Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 84,4 χιλ. €
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_11655 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικής Ερευνητικής e-Υποδομής, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

Έγκριση τεύχους διακήρυξης καθώς και των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του Νο 1/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων

έως 32,6 χιλ. €
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής με Ανοικτή Διαδικασία στα πλαίσια του Υποέργου 1 της πράξης «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002135, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»με εκτιμώμενη αξία 32.612,50 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών' ( 30231000-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 17
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 15
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 12
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 11
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 11
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 8
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 7
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 7
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 7
38520000-6 Σαρωτές 6
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 6
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 6
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 5
30191200-6 Επιδιασκόπια 5
32342412-3 Ηχεία 4
30237240-3 Κάμερες Ιστού 4
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 4
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 4
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 4
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 4
38652100-1 Μηχανές προβολής 4
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 4
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 4
38653400-1 Οθόνες προβολής 4
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 4
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 4
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 3
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 3
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 3
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 3
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 3
38542000-6 Σερβοϋδραυλικές συσκευές δοκιμών 3
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 3
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 3
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 3
39121200-8 Τραπέζια 3
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 3
42514000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων 3
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 3
39141300-5 Ερμάρια 3
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 3
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 3
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 3
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 3
39100000-3 Έπιπλα 3
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 3
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 3
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 3
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 3
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 3
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 3
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 3
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 3
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 3
39121100-7 Γραφεία 3
39292100-6 Μαυροπίνακες 3
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 3
32341000-5 Μικρόφωνα 3
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 3
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 3
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 3
48820000-2 Εξυπηρετητές 3
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 3
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 3
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 3
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 3
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 3
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 3
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 3
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 3
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 3
31681300-6 Ηλεκτρικά κυκλώματα 3
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 3
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 3
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 3
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 3
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 3
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 3
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 3
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 3
42122130-0 Αντλίες νερού 3
39122200-5 Βιβλιοθήκες 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 3
42113161-0 Αφυγραντήρες 3
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 3
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 3
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 3
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 3
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 3
39111000-3 Καθίσματα 3
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 3
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 3
32333200-8 Βιντεοκάμερες 3
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 3
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 3
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 3
31158000-8 Φορτιστές 3
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 3
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 3
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 3
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 3
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 2
33123230-9 Καρδιογράφοι 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 2
30211100-2 Υπερ-υπολογιστής 2
42413200-6 Υδραυλικοί γρύλοι 2
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 2
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 2
42413400-8 Μηχανικοί γρύλοι 2
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 2
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 2
32344220-4 Συσκευές ασύρματης τηλεειδοποίησης 2
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 2
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 2
32223000-2 Συσκευές μετάδοσης εικόνας 2
48811000-6 Σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 2
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 2
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 2
64216120-0 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 2
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
42965110-2 Σύστημα αποθήκης 1
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 1
48326000-9 Πακέτα λογισμικού χαρτογράφησης 1
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
39162100-6 Εξοπλισμός διδασκαλίας 1
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1
22456000-1 Άδειες 1
48445000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
30195200-4 Ηλεκτρονικοί πίνακες αντιγραφής ή εξαρτήματα 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31712114-2 Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα 1
18521000-7 Ρολόγια 1
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
31170000-8 Μετασχηματιστές 1
30192400-5 Είδη για συσκευές αναπαραγωγής εγγράφων 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38550000-5 Μετρητές 1
32552410-4 Μόντεμ 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
30236100-3 Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
42991100-0 Μηχανήματα βιβλιοδεσίας 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
39132100-7 Αρχειοθήκες 1
38311000-8 Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
48218000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 1
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 1
38342100-5 Παλμογράφοι 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
42623000-9 Φρέζες 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
38293000-5 Σεισμολογικός εξοπλισμός 1
48480000-6 Πακέτα λογισμικού πωλήσεων, μάρκετινγκ και επιχειρηματικών πληροφοριών 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
39151100-6 Συστήματα ραφιών 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
48214000-1 Πακέτα λογισμικού δικτυακών λειτουργικών συστημάτων 1
48219000-6 Ποικίλα πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 1
30216130-6 Αναγνώστες κωδικών ραβδώσεων 1
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 1
38295000-9 Τοπογραφικός εξοπλισμός 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
48783000-0 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
48216000-5 Πακέτα λογισμικού για εξομοίωση τερματικών συνδεσιμότητας δικτύων 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
42965100-9 Σύστημα διαχείρισης αποθήκης 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1

ΦΟΡΕΙΣ (27)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών' (CPV: 30231000-7)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 6
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 2
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 1
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste