Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 111,1 χιλ. €
Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

«Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης σπουδών φοιτητών με αναπηρία»

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (142)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Επίπεδες οθόνες' ( 30231310-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 34
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 29
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 15
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 15
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 10
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 10
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 8
30237240-3 Κάμερες Ιστού 8
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 7
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 7
30191200-6 Επιδιασκόπια 7
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 7
31158000-8 Φορτιστές 7
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
32342412-3 Ηχεία 7
32333200-8 Βιντεοκάμερες 7
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
39141300-5 Ερμάρια 7
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 7
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 7
39121200-8 Τραπέζια 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 7
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 7
39100000-3 Έπιπλα 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
39121100-7 Γραφεία 7
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 7
38653400-1 Οθόνες προβολής 7
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
38652100-1 Μηχανές προβολής 7
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 7
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
39122200-5 Βιβλιοθήκες 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
32341000-5 Μικρόφωνα 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 7
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
39111000-3 Καθίσματα 7
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 5
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 5
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 4
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 4
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 2
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31518100-1 Προβολείς 2
38520000-6 Σαρωτές 2
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 2
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237440-5 Ιχνοσφαίρες 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
48314000-2 Πακετά λογισμικού φωνητικής αναγνώρισης 1
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
30216120-3 Εξοπλισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 1
30237420-9 Χειριστήρια 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
48318000-0 Πακέτα λογισμικού σαρωτών 1
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
32333000-6 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας 1
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 1
30237450-8 Πινακίδες γραφικών 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
32331000-2 Συστήματα περιστροφής δίσκων 1
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 1
38945000-7 Μετρητές γάμμα ακτινοβολίας 1
30237295-3 Πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων για πληκτρολόγια 1
33193220-7 Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
31214100-0 Διακόπτες 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
32231000-1 Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1

ΦΟΡΕΙΣ (37)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Επίπεδες οθόνες' (CPV: 30231310-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 7
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 4
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ' 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste