Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 136,3 χιλ. €
έως 143,7 χιλ. €
Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Περίληψη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, εκτυπωτή τύπου Α0, φωτοαντιγραφικού, μηχανών γραφείου, μαγνητικών δίσκων και τηλεφωνικών συσκευών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 178.178,08 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

έως 37,4 χιλ. €
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Διεξαγωγή επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπολειπόμενη προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, φωτοαντιγραφικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, συσκευών τηλεομοιοτυπίας, περιφερειακών και δικτυακών μεταγωγέων ethernet για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 46.038,90€

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (33)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μαγνητικοί δίσκοι' ( 30234100-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 4
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 3
48820000-2 Εξυπηρετητές 3
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 3
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 3
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 2
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 2
31421000-3 Στοιχεία συσσωρευτών από μόλυβδο 2
38520000-6 Σαρωτές 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
38126300-7 Επίγειες συσκευές παρατήρησης θερμοκρασίας ή υγρασίας 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32581130-9 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων για ειδικές εφαρμογές 1
30233141-1 Πλεονάζουσα παράταξη ανεξάρτητων δίσκων (RAID) 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
48517000-5 Πακέτα λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
30233140-4 Συσκευές αποθήκευσης άμεσης προσπέλασης (DASD) 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste