Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (27)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Φίλτρα αέρα' ( 42514310-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 4
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 3
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 3
42913400-3 Φίλτρα βενζίνης 2
34312200-9 Σπινθηριστές 2
34322400-4 Τακάκια φρένων 2
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 2
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 2
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
24411000-8 Νιτρικό οξύ 1
15700000-5 Ζωοτροφές 1
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
34312500-2 Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 1
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 1
42120000-6 Αντλίες και συμπιεστές 1
03417100-7 Πριονίδια 1
50324200-4 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
24100000-5 Αέρια 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste