Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 340,1 χιλ. EUR
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης και τελικής επιλογής προμηθευτή την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρόσφορα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την Προμήθεια επίπλων προς κάλυψη των αναγκών του Ψ.Ν.Α., της Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης (DETOX) και του Κέντρου Υποδοχής προϋπολογισθείσας δαπάνης 421.743,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 340.115,32 € (χωρίς ΦΠΑ). Λήξη Υποβολής Προσφορών : 29-6-2020, ημέρα Δευτέρα , ώρα 10:00 π.μ.

έως 206,4 χιλ. €
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 206.438,10 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (39)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού' ( 39000000-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 3
31531000-7 Λαμπτήρες 2
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 2
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 2
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
31400000-0 Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες 1
39153000-9 Έπιπλα αίθουσας διασκέψεων 1
18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών 1
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 1
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 1
33692000-7 Ιατρικά διαλύματα 1
39143121-0 Ιματιοθήκες 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
39143110-0 Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου 1
44610000-9 Δεξαμενές, ταμιευτήρες, δοχεία και δοχεία υπό πίεση 1
39522520-8 Πτυσσόμενα κρεβάτια 1
44618300-8 Πώματα στεφάνες, πώματα, καπάκια δοχείων και καπάκια 1
18930000-7 Σάκοι και τσάντες 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
33192120-9 Νοσοκομειακές κλίνες 1
39113200-9 Καναπέδες 1
39143300-9 Έπιπλα καθιστικού 1
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
44000000-0 Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές) 1
33192300-5 Ιατρική επίπλωση, εκτός από κλίνες και τράπεζες 1
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 1
44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια 1
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
37414100-4 Στρώματα ύπνου 1
42122000-0 Αντλίες 1
37410000-5 Εξοπλισμός για αθλήματα υπαίθριων χώρων 1
37412200-1 Εξοπλισμός ελεύθερης κατάδυσης και κατάδυσης με αναπνευστήρα 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste