Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (160)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αντιδραστήρια εργαστηρίων' ( 33696500-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 56
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 34
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 20
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 20
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 17
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 16
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 16
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 12
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 11
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 11
24965000-6 Ένζυμα 10
44512210-7 Σφιγκτήρες 9
39224200-0 Βούρτσες 8
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 7
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 7
38412000-6 Θερμόμετρα 7
44832000-1 Διαλύτες 7
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 7
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 7
33651510-6 Αντιοροί 6
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 5
24100000-5 Αέρια 5
18424000-7 Γάντια 4
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 4
03417100-7 Πριονίδια 4
33141310-6 Σύριγγες 4
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 4
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 4
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 4
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 4
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 4
15700000-5 Ζωοτροφές 4
09112200-9 Τύρφη 3
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 3
38432200-4 Χρωματογράφοι 3
39225730-1 Φιαλίδια 3
14212200-2 Αδρανή υλικά 3
33141126-9 Ράμματα 3
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 3
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 2
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 2
24000000-4 Χημικά προϊόντα 2
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 2
31711140-6 Ηλεκτρόδια 2
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 2
03120000-8 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου 2
09344000-2 Ραδιοϊσότοπα 2
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 2
42514310-8 Φίλτρα αέρα 2
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 2
24453000-4 Ζιζανιοκτόνα 2
24455000-8 Απολυμαντικά 2
35814000-3 Μάσκες αερίου 2
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 2
30192131-8 Μηχανικά στυλό 2
38128000-8 Εξαρτήματα μετεωρολογικών οργάνων 2
39299000-4 Γυάλινα είδη 2
30199760-5 Ετικέτες 2
33141510-8 Προϊόντα αίματος 2
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 2
24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 2
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 2
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
24322220-5 Αιθανόλη 1
33721100-1 Λεπίδες ξυραφιών 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
09211700-8 Λευκά έλαια και παραφινέλαια 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 1
38428000-1 Ροόμετρα 1
42912310-8 Συσκευές διήθησης νερού 1
24313400-5 Νιτρικά άλατα 1
38434310-2 Ηχόμετρα 1
31532100-5 Λυχνίες 1
24322510-5 Αιθυλική αλκοόλη 1
44111300-4 Είδη κεραμικής 1
33954000-2 Σετ συλλογής βιολογικών στοιχείων 1
24326000-5 Αιθέρες, οργανικά υπεροξείδια, εποξείδια, ακετάλες και ημιακετάλες και οργανικές ενώσεις 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
33194120-3 Αναλώσιμα έγχυσης 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
33631110-6 Σαλικυλικά οξέα 1
14400000-5 Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο 1
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 1
24413300-5 Θειικό αμμώνιο 1
24313120-8 Θειικά άλατα 1
44170000-2 Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά 1
44423000-1 Διάφορα είδη 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
24413200-4 Χλωριούχο αμμώνιο 1
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 1
37412000-9 Εξοπλισμός θαλασσίων σπορ 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 1
33124130-5 Προμήθειες συσκευών διαγνωστικής 1
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
38519650-7 Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων 1
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
43414000-8 Μηχανές εκτριβής 1
38436600-6 Ομογενοποιητές εμβάπτισης 1
44441000-3 Μικροσφαιρίδια 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
38434500-1 Βιοχημικοί αναλύτες 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
44614000-7 Κάδος 1
24951120-2 Λίπος σιλικόνης 1
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1
14311000-4 Φυσικό ασβέστιο, φωσφορικό αργίλιο-ασβέστιο και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα καλίου 1
24313220-9 Φωσφορικά άλατα 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
38416000-4 Πεχάμετρα 1
24457000-2 Μυκητοκτόνα 1
44612000-3 Δοχεία για υγροποιημένα αέρια 1
24313310-7 Ανθρακικό νάτριο 1
44163140-3 Αγωγοί ατμού και νερού 1
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
38100000-6 Όργανα πλοήγησης και μετεωρολογίας 1
33141210-5 Καθετήρες με μπαλονάκι 1
33152000-0 Κλίβανος 1
44618000-5 Ελαφριά δοχεία, πώματα-στεφάνες, καπάκια δοχείων, σκάφες και καπάκια 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
24452000-7 Εντομοκτόνα 1
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 1
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 1
42214000-9 Φούρνοι μαγειρέματος, ξηραντήρες γεωργικών προϊόντων και εξοπλισμός για μαγείρεμα ή ζέσταμα 1
24110000-8 Βιομηχανικά αέρια 1
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 1
30193500-3 Θήκες εντύπων 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
33124110-9 Συστήματα διαγνωστικής 1
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 1
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 1
24111000-5 Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο 1
44164200-9 Σωλήνες 1
38431100-6 Συσκευές ανίχνευσης αερίων 1
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 1
38941000-7 Μετρητές άλφα ακτινοβολίας 1
38600000-1 Οπτικά όργανα 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
39522000-7 Μουσαμάδες, ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες ή ιστιοφόρα οχήματα, τέντες, σκίαστρα, σκηνές και είδη κατασκήνωσης 1

ΦΟΡΕΙΣ (84)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Αντιδραστήρια εργαστηρίων' (CPV: 33696500-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 275
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 26
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 25
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 20
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 16
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 12
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 10
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 9
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 9
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 8
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 7
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 7
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 6
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 6
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 'ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ' 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ' 3
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 3
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 3
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 'ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ' 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ' 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 1
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) 1
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ) 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste