Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

Έγκριση τεύχους διακήρυξης καθώς και των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του Νο 1/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων

έως 42,7 χιλ. €
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019
έως 111,1 χιλ. €
Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

«Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης σπουδών φοιτητών με αναπηρία»

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (137)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Οθόνες απεικόνισης' ( 30231300-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 6
30237240-3 Κάμερες Ιστού 6
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 6
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 5
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 5
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 4
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 4
39100000-3 Έπιπλα 4
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 4
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 4
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 4
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 4
39141300-5 Ερμάρια 4
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 4
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 4
39121200-8 Τραπέζια 4
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 4
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 4
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 4
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 4
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 4
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 4
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 4
30191200-6 Επιδιασκόπια 4
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 4
31158000-8 Φορτιστές 4
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 4
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 4
32342412-3 Ηχεία 4
32333200-8 Βιντεοκάμερες 4
42113161-0 Αφυγραντήρες 4
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 4
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 4
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 4
39122200-5 Βιβλιοθήκες 4
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 4
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 4
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 4
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 4
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 4
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 4
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 4
39111000-3 Καθίσματα 4
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 4
32341000-5 Μικρόφωνα 4
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 4
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 4
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 4
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 4
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 4
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 4
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 4
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 4
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 4
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 4
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 4
38652100-1 Μηχανές προβολής 4
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 4
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 4
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 4
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 4
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 4
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 4
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 4
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 4
39292100-6 Μαυροπίνακες 4
39121100-7 Γραφεία 4
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 4
38653400-1 Οθόνες προβολής 4
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 4
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 3
31681300-6 Ηλεκτρικά κυκλώματα 3
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 3
42122130-0 Αντλίες νερού 3
42514000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων 3
38542000-6 Σερβοϋδραυλικές συσκευές δοκιμών 3
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 3
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 3
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 3
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 3
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 3
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 3
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 3
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 2
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 2
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 2
32223000-2 Συσκευές μετάδοσης εικόνας 2
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
32231000-1 Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
33123230-9 Καρδιογράφοι 1
30216120-3 Εξοπλισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
30237295-3 Πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων για πληκτρολόγια 1
33193220-7 Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς 1
33926000-7 Αναρροφητήρες κενού ή σωλήνες συλλογής υγρών για αυτοψίες 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
31214100-0 Διακόπτες 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
48781000-6 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων 1
30237450-8 Πινακίδες γραφικών 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
30237420-9 Χειριστήρια 1
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
48314000-2 Πακετά λογισμικού φωνητικής αναγνώρισης 1
38292000-8 Υδρογραφικά όργανα 1
33152000-0 Κλίβανος 1
33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
30237440-5 Ιχνοσφαίρες 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
33168100-6 Ενδοσκόπια 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste