Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

Έγκριση τεύχους διακήρυξης καθώς και των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του Νο 1/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων

έως 42,7 χιλ. €
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019
έως 111,1 χιλ. €
Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

«Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης σπουδών φοιτητών με αναπηρία»

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (37)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Οθόνες απεικόνισης' ( 30231300-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 3
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 2
38542000-6 Σερβοϋδραυλικές συσκευές δοκιμών 2
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 2
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 2
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 2
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 2
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 2
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 2
31681300-6 Ηλεκτρικά κυκλώματα 2
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 2
42122130-0 Αντλίες νερού 2
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 2
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
42514000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων 2
33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους 1
32223000-2 Συσκευές μετάδοσης εικόνας 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
38292000-8 Υδρογραφικά όργανα 1
33152000-0 Κλίβανος 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 1
48962000-9 Προγράμματα οδήγησης καρτών γραφικών 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
48781000-6 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική μονάδα 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste