Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (172)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αντιδραστήρια εργαστηρίων' ( 33696500-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 55
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 24
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 21
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 21
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 17
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 15
24965000-6 Ένζυμα 13
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 13
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 11
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 11
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 10
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 10
24100000-5 Αέρια 9
44832000-1 Διαλύτες 8
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 7
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 7
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 6
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 6
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 6
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 5
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 5
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 5
42514310-8 Φίλτρα αέρα 4
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 4
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 4
44523300-5 Εξαρτήματα 4
24000000-4 Χημικά προϊόντα 4
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 4
09112200-9 Τύρφη 3
31515000-9 Λαμπτήρες υπεριώδων ακτίνων 3
31711140-6 Ηλεκτρόδια 3
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 3
14212200-2 Αδρανή υλικά 3
33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες 3
24111000-5 Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο 3
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 2
44512210-7 Σφιγκτήρες 2
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 2
24322220-5 Αιθανόλη 2
30234600-4 Μνήμες φλας 2
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 2
33141310-6 Σύριγγες 2
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 2
33651510-6 Αντιοροί 2
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 2
44423000-1 Διάφορα είδη 2
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 2
30192131-8 Μηχανικά στυλό 2
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 2
24110000-8 Βιομηχανικά αέρια 2
24453000-4 Ζιζανιοκτόνα 2
24455000-8 Απολυμαντικά 2
18424000-7 Γάντια 2
03120000-8 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου 2
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 2
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 2
38128000-8 Εξαρτήματα μετεωρολογικών οργάνων 2
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 2
24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 2
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 2
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 2
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 2
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 2
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 2
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 2
24960000-1 Ποικίλα χημικά προϊόντα 2
38436160-9 Υποστάτες δοκιμαστικών σωλήνων για προσαρμογή σε ανακινητήρες 2
39224200-0 Βούρτσες 2
30199760-5 Ετικέτες 2
38519650-7 Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων 1
31200000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 1
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 1
33631400-6 Αντιβιοτικά και χημειοθεραπευτικά τοπικής χρήσης 1
33141126-9 Ράμματα 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα 1
44441000-3 Μικροσφαιρίδια 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
44332000-6 Ράβδοι κυκλικής διατομής 1
38434500-1 Βιοχημικοί αναλύτες 1
30193700-5 Κιβώτια αποθήκευσης εγγράφων 1
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 1
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
38423100-7 Δείκτες πίεσης 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
42120000-6 Αντλίες και συμπιεστές 1
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 1
33696400-9 Ισοτοπικά αντιδραστήρια 1
33124130-5 Προμήθειες συσκευών διαγνωστικής 1
30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου 1
31132000-0 Πολυφασικοί κινητήρες 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
34312100-8 Ιμάντες ανεμιστήρων 1
44614000-7 Κάδος 1
24316000-2 Απεσταγμένο νερό 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
33696000-5 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 1
44111300-4 Είδη κεραμικής 1
42142200-8 Μέρη στοιχείων μετάδοσης της κίνησης 1
24411000-8 Νιτρικό οξύ 1
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 1
38434310-2 Ηχόμετρα 1
31532100-5 Λυχνίες 1
42957000-9 Μέρη μηχανημάτων ψεκασμού 1
33924000-3 Κιτ ανίχνευσης λοιμωδών νόσων για αυτοψίες 1
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 1
33196000-0 Ιατρικά βοηθήματα 1
33141300-3 Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος 1
38428000-1 Ροόμετρα 1
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 1
15712000-2 Ξηρή ζωοτροφή 1
42912310-8 Συσκευές διήθησης νερού 1
15700000-5 Ζωοτροφές 1
39299000-4 Γυάλινα είδη 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
22852000-7 Ντοσιέ 1
33141240-4 Εξαρτήματα καθετήρων 1
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 1
33199000-1 Ιατρικός ρουχισμός 1
09122210-5 Υγροποιημένο βουτάνιο 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
42131140-9 Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες 1
33194120-3 Αναλώσιμα έγχυσης 1
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 1
33141510-8 Προϊόντα αίματος 1
24326000-5 Αιθέρες, οργανικά υπεροξείδια, εποξείδια, ακετάλες και ημιακετάλες και οργανικές ενώσεις 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38941000-7 Μετρητές άλφα ακτινοβολίας 1
44163100-1 Σωληνώσεις 1
24327400-6 Προϊόντα ρητίνης 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
39522000-7 Μουσαμάδες, ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες ή ιστιοφόρα οχήματα, τέντες, σκίαστρα, σκηνές και είδη κατασκήνωσης 1
33125000-2 Εξοπλισμός ουρολογικών ερευνών 1
38431100-6 Συσκευές ανίχνευσης αερίων 1
22851000-0 Κλασέρ 1
24951120-2 Λίπος σιλικόνης 1
19522000-1 Ρητίνες 1
30193500-3 Θήκες εντύπων 1
34941100-6 Ράβδοι 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 1
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1
33141200-2 Καθετήρες 1
42955000-5 Μέρη μηχανημάτων διήθησης 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
33141123-8 Δοχείο απορριμμάτων οξέων αντικειμένων 1
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 1
33172200-8 Συσκευές ανάνηψης 1
03417100-7 Πριονίδια 1
24452000-7 Εντομοκτόνα 1
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
33712000-4 Προφυλακτικά 1
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 1
42124300-7 Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
33152000-0 Κλίβανος 1
38417000-1 Θερμοστοιχεία 1
38432200-4 Χρωματογράφοι 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1
38416000-4 Πεχάμετρα 1
24457000-2 Μυκητοκτόνα 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
44164200-9 Σωλήνες 1

ΦΟΡΕΙΣ (83)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Αντιδραστήρια εργαστηρίων' (CPV: 33696500-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 260
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 72
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 25
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 23
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 21
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 20
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 18
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 15
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 13
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 10
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 9
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 8
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 7
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 7
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 6
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 6
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 4
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) 3
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΤΤΙΚΟΝ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ' 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 1
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ) 1
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 'ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste