Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 80,6 χιλ. €
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 16446/13.11.2019, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ), ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ XYLLELA FASTIDIOSA (ΞΥΛΛΕΛΑ)», (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 80540), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €80.645,16 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η €100.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (37)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου' ( 38951000-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 5
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 4
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 4
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 3
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 3
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
42955000-5 Μέρη μηχανημάτων διήθησης 1
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 1
44211110-6 Θάλαμοι 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
31515000-9 Λαμπτήρες υπεριώδων ακτίνων 1
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1
14212400-4 Χώμα 1
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 1
33954000-2 Σετ συλλογής βιολογικών στοιχείων 1
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 1
03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής 1
24960000-1 Ποικίλα χημικά προϊόντα 1
24450000-3 Αγροχημικά προϊόντα 1
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 1
37481000-3 Μηχανές διατήρησης πάγου 1
38432200-4 Χρωματογράφοι 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
42957000-9 Μέρη μηχανημάτων ψεκασμού 1
24965000-6 Ένζυμα 1
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 1

ΦΟΡΕΙΣ (5)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου' (CPV: 38951000-6)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste