Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (16)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων' ( 79411100-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων 7
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 5
80400000-8 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 5
73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 4
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 3
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 3
80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης 3
79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2
30196100-0 Οργανωτές συναντήσεων 2
79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 1
39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής 1
18530000-3 Δώρα και βραβεία 1
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 1
22472000-9 Εγχειρίδια οδηγιών χρήσης 1
79310000-0 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς 1
79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste