Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

8 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
έως 120,9 χιλ. EUR
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

Προκήρυξη σύμβασης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για τις προμήθειες με τίτλο: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 63.421,04 (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%), αρ.μελ.419/2019 και «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού ΤΠΕ», προϋπολογισμού € 86.547,04 (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%), αρ.μελ.421/2019

έως 53,6 χιλ. €
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμού παροχής ασύρματου διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας στους χώρους εκδηλώσεων του ΠΣΚΗ

έως 30,6 χιλ. €
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»

έως 1,3 εκατ. €
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες της ΠΚΜ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

έως 51,5 χιλ. €
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware, Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF)», με εκτιμώμενη αξία 51.513,95 €, χωρίς ΦΠΑ και 63.877,29 € με ΦΠΑ.

έως 60,0 χιλ. €
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_11703 Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ανάπτυξης Προηγμένων Τεχνολογικών Υποδομών VR/AR, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (121)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Επίπεδες οθόνες' ( 30231310-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 18
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 16
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 11
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 8
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 6
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 6
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 5
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 5
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 5
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 4
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 4
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 4
48820000-2 Εξυπηρετητές 4
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 4
38520000-6 Σαρωτές 4
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 3
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 3
31421000-3 Στοιχεία συσσωρευτών από μόλυβδο 3
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 3
32342412-3 Ηχεία 2
30232130-4 Εκτυπωτές έγχρωμων γραφικών 2
30237240-3 Κάμερες Ιστού 2
30234600-4 Μνήμες φλας 2
30231320-6 Οθόνες αφής 2
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 2
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 2
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 2
48218000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 2
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 2
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 2
38652100-1 Μηχανές προβολής 2
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 2
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 2
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 2
32342411-6 Ηχεία πολύ μικρών διαστάσεων 1
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 1
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 1
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 1
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
44321000-6 Καλώδια 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39715100-8 Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίας θέρμανσης ή θερμοσυσσώρευσης, και θερμαντήρες εμβάπτισης 1
48740000-7 Πακέτα λογισμικού μετάφρασης ξένων γλωσσών 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
32410000-0 Τοπικό δίκτυο 1
32552310-3 Ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα 1
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 1
48322000-1 Πακέτα λογισμικού γραφικών 1
48700000-5 Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48331000-7 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης έργου 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
92224000-7 Ψηφιακή τηλεόραση 1
50312100-6 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κεντρικών υπολογιστών 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
30122000-0 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου 1
48315000-9 Πακέτα λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1
32581200-1 Εξοπλισμός τηλεομοιοτυπίας 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης 1
30231200-9 Κονσόλες 1
30145000-7 Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστικών μηχανών 1
48200000-0 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 1
30237110-3 Διασυνδέσεις δικτύου 1
48781000-6 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων 1
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 1
32343100-0 Ενισχυτές ακουστικών συχνοτήτων 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
32331300-5 Συσκευές αναπαραγωγής ήχου 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
48313000-5 Πακέτα λογισμικού οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR) 1
39721320-1 Στεγνωτήρες αέρα 1
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 1
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
31518100-1 Προβολείς 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
30212000-8 Υλισμικό για μίνι ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
31682530-4 Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
48213000-4 Πακέτα λογισμικού βελτίωσης λειτουργικών συστημάτων 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
30232120-1 Εκτυπωτές μήτρας κουκίδων 1
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1

ΦΟΡΕΙΣ (35)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Επίπεδες οθόνες' (CPV: 30231310-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 3
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste