Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

2 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 21,8 χιλ. EUR
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου με Αντικείμενο «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού» στα πλαίσια υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας Π.Ε. 4.6, Π.Ε. 4.8 και Π.Ε. 4.9 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033267 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510110στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020».

έως 206,4 χιλ. €
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 206.438,10 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

έως 21,8 χιλ. €
Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

H Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί επαναληπτικό ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής κάθε υποομάδας, για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών βασικής υλικής συνδρομής (Υποομάδα 1 (αθλητικά είδη CPV 18000000-9) Υποομάδα 2 (α. πανικά οικιακής χρήσης CPV 39510000-0 β. υπνόσακοι CPV 395225400-4 ) Υποομάδα 3 (σχολικά είδη CPV 30192700-8)) όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014-2020 Περιφέρεια Κρήτης με Κωδικό ΟΠΣ 5000183. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών μίας ή περισσοτέρων υποομάδων. Προσφορές για μέρος των ειδών κάποιας υποομάδας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Συνολικός προϋπολογισμός: 151.044,29 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 1. Υποομάδα 1 (αθλητικά είδη CPV 18000000-9): 31.250,54 € (με ΦΠΑ) 2. Υποομάδα 2 (α. πανικά οικιακής χρήση

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (29)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών' ( 18000000-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39522530-1 Σκηνές 1
35110000-8 Εξοπλισμός πυρόσβεσης, διάσωσης και ασφαλείας 1
38633000-1 Τηλεσκοπικές διόπτρες 1
98393000-4 Υπηρεσίες ράφτη 1
31120000-3 Γεννήτριες 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
38431000-5 Συσκευές ανίχνευσης 1
44482100-3 Πυροσβεστικοί υδροσωλήνες 1
18444110-7 Κράνη 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
03461100-0 Χημικός ξυλοπολτός 1
38635000-5 Τηλεσκόπια 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
35512400-0 Μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
31518100-1 Προβολείς 1
35112000-2 Εξοπλισμός διάσωσης και κινδύνου 1
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
44521100-9 Κλειδαριές 1
38600000-1 Οπτικά όργανα 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
42122000-0 Αντλίες 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1

ΦΟΡΕΙΣ (17)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών' (CPV: 18000000-9)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste