Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 115,2 χιλ. €
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019
έως 40,0 χιλ. €
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, λογισμικού, υπηρεσιών εγκατάστασης των υπολογιστών και των περιφερειακών στο ενδεδειγμένο δίκτυο καθώς και του περιγραφόμενου λογισμικού στο σύνολο των υπολογιστών» στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του Υποέργου 1 «Εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και προβολής του προορισμού Αθήνα», της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από Β2Β και B2C κανάλια» με κωδικό ΟΠΣ 5034507

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (151)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Επίπεδες οθόνες' ( 30231310-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 38
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 20
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 12
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 12
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 7
30237240-3 Κάμερες Ιστού 6
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 6
32342412-3 Ηχεία 5
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 5
38652100-1 Μηχανές προβολής 5
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 5
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 5
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 4
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 4
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 4
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 4
39111000-3 Καθίσματα 4
42113161-0 Αφυγραντήρες 4
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 4
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 4
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 4
39122200-5 Βιβλιοθήκες 4
39121100-7 Γραφεία 4
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 4
38653400-1 Οθόνες προβολής 4
32341000-5 Μικρόφωνα 4
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 4
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 4
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 4
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 4
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 4
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 4
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 4
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 4
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 4
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 4
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 4
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 4
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 4
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 4
39292100-6 Μαυροπίνακες 4
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 4
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 4
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 4
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 4
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 4
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 4
32333200-8 Βιντεοκάμερες 4
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 4
30191200-6 Επιδιασκόπια 4
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 4
31158000-8 Φορτιστές 4
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 4
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 4
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 4
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 4
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 4
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 4
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 4
39141300-5 Ερμάρια 4
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 4
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 4
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 4
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 4
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 4
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 4
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 4
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 4
39121200-8 Τραπέζια 4
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 4
39100000-3 Έπιπλα 4
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 4
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 4
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 4
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 3
38520000-6 Σαρωτές 3
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 3
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 3
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 2
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 2
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
31518100-1 Προβολείς 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) 2
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 2
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
48213000-4 Πακέτα λογισμικού βελτίωσης λειτουργικών συστημάτων 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
30237440-5 Ιχνοσφαίρες 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30216120-3 Εξοπλισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
48314000-2 Πακετά λογισμικού φωνητικής αναγνώρισης 1
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 1
30237420-9 Χειριστήρια 1
48318000-0 Πακέτα λογισμικού σαρωτών 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
44321000-6 Καλώδια 1
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 1
30237450-8 Πινακίδες γραφικών 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
38945000-7 Μετρητές γάμμα ακτινοβολίας 1
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
30237295-3 Πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων για πληκτρολόγια 1
33193220-7 Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς 1
30192800-9 Αυτοκόλλητες ετικέτες 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
32331000-2 Συστήματα περιστροφής δίσκων 1
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 1
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
31214100-0 Διακόπτες 1
32231000-1 Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1

ΦΟΡΕΙΣ (40)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Επίπεδες οθόνες' (CPV: 30231310-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 5
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 4
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ' 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste