Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (147)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αντιδραστήρια εργαστηρίων' ( 33696500-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 42
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 26
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 14
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 13
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 12
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 11
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 11
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 11
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 9
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 9
24965000-6 Ένζυμα 9
33651510-6 Αντιοροί 7
44512210-7 Σφιγκτήρες 7
39224200-0 Βούρτσες 6
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 5
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 5
38412000-6 Θερμόμετρα 5
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 5
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 5
24100000-5 Αέρια 4
39225730-1 Φιαλίδια 4
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 4
44832000-1 Διαλύτες 4
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 4
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 4
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 4
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 4
15700000-5 Ζωοτροφές 3
03417100-7 Πριονίδια 3
33141310-6 Σύριγγες 3
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 3
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 3
33141126-9 Ράμματα 3
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 3
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 3
38432200-4 Χρωματογράφοι 3
24455000-8 Απολυμαντικά 2
14212200-2 Αδρανή υλικά 2
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 2
18424000-7 Γάντια 2
09344000-2 Ραδιοϊσότοπα 2
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 2
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 2
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 2
24000000-4 Χημικά προϊόντα 2
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 2
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 2
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 2
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 2
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 2
35814000-3 Μάσκες αερίου 2
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 2
30192131-8 Μηχανικά στυλό 2
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 2
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 2
38128000-8 Εξαρτήματα μετεωρολογικών οργάνων 2
39299000-4 Γυάλινα είδη 2
09112200-9 Τύρφη 2
30199760-5 Ετικέτες 2
33141510-8 Προϊόντα αίματος 2
33954000-2 Σετ συλλογής βιολογικών στοιχείων 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
33194120-3 Αναλώσιμα έγχυσης 1
38434580-5 Συσκευές ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις 1
38519650-7 Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων 1
44523300-5 Εξαρτήματα 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
14400000-5 Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο 1
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 1
24413300-5 Θειικό αμμώνιο 1
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
33631110-6 Σαλικυλικά οξέα 1
24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 1
09211700-8 Λευκά έλαια και παραφινέλαια 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 1
38428000-1 Ροόμετρα 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
42912310-8 Συσκευές διήθησης νερού 1
24313400-5 Νιτρικά άλατα 1
03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα 1
38434310-2 Ηχόμετρα 1
24322510-5 Αιθυλική αλκοόλη 1
24452000-7 Εντομοκτόνα 1
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 1
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 1
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 1
24313120-8 Θειικά άλατα 1
44170000-2 Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά 1
24413200-4 Χλωριούχο αμμώνιο 1
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
43414000-8 Μηχανές εκτριβής 1
38436600-6 Ομογενοποιητές εμβάπτισης 1
03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
37412000-9 Εξοπλισμός θαλασσίων σπορ 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
38434500-1 Βιοχημικοί αναλύτες 1
39831200-8 Απορρυπαντικά 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
44614000-7 Κάδος 1
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1
24322220-5 Αιθανόλη 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
03120000-8 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου 1
24111000-5 Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο 1
33721100-1 Λεπίδες ξυραφιών 1
39522000-7 Μουσαμάδες, ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες ή ιστιοφόρα οχήματα, τέντες, σκίαστρα, σκηνές και είδη κατασκήνωσης 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
38431100-6 Συσκευές ανίχνευσης αερίων 1
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 1
30193500-3 Θήκες εντύπων 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
38941000-7 Μετρητές άλφα ακτινοβολίας 1
38600000-1 Οπτικά όργανα 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 1
42214000-9 Φούρνοι μαγειρέματος, ξηραντήρες γεωργικών προϊόντων και εξοπλισμός για μαγείρεμα ή ζέσταμα 1
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 1
33124110-9 Συστήματα διαγνωστικής 1
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1
14311000-4 Φυσικό ασβέστιο, φωσφορικό αργίλιο-ασβέστιο και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα καλίου 1
24313220-9 Φωσφορικά άλατα 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
38416000-4 Πεχάμετρα 1
24457000-2 Μυκητοκτόνα 1
44612000-3 Δοχεία για υγροποιημένα αέρια 1
24313310-7 Ανθρακικό νάτριο 1
44163140-3 Αγωγοί ατμού και νερού 1
24951120-2 Λίπος σιλικόνης 1
33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες 1
24453000-4 Ζιζανιοκτόνα 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1
38100000-6 Όργανα πλοήγησης και μετεωρολογίας 1
33141210-5 Καθετήρες με μπαλονάκι 1
44618000-5 Ελαφριά δοχεία, πώματα-στεφάνες, καπάκια δοχείων, σκάφες και καπάκια 1

ΦΟΡΕΙΣ (81)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Αντιδραστήρια εργαστηρίων' (CPV: 33696500-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 276
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 33
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 29
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 22
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 21
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 13
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 11
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 8
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 7
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 6
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 5
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 'ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ' 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 4
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 4
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ) 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ' 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ' 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ' 2
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ) 2
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 2
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 'ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste