Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

Τευχος Διακηρυξης Συνοπτικου Διαγωνισμου για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμούηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, λογισμικού και συσκευών δικτύου στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Curing the Limbo” - «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις - Από την απάθεια στoν ενεργό πολίτη: Ενδυνάμωση των προσφύγων και των μεταναστών σε κατάσταση αβεβαιότητας για την πυροδότηση της οικονομικά προσιτής στέγασης», του Προγράμματος Urban Innovative Actions

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (134)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Επίπεδες οθόνες' ( 30231310-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 32
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 27
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 14
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 13
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 11
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 11
32333200-8 Βιντεοκάμερες 8
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 8
38653400-1 Οθόνες προβολής 8
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
39121100-7 Γραφεία 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
38652100-1 Μηχανές προβολής 7
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 7
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
39122200-5 Βιβλιοθήκες 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
32341000-5 Μικρόφωνα 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 7
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
39111000-3 Καθίσματα 7
30237240-3 Κάμερες Ιστού 7
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 7
30191200-6 Επιδιασκόπια 7
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 7
31158000-8 Φορτιστές 7
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
32342412-3 Ηχεία 7
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 7
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
39141300-5 Ερμάρια 7
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 7
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 7
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 7
39121200-8 Τραπέζια 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 7
39100000-3 Έπιπλα 7
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 7
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 5
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 4
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 4
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 4
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38520000-6 Σαρωτές 2
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 2
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 1
30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
80531200-7 Υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης 1
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 1
51411000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού απεικόνισης 1
31518100-1 Προβολείς 1
48318000-0 Πακέτα λογισμικού σαρωτών 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
37453300-1 Δίσκοι 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
30121420-3 Ψηφιακοί πομποί 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
32331000-2 Συστήματα περιστροφής δίσκων 1
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1
38945000-7 Μετρητές γάμμα ακτινοβολίας 1
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 1
32343000-9 Ενισχυτές 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
32333000-6 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας 1
35721000-4 Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών 1
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1

ΦΟΡΕΙΣ (34)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Επίπεδες οθόνες' (CPV: 30231310-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 4
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ' 2
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΑΣΠΑΙΤΕ 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste