Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 97,8 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Διακήρυξη για Σύμβαση Συμφωνίας - Πλαίσιο με Ανοικτή Διαδικασία μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια Ερευνητικών Αναλωσίμων στα πλαίσια του υποέργου 3 «Στρατηγική Ανάπτυξη Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5002562 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020» με εκτιμώμενη αξία 97.810,77 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του Διεθνή Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Συμφωνίας Πλαίσιο: Α) για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων από ειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία. Β) για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων. Διάρκειας τριών (3) ετών.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (103)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Διάφορα ανταλλακτικά' ( 34913000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 6
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 5
50111000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων 5
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 5
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 5
42514310-8 Φίλτρα αέρα 5
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 4
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 4
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 4
31440000-2 Μπαταρίες 4
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 4
24965000-6 Ένζυμα 3
34322400-4 Τακάκια φρένων 3
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 3
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 3
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 3
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 3
42675100-9 Μέρη αλυσοπριόνων 2
16311100-9 Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα 2
44173000-3 Ταινίες 2
44511120-2 Φτυάρια 2
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 2
16800000-3 Μέρη γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 2
34312200-9 Σπινθηριστές 2
50531000-6 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μη ηλεκτρικών μηχανημάτων 2
34322200-2 Δισκόφρενα 2
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 2
34352200-1 Ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων 2
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 2
34312100-8 Ιμάντες ανεμιστήρων 2
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 2
42122130-0 Αντλίες νερού 2
44511000-5 Εργαλεία χειρός 2
44511200-7 Πιρούνες κηπουρικής 2
16311000-8 Μηχανήματα κοπής χλοοτάπητα 2
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 2
42913400-3 Φίλτρα βενζίνης 2
34324000-4 Τροχοί, μέρη και εξαρτήματά τους 2
16600000-1 Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα 2
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 2
34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 2
35121300-1 Εξαρτήματα ασφαλείας 2
44511110-9 Τσάπες 2
38561100-6 Ταχύμετρα οχημάτων 2
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 2
39224100-9 Σκούπες 2
50720000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 2
39224350-6 Φαράσια 2
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 1
33721100-1 Λεπίδες ξυραφιών 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 1
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 1
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
19522000-1 Ρητίνες 1
50411000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών μέτρησης 1
72415000-2 Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 1
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 1
44163140-3 Αγωγοί ατμού και νερού 1
50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 1
24951300-8 Υδραυλικά υγρά 1
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 1
34312500-2 Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 1
09211820-5 Ορυκτέλαια 1
85143000-3 Υπηρεσίες ασθενοφόρων 1
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 1
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 1
50112110-7 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
34312300-0 Ψυγεία οχημάτων 1
42124300-7 Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
31126000-5 Δυναμό 1
24951100-6 Λιπαντικά 1
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
31610000-5 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 1
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1
50117000-8 Υπηρεσίες μετατροπής και αποκατάστασης οχημάτων 1
50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1
34432000-4 Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα 1
50413000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου 1
39224340-3 Κάδοι 1
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 1
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 1
24111500-0 Ιατρικά αέρια 1
34326100-9 Συμπλέκτες και μέρη τους 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 1
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1
43210000-8 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 1
42122180-5 Αντλίες καυσίμου 1
09211100-2 Έλαια κινητήρων 1
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 1
34312000-7 Μέρη κινητήρων 1

ΦΟΡΕΙΣ (58)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Διάφορα ανταλλακτικά' (CPV: 34913000-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 120
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 114
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 79
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 36
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 22
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 20
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 19
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 10
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ «ΚΕΥΝΣ» 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste