Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 5,1 χιλ. €
Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ Ή ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, UPS) ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2 ΚΑΙ ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 5 ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΗΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.300,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (101)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Διάφορα ανταλλακτικά' ( 34913000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 24
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 11
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 9
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 6
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 5
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 4
50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 4
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 4
34322400-4 Τακάκια φρένων 4
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 4
34324000-4 Τροχοί, μέρη και εξαρτήματά τους 3
42514310-8 Φίλτρα αέρα 3
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 3
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 3
50514000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών δοχείων 2
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 2
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 2
35125100-7 Αισθητήρες 2
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 2
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 2
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 2
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 2
34432000-4 Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα 2
50112300-6 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες 2
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 2
50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 2
34322200-2 Δισκόφρενα 2
50400000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας 1
16310000-1 Χορτοκοπτικές μηχανές 1
32354800-7 Κολλητικές ταινίες 1
16400000-9 Γεωργικά μηχανήματα ψεκασμού 1
34311100-1 Κινητήρες εσωτερικής καύσης για αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες 1
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 1
42416210-0 Ανυψωτικά μηχανήματα κάδων 1
44530000-4 Συνδετήρες 1
50114200-9 Υπηρεσίες συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1
39224200-0 Βούρτσες 1
31610000-5 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 1
51111200-5 Υπηρεσίες εγκατάστασης γεννητριών 1
38428000-1 Ροόμετρα 1
39831500-1 Καθαριστικά αυτοκινήτου 1
09332000-5 Ηλιακές εγκαταστάσεις 1
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1
50118300-8 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών λεωφορείων 1
50413000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου 1
39224340-3 Κάδοι 1
34312200-9 Σπινθηριστές 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
44531700-8 Κοχλιωτά είδη από σίδηρο ή χάλυβα 1
24910000-6 Κόλλες 1
44316400-2 Υλικά σιδηρουργείου 1
24961000-8 Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων 1
50532100-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων 1
42675100-9 Μέρη αλυσοπριόνων 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
50116200-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης οχημάτων 1
50411400-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ταχυμέτρων 1
44532200-0 Ροδέλες 1
35111200-7 Υλικά πυρόσβεσης 1
34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 1
50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών 1
50410000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών μέτρησης, δοκιμών και ελέγχου 1
50111000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων 1
34352000-9 Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
45312000-7 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού και κεραιών 1
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 1
50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 1
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 1
50116510-9 Υπηρεσίες αναγόμωσης ελαστικών 1
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1
42913400-3 Φίλτρα βενζίνης 1
50112110-7 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων 1
42124290-3 Μέρη φυγοκεντρικών αντλιών 1
31155000-7 Αναστροφείς συχνότητας 1
71630000-3 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών 1
50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων 1
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 1
34352200-1 Ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων 1
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 1
09211100-2 Έλαια κινητήρων 1
24316000-2 Απεσταγμένο νερό 1
44531600-7 Περικόχλια 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
44532100-9 Πριτσίνια 1
16311100-9 Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα 1
44820000-4 Βερνίκια 1
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
50118100-6 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών αυτοκινήτων 1
43800000-1 Εξοπλισμός συνεργείου 1
42512510-6 Υγραντήρες 1
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 1
44832000-1 Διαλύτες 1
42124100-5 Μέρη μηχανών ή κινητήρων 1
50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 1
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1
45111300-1 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης 1
50312220-3 Επισκευή μεσαίων υπολογιστών 1
44812210-0 Λαδομπογιές 1

ΦΟΡΕΙΣ (66)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Διάφορα ανταλλακτικά' (CPV: 34913000-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 119
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 110
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 52
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 34
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 31
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 25
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 14
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 9
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 6
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 4
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ 3
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 3
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ' 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΩ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 1
ΔΕΤΕΠΑ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste