Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 23,3 χιλ. €
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης Αναδόχου, στο πλαίσιο του έργου «Υποέργου 1 Υποέργο Πανεπιστημίου Πατρών – «Καινοτομίες στο Food Bioprocessing που σχετίζονται με τη νανοβιοτεχνολογία, τις μοριακές επιστήμες και την εφαρμοσμένη χημεία» MIS 5027222» με ΦΚ 80647, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΑΛΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ, ΕΝΖΥΜΑ, ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ, ΝΑΝΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ, ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ, ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ/ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΑΕΡΙΑ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΥΑΛΙΚΑ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (73)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Σύριγγες' ( 33141310-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33141126-9 Ράμματα 7
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 7
33141200-2 Καθετήρες 7
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 6
33141110-4 Επίδεσμοι 5
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 5
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 4
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 4
33141240-4 Εξαρτήματα καθετήρων 4
33194120-3 Αναλώσιμα έγχυσης 3
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 3
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 3
24100000-5 Αέρια 3
39225730-1 Φιαλίδια 3
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 2
18424000-7 Γάντια 2
33170000-2 Αναισθησία και ανάνηψη 2
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 2
39299000-4 Γυάλινα είδη 2
33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 2
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 2
33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα 2
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 2
35814000-3 Μάσκες αερίου 2
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 2
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 2
33196000-0 Ιατρικά βοηθήματα 2
33141114-2 Ιατρική γάζα 2
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 2
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 2
33141113-4 Ταινία επιδέσμου 1
38428000-1 Ροόμετρα 1
44111300-4 Είδη κεραμικής 1
24965000-6 Ένζυμα 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
33141300-3 Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 1
33181200-4 Ηθμός διάλυσης 1
33199000-1 Ιατρικός ρουχισμός 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 1
33692800-5 Διαλύματα αιμοδιύλισης 1
33141123-8 Δοχείο απορριμμάτων οξέων αντικειμένων 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
44441000-3 Μικροσφαιρίδια 1
44425500-0 Πλαστικά στελέχη 1
38519650-7 Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων 1
33141640-8 Παροχέτευση 1
33954000-2 Σετ συλλογής βιολογικών στοιχείων 1
44618000-5 Ελαφριά δοχεία, πώματα-στεφάνες, καπάκια δοχείων, σκάφες και καπάκια 1
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 1
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 1
42214000-9 Φούρνοι μαγειρέματος, ξηραντήρες γεωργικών προϊόντων και εξοπλισμός για μαγείρεμα ή ζέσταμα 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1
33141626-4 Εξοπλισμοί χορήγησης των δόσεων του φαρμάκου 1
44170000-2 Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά 1
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 1
33171110-3 Προσωπίδα αναισθησίας 1
33141117-3 Υδρόφιλο βαμβάκι 1
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 1
33171300-2 Σετ ή συσκευασίες επισκληριδίου αναισθησίας 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
44832000-1 Διαλύτες 1
33125000-2 Εξοπλισμός ουρολογικών ερευνών 1
44512210-7 Σφιγκτήρες 1
33680000-0 Φαρμακευτικά είδη 1
33141323-0 Βελόνες βιοψίας 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 1
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 1

ΦΟΡΕΙΣ (46)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Σύριγγες' (CPV: 33141310-6)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 10
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 7
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 1
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 1
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste