Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 30,2 χιλ. €
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων και γραφικής ύλης» Ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.241,93 άνευ ΦΠΑ 24%. Σύνολο 37.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

έως 92,8 χιλ. €
Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ.543054/5422/20-12-2017 Ανάθεσης του έργου «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν.Σερρών για τα έτη 2017-2018».

έως 86,8 χιλ. €
Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΩΝ ΣYNΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 86.819,70 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ (107.656,43 € ΜΕ ΦΠΑ)

έως 62,8 χιλ. €
Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν.Σερρών για το έτος 2017».

έως 12,0 χιλ. €
Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 02Σ/ΠΠΥΥ2015/Π17-18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

έως 3,5 χιλ. €
Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Επανάληψη Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες του ΠΤΑ ΚΜ προϋπολογισμού 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολικά προσφορά

έως 2,8 χιλ. €
Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Τεύχος προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ΠΤΑΚΜ, προϋπολογισμού 3.500,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολικά προσφορά

έως 2,8 χιλ. €
Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες του ΠΤΑ ΚΜ προϋπολογισμού 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολικά προσφορά

έως 56,3 χιλ. €
Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 272248/3129/28-6-2016 Ανάθεσης του έργου «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν.Σερρών για το έτος 2016».

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΦΟΡΕΙΣ (2)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Σύμπυκνοι δίσκοι (CD)' (CPV: 30234300-1)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste