Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

20 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 920,0 χιλ. EUR
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρίπολης(Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)διακηρύσσει τη μεανοικτήδημοπρασία επιλογήαναδόχου, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατάομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, για την κατασκευή τουέργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΟΛΛΙΝΩΝ-ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥΤΡΙΠΟΛΗΣ” Οπροϋπολογισμόςδημοπράτησηςτου έργου ανέρχεται σε920.000,00Ευρώ (χωρίςΦΠΑ) και αναλύεταισε: -Δαπάνη Εργασιών:664.191,00€ -Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):119.554,38€ -Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.):117.561,81€ -Απολογιστικά (κόστος υποδοχής ΑΕΕΚ):18.520,00€ -Αναθεώρηση:172,81€ -Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:Δενεπιβάλλεται

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (34)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης' ( 45231300-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
45233120-6 Έργα οδοποιίας 3
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 2
45211360-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής 2
45252127-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων 2
45252126-7 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού 2
45247270-3 Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής 2
45112710-5 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για χώρους πρασίνου 2
65130000-3 Λειτουργία εγκατάστασης παροχής νερού 1
51810000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης δεξαμενών 1
45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 1
45234140-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ισόπεδες διαβάσεις 1
45232430-5 Εργασίες επεξεργασίας του νερού 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 1
45232440-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 1
44163130-0 Αγωγοί αποχέτευσης 1
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 1
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1
45232420-2 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 1
45252120-5 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας υδάτων 1
65120000-0 Λειτουργία σταθμού καθαρισμού του νερού 1
45232151-5 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση κεντρικών αγωγών νερού 1
45220000-5 Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες 1
45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
45247210-5 Κατασκευαστικές εργασίες για φράγματα 1
51820000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης ταμιευτήρων 1
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1
45247130-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραγωγεία 1
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 1
45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 1
45232154-6 Κατασκευαστικές εργασίες για υπερυψωμένες δεξαμενές πόσιμου νερού 1
45221111-3 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικές γέφυρες 1
45231110-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών 1

ΦΟΡΕΙΣ (85)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης' (CPV: 45231300-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ 9
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ 4
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ) 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 3
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Υ.ΑΡ) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 2
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΕΔΕΣΣΑΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.ΑΣ) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΧΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΕΣΒΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste