Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 60,0 χιλ. €
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_11703 Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ανάπτυξης Προηγμένων Τεχνολογικών Υποδομών VR/AR, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (154)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Επίπεδες οθόνες' ( 30231310-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 32
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 19
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 11
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 10
30237240-3 Κάμερες Ιστού 7
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 6
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 5
38652100-1 Μηχανές προβολής 5
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 5
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 5
38653400-1 Οθόνες προβολής 5
32341000-5 Μικρόφωνα 5
32342412-3 Ηχεία 5
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 5
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 5
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 4
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 4
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 4
39141300-5 Ερμάρια 4
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 4
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 4
39121200-8 Τραπέζια 4
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 4
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 4
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 4
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 4
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 4
39100000-3 Έπιπλα 4
32333200-8 Βιντεοκάμερες 4
38520000-6 Σαρωτές 4
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 4
30191200-6 Επιδιασκόπια 4
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 4
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 4
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 4
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 4
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 4
39122200-5 Βιβλιοθήκες 4
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 4
42113161-0 Αφυγραντήρες 4
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 4
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 4
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 4
31158000-8 Φορτιστές 4
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 4
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 4
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 4
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 4
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 4
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 4
39121100-7 Γραφεία 4
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 4
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 4
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 4
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 4
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 4
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 4
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 4
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 4
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 4
39111000-3 Καθίσματα 4
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 4
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 4
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 4
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 4
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 4
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 4
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 4
39292100-6 Μαυροπίνακες 4
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 4
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 4
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 4
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 4
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 3
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
31518100-1 Προβολείς 2
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 2
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 2
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 2
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 2
48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
32331000-2 Συστήματα περιστροφής δίσκων 1
38945000-7 Μετρητές γάμμα ακτινοβολίας 1
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
30237295-3 Πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων για πληκτρολόγια 1
33193220-7 Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς 1
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 1
30192800-9 Αυτοκόλλητες ετικέτες 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
31214100-0 Διακόπτες 1
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 1
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 1
32231000-1 Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1
48315000-9 Πακέτα λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 1
30237450-8 Πινακίδες γραφικών 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
44321000-6 Καλώδια 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
48314000-2 Πακετά λογισμικού φωνητικής αναγνώρισης 1
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 1
30216120-3 Εξοπλισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 1
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
48318000-0 Πακέτα λογισμικού σαρωτών 1
30237420-9 Χειριστήρια 1
48213000-4 Πακέτα λογισμικού βελτίωσης λειτουργικών συστημάτων 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
30237440-5 Ιχνοσφαίρες 1
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1

ΦΟΡΕΙΣ (37)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Επίπεδες οθόνες' (CPV: 30231310-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 3
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 3
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ' 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste