Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής' ( 48000000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 15
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 13
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 12
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 9
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 9
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 8
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 7
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 6
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 6
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 6
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 6
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 6
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 6
39100000-3 Έπιπλα 5
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 5
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 5
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 4
80533100-0 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής 4
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 4
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 4
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 3
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 3
48820000-2 Εξυπηρετητές 3
72222300-0 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 3
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 3
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 3
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 3
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 3
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 3
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 2
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2
64216120-0 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 2
18521000-7 Ρολόγια 2
38126000-4 Επίγειες συσκευές παρατήρησης 2
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 2
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 2
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 2
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 2
30233141-1 Πλεονάζουσα παράταξη ανεξάρτητων δίσκων (RAID) 2
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 2
72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 2
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 2
38550000-5 Μετρητές 2
48811000-6 Σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 2
30191200-6 Επιδιασκόπια 2
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 2
31712116-6 Μικροεπεξεργαστές 2
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 2
32333200-8 Βιντεοκάμερες 2
38520000-6 Σαρωτές 2
38341310-3 Αμπερόμετρα 2
30237240-3 Κάμερες Ιστού 2
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 2
39112000-0 Καρέκλες 2
39515400-9 Σκίαστρα 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
39111000-3 Καθίσματα 1
39712200-8 Συσκευές κομμωτηρίου 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
14810000-2 Λειαντικά προϊόντα 1
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 1
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
30237450-8 Πινακίδες γραφικών 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
44115710-9 Κουβούκλια 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
31712331-9 Φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
64224000-2 Υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων 1
14612300-7 Μεταλλεύματα αλουμινίου 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
39122200-5 Βιβλιοθήκες 1
34928472-7 Στύλοι πινακίδων σήμανσης 1
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
14755000-8 Βολφράμιο 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
48314000-2 Πακετά λογισμικού φωνητικής αναγνώρισης 1
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 1
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
32572000-3 Καλώδια επικοινωνιών 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 1
30216120-3 Εξοπλισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
34144900-7 Ηλεκτρικά οχήματα 1
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
24951100-6 Λιπαντικά 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
33692100-8 Διαλύματα έγχυσης 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
30192400-5 Είδη για συσκευές αναπαραγωγής εγγράφων 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
32231000-1 Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1
38730000-1 Παρκόμετρα 1
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 1
44212250-6 Ιστοί 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
31214100-0 Διακόπτες 1
38293000-5 Σεισμολογικός εξοπλισμός 1
32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 1
48480000-6 Πακέτα λογισμικού πωλήσεων, μάρκετινγκ και επιχειρηματικών πληροφοριών 1
72511000-0 Υπηρεσίες λογισμικού διαχείρισης δικτύου 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
32442000-3 Εξοπλισμός τερματικών 1
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
30216100-7 Οπτικοί αναγνώστες 1
32551300-3 Ακουστικά για τηλεφωνητές 1
34931400-6 Προσομοιωτές γεφυρών σκαφών 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
30195000-2 Πίνακες 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
38342100-5 Παλμογράφοι 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
39113200-9 Καναπέδες 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
31434000-7 Συσσωρευτές λιθίου 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 1
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
14600000-7 Μεταλλεύματα και μέταλλα 1
48214000-1 Πακέτα λογισμικού δικτυακών λειτουργικών συστημάτων 1
48219000-6 Ποικίλα πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
33193220-7 Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
35261000-1 Πίνακες πληροφοριών 1
39151100-6 Συστήματα ραφιών 1
44411400-8 Ντουζιέρες 1
34924000-0 Πινακίδες μεταβαλλόμενου μηνύματος 1
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
30237295-3 Πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων για πληκτρολόγια 1
34421000-7 Σκούτερ 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
30237440-5 Ιχνοσφαίρες 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 1
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1
33193100-0 Αναπηρικά καρότσια και πολυθρόνες με τροχούς 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
38551000-2 Μετρητές ενέργειας 1
24955000-3 Χημικές τουαλέτες 1
37310000-4 Μουσικά όργανα 1
31170000-8 Μετασχηματιστές 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
48213000-4 Πακέτα λογισμικού βελτίωσης λειτουργικών συστημάτων 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 1

ΦΟΡΕΙΣ (77)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής' (CPV: 48000000-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 5
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ' 4
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 3
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2
ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 2
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 1
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ Α.Ε) 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ) 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΩ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste