Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 242,0 χιλ. €
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπ/μένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (23)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως' ( 34352000-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 5
34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 5
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 1
50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 1
50433000-9 Υπηρεσίες βαθμονόμησης 1
34351000-2 Ελαστικά ελαφράς χρήσεως 1
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 1
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 1
50112110-7 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων 1
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 1
50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 1
50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 1
34411000-1 Μέρη και εξαρτήματα μοτοσικλετών 1
34432100-5 Ελαστικά επίσωτρα ποδηλάτων 1
50112300-6 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
50531400-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γερανών 1
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1
34224200-5 Μέρη άλλων οχημάτων 1
50115000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών 1
34352300-2 Ελαστικά επίσωτρα γεωργικών οχημάτων 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste