Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 2,5 εκατ. €
Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ANOIKTO ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις 223/2018 και 403/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Χαμηλότερη τιμή νοείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) που θα δοθεί για το σύνολο του τμήματος/τμημάτων., για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”, σύμφωνα με την 6/2018 μελέτη του τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου μας. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για το τμήμα ή τα τμήματα τα οποία οι υποψήφιοι επιθυμούν, δηλαδή από ένα (1) τμήμα έως και το σύνολο των τριών (3) τμημάτων. Οι προσφορές πρέπει να είναι στο

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (27)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών' ( 09211400-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 13
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 12
09211650-2 Υγρά φρένων 11
09211100-2 Έλαια κινητήρων 11
09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων 11
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 6
24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 6
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 6
24951100-6 Λιπαντικά 5
24961000-8 Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων 5
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 5
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 5
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 5
09211820-5 Ορυκτέλαια 4
09211610-0 Υγρά υδραυλικών συστημάτων 4
09123000-7 Φυσικό αέριο 4
24316000-2 Απεσταγμένο νερό 4
09211500-6 Λιπαντικά συστημάτων υποπολλαπλασιασμού 3
09134220-5 Καύσιμα ντίζελ (EN 590) 2
24951200-7 Πρόσθετα για ορυκτέλαια 2
09211800-9 Πετρελαϊκά έλαια και παρασκευάσματα 2
24457000-2 Μυκητοκτόνα 1
24951300-8 Υδραυλικά υγρά 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 1
24951310-1 Αποπαγωτικά υγρά 1
09211630-6 Αντιδιαβρωτικά έλαια 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste