Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (119)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Διάφορα ανταλλακτικά' ( 34913000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 11
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 7
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 5
31440000-2 Μπαταρίες 5
50111000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων 5
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 5
42514310-8 Φίλτρα αέρα 3
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 3
50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 3
50720000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 3
34312100-8 Ιμάντες ανεμιστήρων 3
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 3
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 3
42122130-0 Αντλίες νερού 3
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 3
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 3
34312200-9 Σπινθηριστές 3
31610000-5 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 3
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 3
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 3
79711000-1 Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού 2
42122180-5 Αντλίες καυσίμου 2
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 2
34312000-7 Μέρη κινητήρων 2
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 2
50117000-8 Υπηρεσίες μετατροπής και αποκατάστασης οχημάτων 2
50610000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ασφαλείας 2
50413000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου 2
50421200-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας 2
34324000-4 Τροχοί, μέρη και εξαρτήματά τους 2
24951100-6 Λιπαντικά 2
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2
34312300-0 Ψυγεία οχημάτων 2
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2
31126000-5 Δυναμό 2
34326100-9 Συμπλέκτες και μέρη τους 2
34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 2
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 2
38561100-6 Ταχύμετρα οχημάτων 2
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 2
42913400-3 Φίλτρα βενζίνης 2
50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 2
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
44832000-1 Διαλύτες 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
19522000-1 Ρητίνες 1
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 1
50531200-8 Υπηρεσίες συντήρησης συσκευών αερίου 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 1
43800000-1 Εξοπλισμός συνεργείου 1
71630000-3 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών 1
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
09211820-5 Ορυκτέλαια 1
31121000-0 Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 1
72415000-2 Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 1
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
24951300-8 Υδραυλικά υγρά 1
44616200-3 Κυλινδρικά δοχεία αποβλήτων 1
44424200-0 Κολλητική ταινία 1
44315200-3 Υλικά συγκόλλησης 1
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 1
44316400-2 Υλικά σιδηρουργείου 1
24961000-8 Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων 1
44531700-8 Κοχλιωτά είδη από σίδηρο ή χάλυβα 1
24910000-6 Κόλλες 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
24112100-3 Διοξείδιο του άνθρακα 1
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 1
39224210-3 Βούρτσες ελαιοχρωματιστών 1
42620000-8 Τόρνοι, τρυπάνια και φρέζες 1
44614000-7 Κάδος 1
42513000-5 Εξοπλισμός ψύξης και κατάψυξης 1
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 1
50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων 1
44820000-4 Βερνίκια 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
42124300-7 Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών 1
50420000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού 1
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 1
65410000-0 Λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 1
39224340-3 Κάδοι 1
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 1
09211650-2 Υγρά φρένων 1
50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 1
50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 1
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1
34911100-7 Χειραμάξια 1
44530000-4 Συνδετήρες 1
34311100-1 Κινητήρες εσωτερικής καύσης για αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες 1
31430000-9 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 1
50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1
50112300-6 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες 1
44812320-4 Χρώματα για επιγραφοποιούς 1
34322200-2 Δισκόφρενα 1
50114200-9 Υπηρεσίες συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1
34322000-0 Φρένα και μέρη τους 1
09211100-2 Έλαια κινητήρων 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1
44618340-0 Σκέπαστρα 1
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 1

ΦΟΡΕΙΣ (61)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Διάφορα ανταλλακτικά' (CPV: 34913000-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 116
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 109
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 25
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 21
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 21
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 17
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 10
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 8
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 4
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 3
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste