Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 10,5 χιλ. €
έως 48,0 χιλ. €
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου προμήθεια Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου : «Προμήθεια χρωμάτων και αναλώσιμων υλικών για έκτακτες ανάγκες, προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες των Σχολικών Κτιρίων, προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και ειδικών λουκέτων ασφαλείας και προμήθεια χρωμάτων για οδοσήμανση» έτους 2019. συνολικής δαπάνης: 48.000,00€

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (32)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Χρώματα επίχρισης' ( 44810000-1 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
44316000-8 Σιδηρικά είδη 3
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 3
44832000-1 Διαλύτες 2
44812210-0 Λαδομπογιές 2
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 2
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 2
44113700-2 Υλικά επισκευής οδών 2
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 2
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 2
44831300-7 Στόκος 2
34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 2
44800000-8 Βαφές, βερνίκια και μαστίχες 2
37810000-9 Είδη χειροτεχνίας 1
34922000-6 Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών 1
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
39224210-3 Βούρτσες ελαιοχρωματιστών 1
44522200-7 Κλειδιά 1
44832100-2 Μέσα αφαίρεσης χρώματος 1
45441000-0 Υαλοτεχνικές εργασίες 1
42676000-5 Μέρη εργαλείων χειρός 1
44114000-2 Σκυρόδεμα 1
44832200-3 Αραιωτικά 1
44521210-3 Λουκέτα 1
44316510-6 Σιδηρουργικά είδη 1
03419000-0 Ξυλεία 1
44220000-8 Είδη ξυλουργικής για χρήση σε οικοδομικές εργασίες 1
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 1
44831200-6 Υλικά πλήρωσης 1
44113330-7 Υλικά επίχρισης 1
34942000-2 Εξοπλισμός σηματοδότησης 1
39812500-2 Στεγανωτικά 1
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste