Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (134)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Διάφορα ανταλλακτικά' ( 34913000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 12
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 11
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 9
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 7
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 5
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 5
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 4
50112110-7 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων 4
50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 4
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 4
50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 4
50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 4
31610000-5 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 3
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 3
50112300-6 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες 2
50413000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου 2
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 2
50610000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ασφαλείας 2
50421200-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας 2
34312200-9 Σπινθηριστές 2
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 2
44316400-2 Υλικά σιδηρουργείου 2
50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 2
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 2
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 2
79711000-1 Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού 2
50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων 2
50111000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων 2
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 2
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 2
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 2
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 1
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 1
50118100-6 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών αυτοκινήτων 1
43800000-1 Εξοπλισμός συνεργείου 1
50118300-8 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών λεωφορείων 1
44832000-1 Διαλύτες 1
44812210-0 Λαδομπογιές 1
50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 1
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
50720000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 1
44315200-3 Υλικά συγκόλλησης 1
50112120-0 Υπηρεσίες αντικατάστασης παρμπρίζ 1
31121000-0 Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 1
72415000-2 Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 1
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 1
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 1
38561100-6 Ταχύμετρα οχημάτων 1
50410000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών μέτρησης, δοκιμών και ελέγχου 1
50433000-9 Υπηρεσίες βαθμονόμησης 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1
50118400-9 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μηχανοκίνητων οχημάτων 1
50531200-8 Υπηρεσίες συντήρησης συσκευών αερίου 1
34352000-9 Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 1
50116510-9 Υπηρεσίες αναγόμωσης ελαστικών 1
44616200-3 Κυλινδρικά δοχεία αποβλήτων 1
44424200-0 Κολλητική ταινία 1
34324000-4 Τροχοί, μέρη και εξαρτήματά τους 1
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
50420000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού 1
34312300-0 Ψυγεία οχημάτων 1
42514310-8 Φίλτρα αέρα 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1
71630000-3 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 1
34312500-2 Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 1
44618100-6 Ελαφριά δοχεία 1
38432200-4 Χρωματογράφοι 1
24951100-6 Λιπαντικά 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
39230000-3 Προϊόντα ειδικών χρήσεων 1
24911200-5 Συγκολλητικά μέσα 1
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 1
42913400-3 Φίλτρα βενζίνης 1
42122130-0 Αντλίες νερού 1
39224210-3 Βούρτσες ελαιοχρωματιστών 1
19721000-6 Σχοινί από συνθετικές ίνες 1
31126000-5 Δυναμό 1
24111500-0 Ιατρικά αέρια 1
34326100-9 Συμπλέκτες και μέρη τους 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
48732000-8 Πακέτα λογισμικού ασφάλειας δεδομένων 1
24961000-8 Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων 1
34352300-2 Ελαστικά επίσωτρα γεωργικών οχημάτων 1
42675100-9 Μέρη αλυσοπριόνων 1
50531300-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συμπιεστών 1
44531700-8 Κοχλιωτά είδη από σίδηρο ή χάλυβα 1
24910000-6 Κόλλες 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
42123000-7 Συμπιεστές 1
34352200-1 Ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων 1
24112100-3 Διοξείδιο του άνθρακα 1
34312100-8 Ιμάντες ανεμιστήρων 1
42620000-8 Τόρνοι, τρυπάνια και φρέζες 1
44614000-7 Κάδος 1
42513000-5 Εξοπλισμός ψύξης και κατάψυξης 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
44820000-4 Βερνίκια 1
14211000-3 Άμμος 1
34311100-1 Κινητήρες εσωτερικής καύσης για αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες 1
50117000-8 Υπηρεσίες μετατροπής και αποκατάστασης οχημάτων 1
34911100-7 Χειραμάξια 1
37823300-6 Υαλόχαρτο 1
44530000-4 Συνδετήρες 1
31430000-9 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 1
39831500-1 Καθαριστικά αυτοκινήτου 1
50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1
65410000-0 Λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 1
39224340-3 Κάδοι 1
16800000-3 Μέρη γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 1
09211650-2 Υγρά φρένων 1
16400000-9 Γεωργικά μηχανήματα ψεκασμού 1
16310000-1 Χορτοκοπτικές μηχανές 1
34322200-2 Δισκόφρενα 1
50114200-9 Υπηρεσίες συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
34322400-4 Τακάκια φρένων 1
34312000-7 Μέρη κινητήρων 1
44812320-4 Χρώματα για επιγραφοποιούς 1
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
34322000-0 Φρένα και μέρη τους 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1
50411400-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ταχυμέτρων 1
44618340-0 Σκέπαστρα 1
71550000-8 Υπηρεσίες σιδηρουργού 1
42122180-5 Αντλίες καυσίμου 1

ΦΟΡΕΙΣ (63)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Διάφορα ανταλλακτικά' (CPV: 34913000-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 114
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 105
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 57
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 37
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 33
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 26
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 17
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 4
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 2
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ «ΚΕΥΝΣ» 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste