Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 80,6 χιλ. €
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 16446/13.11.2019, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ), ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ XYLLELA FASTIDIOSA (ΞΥΛΛΕΛΑ)», (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 80540), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €80.645,16 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η €100.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

έως 120,4 χιλ. €
Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων 8/2018 για την Προμήθεια επιστημονικών οργάνων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε επιστημονικό εξοπλισμό, Σχολών, Τμημάτων και Εργαστηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (30)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου' ( 38951000-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 2
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 2
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 1
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 1
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 1
42955000-5 Μέρη μηχανημάτων διήθησης 1
44211110-6 Θάλαμοι 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
31515000-9 Λαμπτήρες υπεριώδων ακτίνων 1
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 1
38432200-4 Χρωματογράφοι 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
42957000-9 Μέρη μηχανημάτων ψεκασμού 1
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 1
37481000-3 Μηχανές διατήρησης πάγου 1
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 1

ΦΟΡΕΙΣ (7)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου' (CPV: 38951000-6)

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste