Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 53,6 χιλ. €
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμού παροχής ασύρματου διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας στους χώρους εκδηλώσεων του ΠΣΚΗ

έως 30,6 χιλ. €
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»

έως 1,3 εκατ. €
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες της ΠΚΜ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

έως 51,5 χιλ. €
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware, Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF)», με εκτιμώμενη αξία 51.513,95 €, χωρίς ΦΠΑ και 63.877,29 € με ΦΠΑ.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (101)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Επίπεδες οθόνες' ( 30231310-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 15
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 11
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 7
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 5
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 4
48820000-2 Εξυπηρετητές 4
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 4
38520000-6 Σαρωτές 4
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
31518100-1 Προβολείς 3
30237240-3 Κάμερες Ιστού 3
32341000-5 Μικρόφωνα 3
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 3
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 3
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30232130-4 Εκτυπωτές έγχρωμων γραφικών 2
48213000-4 Πακέτα λογισμικού βελτίωσης λειτουργικών συστημάτων 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 2
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32342412-3 Ηχεία 2
44321000-6 Καλώδια 2
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 2
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 2
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 2
38652100-1 Μηχανές προβολής 2
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 2
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
30231200-9 Κονσόλες 1
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 1
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 1
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 1
30192800-9 Αυτοκόλλητες ετικέτες 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
48315000-9 Πακέτα λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
48218000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 1
48700000-5 Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 1
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 1
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
30232120-1 Εκτυπωτές μήτρας κουκίδων 1
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
32331300-5 Συσκευές αναπαραγωγής ήχου 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
32343100-0 Ενισχυτές ακουστικών συχνοτήτων 1

ΦΟΡΕΙΣ (29)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Επίπεδες οθόνες' (CPV: 30231310-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 3
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste