Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 84,4 χιλ. €
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_11655 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικής Ερευνητικής e-Υποδομής, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 85,0 χιλ. €
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_7917/03.06.2019 Επαναληπτικής Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 96,7 χιλ. €
Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δ5 ΤΕΙΚ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «HELPOS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑΣ» (MIS 5002697), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ) ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΕ1451 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΕΝΑΡΙΘΜΟ) 2017ΣΕ14510044 ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ), (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 80547), ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €96.725,81 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η €119.940,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

έως 657,3 χιλ. €
Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού Διαγωνισμού – 376 @ ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (112)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Σταθμοί εργασίας' ( 30214000-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 8
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 7
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 5
48820000-2 Εξυπηρετητές 3
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 3
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 3
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 2
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 2
35125100-7 Αισθητήρες 2
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 2
39112000-0 Καρέκλες 2
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38550000-5 Μετρητές 2
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
30236100-3 Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
38260000-5 Γεωφυσικά όργανα μαγνητομέτρων 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
48783000-0 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 1
39711121-3 Καταψύκτες τύπου κασέλας 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
42961300-3 Σύστημα εντοπισμού οχημάτων 1
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
38548000-8 Όργανα οχημάτων 1
30199230-1 Φάκελοι 1
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 1
39113200-9 Καναπέδες 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
33182100-0 Απινιδωτής 1
72212422-3 Πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
38230000-6 Ηλεκτρομαγνητικά γεωφυσικά όργανα 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
38520000-6 Σαρωτές 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
39711361-7 Ηλεκτρικοί φούρνοι 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
39122200-5 Βιβλιοθήκες 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
32321000-9 Συσκευές τηλεοπτικής προβολής 1
31712116-6 Μικροεπεξεργαστές 1
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
42623000-9 Φρέζες 1
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 1
38433300-2 Αναλυτής φάσματος 1
38293000-5 Σεισμολογικός εξοπλισμός 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
39132100-7 Αρχειοθήκες 1
38311000-8 Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα 1
42962500-2 Μηχανές χάραξης 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
39711130-9 Ψυγεία 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
48445000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
37413220-4 Ομοιώματα 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
42661100-8 Εξοπλισμός για μαλακή συγκόλληση 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
48518000-2 Πακέτα λογισμικού εξομοίωσης 1
48326000-9 Πακέτα λογισμικού χαρτογράφησης 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
30195200-4 Ηλεκτρονικοί πίνακες αντιγραφής ή εξαρτήματα 1
38433210-4 Φασματοφωτόμετρο εκπομπής 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
31712114-2 Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste