδειών λογισμικού εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, Β) Προμήθεια, εγκατάσταση και προγραμματισμός δύο (2) κεντρικών μεταγωγέων δικτύου (Core Switch), Γ) Επέκταση χώρου αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας κεντρικών Η/Υ & εφεδρικού συστήματος Η/Υ και Δ) Προμήθεια προσωπικών Η/Υ και βοηθητικού εξοπλισμού», με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 67467.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής' ( 48000000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 17
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 12
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 12
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 9
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 8
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 8
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 7
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 7
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 7
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 7
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 6
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 6
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 6
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 6
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
39100000-3 Έπιπλα 5
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 5
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 5
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 5
72250000-2 Υπηρεσίες συστήματος και υποστήριξης 4
80533100-0 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής 4
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 4
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 4
48812000-3 Συστήματα οικονομικών πληροφοριών 4
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 4
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 4
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 3
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 3
38653400-1 Οθόνες προβολής 3
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 3
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 3
79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 3
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 3
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 3
48820000-2 Εξυπηρετητές 3
72222300-0 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 2
30233141-1 Πλεονάζουσα παράταξη ανεξάρτητων δίσκων (RAID) 2
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 2
38550000-5 Μετρητές 2
48811000-6 Σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2
38652100-1 Μηχανές προβολής 2
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 2
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 2
38126000-4 Επίγειες συσκευές παρατήρησης 2
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 2
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 2
30191200-6 Επιδιασκόπια 2
39112000-0 Καρέκλες 2
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 2
32333200-8 Βιντεοκάμερες 2
38520000-6 Σαρωτές 2
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 2
35125100-7 Αισθητήρες 2
31712116-6 Μικροεπεξεργαστές 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 2
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 2
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2
64216120-0 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 2
18521000-7 Ρολόγια 2
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30237240-3 Κάμερες Ιστού 2
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 2
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 2
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
72415000-2 Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
38434000-6 Αναλυτές 1
38421100-3 Μετρητές νερού 1
30237420-9 Χειριστήρια 1
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 1
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 1
48314000-2 Πακετά λογισμικού φωνητικής αναγνώρισης 1
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1
30211300-4 Υποδομή ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 1
48326000-9 Πακέτα λογισμικού χαρτογράφησης 1
31170000-8 Μετασχηματιστές 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
30237440-5 Ιχνοσφαίρες 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
37310000-4 Μουσικά όργανα 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
38551000-2 Μετρητές ενέργειας 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα 1
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
48213000-4 Πακέτα λογισμικού βελτίωσης λειτουργικών συστημάτων 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
14810000-2 Λειαντικά προϊόντα 1
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 1
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
30237450-8 Πινακίδες γραφικών 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
44115710-9 Κουβούκλια 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
31712331-9 Φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
64224000-2 Υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων 1
14612300-7 Μεταλλεύματα αλουμινίου 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
39111000-3 Καθίσματα 1
39712200-8 Συσκευές κομμωτηρίου 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
34144900-7 Ηλεκτρικά οχήματα 1
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 1
38341310-3 Αμπερόμετρα 1
33692100-8 Διαλύματα έγχυσης 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
38731000-8 Κερματοδέκτες 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
32572000-3 Καλώδια επικοινωνιών 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 1
30216120-3 Εξοπλισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
39122200-5 Βιβλιοθήκες 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
14755000-8 Βολφράμιο 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
24951100-6 Λιπαντικά 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
30195000-2 Πίνακες 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
38342100-5 Παλμογράφοι 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
39113200-9 Καναπέδες 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
31434000-7 Συσσωρευτές λιθίου 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 1
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
33193220-7 Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
39151100-6 Συστήματα ραφιών 1
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
30237295-3 Πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων για πληκτρολόγια 1
34421000-7 Σκούτερ 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
14600000-7 Μεταλλεύματα και μέταλλα 1
48214000-1 Πακέτα λογισμικού δικτυακών λειτουργικών συστημάτων 1
48219000-6 Ποικίλα πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
34924000-0 Πινακίδες μεταβαλλόμενου μηνύματος 1
30192400-5 Είδη για συσκευές αναπαραγωγής εγγράφων 1
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
48825000-7 Εξυπηρετητές Ιστού 1
32231000-1 Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1
38730000-1 Παρκόμετρα 1
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1

ΦΟΡΕΙΣ (76)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής' (CPV: 48000000-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 5
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 5
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ' 4
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 3
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 3
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΩ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 2
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2
ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 1
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ Α.Ε) 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste