Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 84,4 χιλ. €
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_11655 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικής Ερευνητικής e-Υποδομής, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 85,0 χιλ. €
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_7917/03.06.2019 Επαναληπτικής Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 96,7 χιλ. €
Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δ5 ΤΕΙΚ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «HELPOS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑΣ» (MIS 5002697), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ) ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΕ1451 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΕΝΑΡΙΘΜΟ) 2017ΣΕ14510044 ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ), (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 80547), ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €96.725,81 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η €119.940,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

έως 657,3 χιλ. €
Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού Διαγωνισμού – 376 @ ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

έως 153,2 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_10042/12.12.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Σχεδιασμoύ και Κατασκευής Ασφαλών Έξυπνων συσκευών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (164)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Σταθμοί εργασίας' ( 30214000-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 11
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 10
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 6
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 5
30191200-6 Επιδιασκόπια 4
39112000-0 Καρέκλες 4
38510000-3 Μικροσκόπια 4
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 4
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 4
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 4
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 4
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 4
48820000-2 Εξυπηρετητές 4
38550000-5 Μετρητές 4
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 3
32341000-5 Μικρόφωνα 3
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 3
38412000-6 Θερμόμετρα 3
39113200-9 Καναπέδες 3
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 3
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 3
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 3
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 3
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 3
38520000-6 Σαρωτές 3
35125100-7 Αισθητήρες 3
39122200-5 Βιβλιοθήκες 3
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 3
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 3
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 2
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 2
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 2
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 2
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 2
30237240-3 Κάμερες Ιστού 2
32333200-8 Βιντεοκάμερες 2
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 2
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 2
39711130-9 Ψυγεία 2
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 2
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 2
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 2
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 2
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 2
30195000-2 Πίνακες 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 2
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 2
42962500-2 Μηχανές χάραξης 2
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 2
31711110-7 Πομποδέκτες 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
30192400-5 Είδη για συσκευές αναπαραγωγής εγγράφων 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
39111000-3 Καθίσματα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
30236100-3 Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 1
38260000-5 Γεωφυσικά όργανα μαγνητομέτρων 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
48783000-0 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 1
39711121-3 Καταψύκτες τύπου κασέλας 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
42961300-3 Σύστημα εντοπισμού οχημάτων 1
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 1
38945000-7 Μετρητές γάμμα ακτινοβολίας 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
38548000-8 Όργανα οχημάτων 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
72212422-3 Πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού 1
48219000-6 Ποικίλα πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
48443000-5 Πακέτα λογισμικού λογιστικής 1
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 1
48320000-7 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
39151100-6 Συστήματα ραφιών 1
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 1
39132100-7 Αρχειοθήκες 1
38311000-8 Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
42623000-9 Φρέζες 1
38433300-2 Αναλυτής φάσματος 1
48422000-2 Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού 1
38293000-5 Σεισμολογικός εξοπλισμός 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
48480000-6 Πακέτα λογισμικού πωλήσεων, μάρκετινγκ και επιχειρηματικών πληροφοριών 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
38342100-5 Παλμογράφοι 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
42661100-8 Εξοπλισμός για μαλακή συγκόλληση 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
48518000-2 Πακέτα λογισμικού εξομοίωσης 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 1
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
18521000-7 Ρολόγια 1
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
31170000-8 Μετασχηματιστές 1
38433210-4 Φασματοφωτόμετρο εκπομπής 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
30195200-4 Ηλεκτρονικοί πίνακες αντιγραφής ή εξαρτήματα 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
48445000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
39711361-7 Ηλεκτρικοί φούρνοι 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
32342412-3 Ηχεία 1
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1
48326000-9 Πακέτα λογισμικού χαρτογράφησης 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 1
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
31712116-6 Μικροεπεξεργαστές 1
38230000-6 Ηλεκτρομαγνητικά γεωφυσικά όργανα 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
31712114-2 Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste