Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (111)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Διάφορα ανταλλακτικά' ( 34913000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
42514310-8 Φίλτρα αέρα 6
50111000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων 6
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 5
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 5
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 5
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 5
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 5
31440000-2 Μπαταρίες 4
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 4
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 4
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 4
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 4
38561100-6 Ταχύμετρα οχημάτων 3
50720000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 3
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 3
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 3
34322400-4 Τακάκια φρένων 3
34322200-2 Δισκόφρενα 3
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 3
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 3
16600000-1 Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα 2
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 2
44511200-7 Πιρούνες κηπουρικής 2
42913400-3 Φίλτρα βενζίνης 2
50112110-7 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων 2
34324000-4 Τροχοί, μέρη και εξαρτήματά τους 2
34312100-8 Ιμάντες ανεμιστήρων 2
16311000-8 Μηχανήματα κοπής χλοοτάπητα 2
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 2
42675100-9 Μέρη αλυσοπριόνων 2
34352200-1 Ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων 2
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 2
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 2
42122130-0 Αντλίες νερού 2
44511000-5 Εργαλεία χειρός 2
31126000-5 Δυναμό 2
50117000-8 Υπηρεσίες μετατροπής και αποκατάστασης οχημάτων 2
50531000-6 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μη ηλεκτρικών μηχανημάτων 2
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 2
16311100-9 Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα 2
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 2
24965000-6 Ένζυμα 2
50413000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου 2
44173000-3 Ταινίες 2
44511120-2 Φτυάρια 2
16800000-3 Μέρη γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 2
34312200-9 Σπινθηριστές 2
34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 2
35121300-1 Εξαρτήματα ασφαλείας 2
44511110-9 Τσάπες 2
50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 2
39224350-6 Φαράσια 2
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 2
39224100-9 Σκούπες 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 1
19522000-1 Ρητίνες 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
50411000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών μέτρησης 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
24951300-8 Υδραυλικά υγρά 1
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 1
31121000-0 Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 1
72415000-2 Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 1
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 1
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 1
44163140-3 Αγωγοί ατμού και νερού 1
34312500-2 Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
09211820-5 Ορυκτέλαια 1
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1
50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 1
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 1
50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
65410000-0 Λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 1
39224340-3 Κάδοι 1
50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 1
50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 1
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1
34432000-4 Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα 1
42122180-5 Αντλίες καυσίμου 1
09211100-2 Έλαια κινητήρων 1
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 1
34326100-9 Συμπλέκτες και μέρη τους 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
50114200-9 Υπηρεσίες συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1
31610000-5 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 1
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 1
34312000-7 Μέρη κινητήρων 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων 1
24951100-6 Λιπαντικά 1
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 1
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 1
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 1
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
71630000-3 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών 1
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1
85143000-3 Υπηρεσίες ασθενοφόρων 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
34312300-0 Ψυγεία οχημάτων 1
42124300-7 Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1

ΦΟΡΕΙΣ (57)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Διάφορα ανταλλακτικά' (CPV: 34913000-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 121
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 116
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 83
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 28
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 27
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 24
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 13
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 12
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 5
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 4
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 3
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 2
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste