Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 97,8 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Διακήρυξη για Σύμβαση Συμφωνίας - Πλαίσιο με Ανοικτή Διαδικασία μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια Ερευνητικών Αναλωσίμων στα πλαίσια του υποέργου 3 «Στρατηγική Ανάπτυξη Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5002562 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020» με εκτιμώμενη αξία 97.810,77 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (41)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Φίλτρα αέρα' ( 42514310-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 5
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 4
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 3
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 3
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 3
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 3
34322400-4 Τακάκια φρένων 2
34312200-9 Σπινθηριστές 2
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 2
42913400-3 Φίλτρα βενζίνης 2
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1
24100000-5 Αέρια 1
19522000-1 Ρητίνες 1
42124300-7 Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών 1
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1
33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες 1
34312500-2 Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 1
44616200-3 Κυλινδρικά δοχεία αποβλήτων 1
30197641-1 Θερμογραφικό χαρτί 1
42120000-6 Αντλίες και συμπιεστές 1
03417100-7 Πριονίδια 1
33141310-6 Σύριγγες 1
50324200-4 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
24411000-8 Νιτρικό οξύ 1
24965000-6 Ένζυμα 1
15700000-5 Ζωοτροφές 1
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 1
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 1
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 1
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 1
34312100-8 Ιμάντες ανεμιστήρων 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste