Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 97,8 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Διακήρυξη για Σύμβαση Συμφωνίας - Πλαίσιο με Ανοικτή Διαδικασία μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια Ερευνητικών Αναλωσίμων στα πλαίσια του υποέργου 3 «Στρατηγική Ανάπτυξη Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5002562 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020» με εκτιμώμενη αξία 97.810,77 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (185)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αντιδραστήρια εργαστηρίων' ( 33696500-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 63
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 34
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 24
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 21
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 19
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 19
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 16
24965000-6 Ένζυμα 16
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 14
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 11
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 10
24100000-5 Αέρια 10
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 9
44832000-1 Διαλύτες 9
44512210-7 Σφιγκτήρες 8
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 8
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 8
39224200-0 Βούρτσες 7
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 7
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 7
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 6
38412000-6 Θερμόμετρα 6
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 6
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 5
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 5
24000000-4 Χημικά προϊόντα 5
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 5
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 4
44523300-5 Εξαρτήματα 4
15700000-5 Ζωοτροφές 4
42514310-8 Φίλτρα αέρα 4
18424000-7 Γάντια 4
33651510-6 Αντιοροί 4
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 4
03417100-7 Πριονίδια 4
33141310-6 Σύριγγες 4
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 3
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 3
14212200-2 Αδρανή υλικά 3
39225730-1 Φιαλίδια 3
24455000-8 Απολυμαντικά 3
39299000-4 Γυάλινα είδη 3
09112200-9 Τύρφη 3
33141126-9 Ράμματα 3
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 3
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 3
24322220-5 Αιθανόλη 3
24111000-5 Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο 3
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 2
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 2
31711140-6 Ηλεκτρόδια 2
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 2
03120000-8 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου 2
24453000-4 Ζιζανιοκτόνα 2
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 2
30193500-3 Θήκες εντύπων 2
38436160-9 Υποστάτες δοκιμαστικών σωλήνων για προσαρμογή σε ανακινητήρες 2
38128000-8 Εξαρτήματα μετεωρολογικών οργάνων 2
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 2
33141510-8 Προϊόντα αίματος 2
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 2
35814000-3 Μάσκες αερίου 2
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 2
30199760-5 Ετικέτες 2
24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 2
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 2
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 2
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 2
38428000-1 Ροόμετρα 2
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 2
31515000-9 Λαμπτήρες υπεριώδων ακτίνων 2
30234600-4 Μνήμες φλας 2
24110000-8 Βιομηχανικά αέρια 2
09344000-2 Ραδιοϊσότοπα 2
44423000-1 Διάφορα είδη 2
30192131-8 Μηχανικά στυλό 2
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 2
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 2
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 2
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 2
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 2
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 2
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
42124300-7 Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
24452000-7 Εντομοκτόνα 1
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 1
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 1
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
33696400-9 Ισοτοπικά αντιδραστήρια 1
33124130-5 Προμήθειες συσκευών διαγνωστικής 1
30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου 1
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
42120000-6 Αντλίες και συμπιεστές 1
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 1
44170000-2 Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
34941100-6 Ράβδοι 1
22851000-0 Κλασέρ 1
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 1
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 1
19522000-1 Ρητίνες 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38416000-4 Πεχάμετρα 1
24457000-2 Μυκητοκτόνα 1
44612000-3 Δοχεία για υγροποιημένα αέρια 1
44163140-3 Αγωγοί ατμού και νερού 1
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 1
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 1
42214000-9 Φούρνοι μαγειρέματος, ξηραντήρες γεωργικών προϊόντων και εξοπλισμός για μαγείρεμα ή ζέσταμα 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
33141210-5 Καθετήρες με μπαλονάκι 1
33152000-0 Κλίβανος 1
44618000-5 Ελαφριά δοχεία, πώματα-στεφάνες, καπάκια δοχείων, σκάφες και καπάκια 1
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1
24951120-2 Λίπος σιλικόνης 1
38432200-4 Χρωματογράφοι 1
33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες 1
38417000-1 Θερμοστοιχεία 1
15712000-2 Ξηρή ζωοτροφή 1
42912310-8 Συσκευές διήθησης νερού 1
33696000-5 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 1
09211700-8 Λευκά έλαια και παραφινέλαια 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
42142200-8 Μέρη στοιχείων μετάδοσης της κίνησης 1
24411000-8 Νιτρικό οξύ 1
38434310-2 Ηχόμετρα 1
31532100-5 Λυχνίες 1
33924000-3 Κιτ ανίχνευσης λοιμωδών νόσων για αυτοψίες 1
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 1
24322510-5 Αιθυλική αλκοόλη 1
44111300-4 Είδη κεραμικής 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
22852000-7 Ντοσιέ 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
42131140-9 Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες 1
33194120-3 Αναλώσιμα έγχυσης 1
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 1
38436600-6 Ομογενοποιητές εμβάπτισης 1
33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα 1
44441000-3 Μικροσφαιρίδια 1
38423100-7 Δείκτες πίεσης 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
44332000-6 Ράβδοι κυκλικής διατομής 1
38434500-1 Βιοχημικοί αναλύτες 1
30193700-5 Κιβώτια αποθήκευσης εγγράφων 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
31132000-0 Πολυφασικοί κινητήρες 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
34312100-8 Ιμάντες ανεμιστήρων 1
44614000-7 Κάδος 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
33954000-2 Σετ συλλογής βιολογικών στοιχείων 1
24326000-5 Αιθέρες, οργανικά υπεροξείδια, εποξείδια, ακετάλες και ημιακετάλες και οργανικές ενώσεις 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
31200000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 1
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 1
33631400-6 Αντιβιοτικά και χημειοθεραπευτικά τοπικής χρήσης 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
43414000-8 Μηχανές εκτριβής 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 1
38941000-7 Μετρητές άλφα ακτινοβολίας 1
44163100-1 Σωληνώσεις 1
39522000-7 Μουσαμάδες, ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες ή ιστιοφόρα οχήματα, τέντες, σκίαστρα, σκηνές και είδη κατασκήνωσης 1
38431100-6 Συσκευές ανίχνευσης αερίων 1
44164200-9 Σωλήνες 1
33721100-1 Λεπίδες ξυραφιών 1

ΦΟΡΕΙΣ (84)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Αντιδραστήρια εργαστηρίων' (CPV: 33696500-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 264
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 38
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 30
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 22
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 15
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 14
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 14
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 13
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 10
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 9
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 9
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 8
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 7
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 5
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 4
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 3
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 3
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 2
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 2
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ' 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ' 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 1
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ) 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ) 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 'ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 'ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste