Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 10,0 χιλ. €
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και υπηρεσιών επισκευής/συντήρησης, σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1: Είδη για αναβάθμιση υφιστάμενου πυρολυτικού φούρνου και κατασκευή συστήματος τροφοδοσίας βιομάζας, Τμήμα 2: Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης υφιστάμενου πυρολυτικού κλιβάνου και κατασκευής συστήματος τροφοδοσίας βιομάζας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο INVALOR «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων», Περιβαλλοντικές εφαρμογές από την αξιοποίηση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (76)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης' ( 50000000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 6
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 5
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 4
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 2
66114000-2 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 2
79521000-2 Φωτοαντιγραφικές υπηρεσίες 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 2
50313000-2 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανών αναπαραγωγής 2
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2
42996600-0 Εξοπλισμός οξυγόνωσης 2
50532100-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων 1
45331110-0 Εργασίες εγκατάστασης λεβήτων 1
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 1
31221000-1 Ηλεκτρονόμοι 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
42996900-3 Εξοπλισμός επεξεργασίας ιλύος 1
90420000-7 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
31300000-9 Μονωμένα σύρματα και καλώδια 1
37452720-4 Εξοπλισμός γηπέδων αντισφαίρισης 1
15861100-2 Καβουρδισμένος καφές 1
92610000-0 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 1
42912350-0 Εξοπλισμός εγκαταστάσεων διήθησης 1
15864100-3 Τσάι σε φακελάκια 1
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 1
37453000-8 Εξοπλισμός αθλημάτων στίβου 1
76431300-6 Υπηρεσίες τοποθέτησης σωλήνων γεώτρησης 1
15842210-7 Ρόφημα σοκολάτας 1
34144900-7 Ηλεκτρικά οχήματα 1
71314200-4 Υπηρεσίες διαχείρισης της ενέργειας 1
90513700-3 Υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος 1
39222120-1 Φλυτζάνια μιας χρήσης 1
16150000-1 Κύλινδροι χλοοτάπητα ή αθλητικών γηπέδων 1
16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 1
50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών 1
42215100-7 Μηχανήματα τεμαχισμού τροφίμων 1
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
42996000-4 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων 1
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 1
90513900-5 Υπηρεσίες διάθεσης ιλύος 1
37460000-0 Εξοπλισμός για παιχνίδια με στόχους και επιτραπέζια παιχνίδια 1
37452700-8 Αντισφαίριση 1
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 1
38434560-9 Χημικοί αναλυτές 1
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1
24111900-4 Οξυγόνο 1
90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 1
43327000-1 Προκατασκευασμένος εξοπλισμός 1
90481000-2 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 1
76431200-5 Υπηρεσίες ανύψωσης σωληνώσεων γεώτρησης 1
42162000-2 Λέβητες παραγωγής ατμού 1
24111500-0 Ιατρικά αέρια 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
44165200-6 Κατακόρυφοι σωλήνες 1
90513600-2 Υπηρεσίες αφαίρεσης ιλύος 1
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 1
15861000-1 Καφές 1
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 1
42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων 1
16310000-1 Χορτοκοπτικές μηχανές 1
50246000-1 Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού λιμένων 1
76431000-3 Υπηρεσίες γεώτρησης 1
90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 1
42419900-5 Μέρη μηχανημάτων ανέλκυσης και άλλου εξοπλισμού ανύψωσης ή διακίνησης 1
42718200-4 Πρέσες σιδερώματος 1
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 1
90513800-4 Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος 1
34421000-7 Σκούτερ 1
31321000-2 Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος 1
39711310-5 Ηλεκτρικές καφετιέρες 1
42124200-6 Μέρη αντλιών ή διατάξεων ανύψωσης υγρών 1
15861200-3 Καφές χωρίς καφεΐνη 1
31434000-7 Συσσωρευτές λιθίου 1

ΦΟΡΕΙΣ (62)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης' (CPV: 50000000-5)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 62
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 55
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 22
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 18
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 15
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 14
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 10
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 9
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 6
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε 1
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ' ΑΓ. ΚΟΣΜΑ' 1
ΟΑΚΑ (ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ) 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.ΑΝ) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste