Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (31)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αντιψυκτικά παρασκευάσματα' ( 24951311-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 18
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 14
09211650-2 Υγρά φρένων 12
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 10
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 10
09211400-5 Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών 9
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 9
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 8
09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων 7
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 7
24951100-6 Λιπαντικά 7
09211100-2 Έλαια κινητήρων 7
09211820-5 Ορυκτέλαια 6
09211610-0 Υγρά υδραυλικών συστημάτων 5
24316000-2 Απεσταγμένο νερό 4
09210000-4 Λιπαντικά παρασκευάσματα 3
09100000-0 Καύσιμα 2
24951200-7 Πρόσθετα για ορυκτέλαια 2
24961000-8 Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων 2
24951310-1 Αποπαγωτικά υγρά 2
09211630-6 Αντιδιαβρωτικά έλαια 2
39525800-6 Πανιά καθαρισμού 2
24457000-2 Μυκητοκτόνα 1
24951300-8 Υδραυλικά υγρά 1
09200000-1 Πετρέλαιο, άνθρακας και πετρελαιοειδή 1
09211500-6 Λιπαντικά συστημάτων υποπολλαπλασιασμού 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
09133000-0 Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο) 1
39822000-0 Καυστικά καθαριστικά 1
24963000-2 Αντιδιαβρωτικά προϊόντα 1
09134220-5 Καύσιμα ντίζελ (EN 590) 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste