Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (20)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων' ( 79411100-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
80400000-8 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 6
79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων 5
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 4
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 4
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 3
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 3
73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 3
80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης 3
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης 2
79000000-4 Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας 2
79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 2
22472000-9 Εγχειρίδια οδηγιών χρήσης 1
79310000-0 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς 1
79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 1
39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής 1
30196100-0 Οργανωτές συναντήσεων 1
73111000-3 Υπηρεσίες εργαστηριακών ερευνών 1
79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 1
72225000-8 Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων 1
73100000-3 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste