Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 29,4 χιλ. €
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020

Προκήρυξη (Περίληψη) Διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 2681/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού ΥΕ1 Εκπαίδευσης και Καινοτομίας Μελισσών & Μελισσοκομίας Αιγαίου Αρχιπελάγους, Υποέργο 4 «Προμήθεια Εξοπλισμού ΥΕ1 Εκπαίδευσης και Καινοτομίας Μελισσών & Μελισσοκομίας Αιγαίου Αρχιπελάγους», της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Κυκλάδων» MIS 5007918

έως 53,6 χιλ. €
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμού παροχής ασύρματου διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας στους χώρους εκδηλώσεων του ΠΣΚΗ

έως 5,7 εκατ. €
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020

Ανοικτός, διεθνής (άνω των ορίων) ηλεκτρονικός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) Διαγωνισμός προμήθειας νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

έως 84,4 χιλ. €
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. 1273/2020/10.02.2020 Επαναληπτικής Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικής Ερευνητικής e-Υποδομής, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 219,2 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Περίληψη Διακήρυξης για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του ΕΜΠ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.

έως 219,2 χιλ. €
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με ανοικτή διαδικασία και Όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του ΕΜΠ»

έως 38,0 χιλ. €
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες Η/Υ, φορητοί Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, βιντεοπροβολείς, τηλεοράσεις κ.λ.π.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.»

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (142)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών' ( 30231000-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 15
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 13
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 12
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 9
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 7
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 7
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 6
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 6
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 5
38520000-6 Σαρωτές 5
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 5
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 4
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 4
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 4
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 4
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 3
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 3
32342412-3 Ηχεία 3
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 3
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 3
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 2
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 2
33112200-0 Μονάδα υπερήχων 2
42122130-0 Αντλίες νερού 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 2
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 2
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 2
48783000-0 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 2
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 2
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 2
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 2
42413400-8 Μηχανικοί γρύλοι 2
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 2
39132100-7 Αρχειοθήκες 2
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31681300-6 Ηλεκτρικά κυκλώματα 2
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 2
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 2
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30211100-2 Υπερ-υπολογιστής 2
42413200-6 Υδραυλικοί γρύλοι 2
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 2
38542000-6 Σερβοϋδραυλικές συσκευές δοκιμών 2
48445000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 2
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 2
42514000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
39141300-5 Ερμάρια 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 2
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 2
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 2
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 2
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 2
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 2
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 2
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 2
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
18521000-7 Ρολόγια 1
32343100-0 Ενισχυτές ακουστικών συχνοτήτων 1
32331300-5 Συσκευές αναπαραγωγής ήχου 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30195200-4 Ηλεκτρονικοί πίνακες αντιγραφής ή εξαρτήματα 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
31712114-2 Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 1
39560000-5 Διάφορα είδη υφαντουργίας 1
33151300-6 Φασματογράφοι 1
30232130-4 Εκτυπωτές έγχρωμων γραφικών 1
33193110-3 Αναπηρικά καρότσια 1
31711310-9 Σύστημα καταγραφής χρόνου παρουσίας 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
39151000-5 Διάφορα έπιπλα 1
35113200-1 Εξοπλισμός πυρηνικής, βιολογικής, χημικής και ακτινολογικής προστασίας 1
33123230-9 Καρδιογράφοι 1
44321000-6 Καλώδια 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
38515200-0 Πολωτικά μικροσκόπια 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
38311000-8 Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
32344220-4 Συσκευές ασύρματης τηλεειδοποίησης 1
39122100-4 Σκευοθήκες 1
50316000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών έκδοσης εισιτηρίων 1
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
34999100-7 Γεννήτριες σημάτων 1
33158200-4 Συσκευές ηλεκτροθεραπείας 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
33115100-0 Υπολογιστικοί τομογράφοι 1
22112000-8 Βιβλία διδασκαλίας 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
38434560-9 Χημικοί αναλυτές 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
32223000-2 Συσκευές μετάδοσης εικόνας 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
42991100-0 Μηχανήματα βιβλιοδεσίας 1
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
31712116-6 Μικροεπεξεργαστές 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
37524000-7 Παιχνίδια 1
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 1
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
39111000-3 Καθίσματα 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1

ΦΟΡΕΙΣ (26)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών' (CPV: 30231000-7)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 3
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 3
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 1
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste