Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 134,5 χιλ. €
Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια-Εγκατάσταση Επιστημονικών Οργάνων και Αντίστοιχων Λογισμικών». Έργο 5250

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (29)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοπίησης' ( 48921000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39711430-2 Θερμαντικές πλάκες 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
38342100-5 Παλμογράφοι 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
31610000-5 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
44423850-4 Καλούπια 1
38311000-8 Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
31712116-6 Μικροεπεξεργαστές 1
42122130-0 Αντλίες νερού 1
42967000-2 Μονάδες ελεγκτών 1
44211110-6 Θάλαμοι 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
48332000-4 Πακέτα λογισμικού προγραμματισμού 1
43411000-7 Μηχανήματα διαλογής και κοσκινίσματος 1
42671110-4 Σχάρες δοκιμαστικών σωλήνων για υδατόλουτρα 1
31712114-2 Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1

ΦΟΡΕΙΣ (5)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοπίησης' (CPV: 48921000-0)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste