Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (104)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Διάφορα ανταλλακτικά' ( 34913000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 20
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 11
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 8
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 6
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 6
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 4
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 4
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 4
50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 4
34322400-4 Τακάκια φρένων 3
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 3
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 3
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 3
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 3
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 2
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 2
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 2
35125100-7 Αισθητήρες 2
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 2
42514310-8 Φίλτρα αέρα 2
34324000-4 Τροχοί, μέρη και εξαρτήματά τους 2
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 2
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2
24965000-6 Ένζυμα 2
50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 2
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 2
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 2
39224340-3 Κάδοι 2
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 1
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 1
34312200-9 Σπινθηριστές 1
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 1
39831500-1 Καθαριστικά αυτοκινήτου 1
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 1
34311100-1 Κινητήρες εσωτερικής καύσης για αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες 1
44530000-4 Συνδετήρες 1
34322200-2 Δισκόφρενα 1
50400000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας 1
50114200-9 Υπηρεσίες συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1
32354800-7 Κολλητικές ταινίες 1
39224200-0 Βούρτσες 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
31610000-5 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 1
51111200-5 Υπηρεσίες εγκατάστασης γεννητριών 1
43210000-8 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 1
09211100-2 Έλαια κινητήρων 1
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 1
50411400-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ταχυμέτρων 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
09332000-5 Ηλιακές εγκαταστάσεις 1
34432000-4 Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα 1
42416210-0 Ανυψωτικά μηχανήματα κάδων 1
50413000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου 1
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 1
50112300-6 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
31155000-7 Αναστροφείς συχνότητας 1
71630000-3 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών 1
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 1
42913400-3 Φίλτρα βενζίνης 1
50112110-7 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων 1
50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων 1
44820000-4 Βερνίκια 1
50118300-8 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών λεωφορείων 1
44532100-9 Πριτσίνια 1
24111500-0 Ιατρικά αέρια 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
44316400-2 Υλικά σιδηρουργείου 1
24961000-8 Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
44531700-8 Κοχλιωτά είδη από σίδηρο ή χάλυβα 1
24910000-6 Κόλλες 1
50116200-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης οχημάτων 1
34352200-1 Ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων 1
24316000-2 Απεσταγμένο νερό 1
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 1
44531600-7 Περικόχλια 1
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 1
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1
50410000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών μέτρησης, δοκιμών και ελέγχου 1
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 1
50118100-6 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών αυτοκινήτων 1
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1
43800000-1 Εξοπλισμός συνεργείου 1
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 1
44832000-1 Διαλύτες 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
44812210-0 Λαδομπογιές 1
45111300-1 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης 1
33721100-1 Λεπίδες ξυραφιών 1
44163140-3 Αγωγοί ατμού και νερού 1
45312000-7 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού και κεραιών 1
50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 1
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 1
50116510-9 Υπηρεσίες αναγόμωσης ελαστικών 1
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 1
44532200-0 Ροδέλες 1
35111200-7 Υλικά πυρόσβεσης 1
34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 1
50312220-3 Επισκευή μεσαίων υπολογιστών 1
34352000-9 Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως 1

ΦΟΡΕΙΣ (71)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Διάφορα ανταλλακτικά' (CPV: 34913000-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 116
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 96
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 50
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 30
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 25
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 24
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 14
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 12
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 7
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 7
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 3
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 2
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΩ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ «ΚΕΥΝΣ» 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste