Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

4 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 1,1 εκατ. EUR
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έτους 2020

έως 7,9 χιλ. EUR
Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

Για την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού του Ε.Φ. 1047-201-0000000 στον ΑΛΕ 2410989899(cpv 35111000-5 πυροσβεστικός εξοπλισμός), προμήθεια υλικών γόμωσης πυροσβεστήρων του Ε.Φ. 1047-201-0000000 στον ΑΛΕ 2410989002 (cpv 24951230-6 υλικά γόμωσης πυροσβεστήρων) για την κάλυψη των ανελαστικών αναγκών των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, πλην εκείνων που έχουν ως αντικείμενο αμιγώς τη διαχείριση της μετανάστευσης, για το έτος 2020 και προμήθεια υλικών γόμωσης πυροσβεστήρων του Ε.Φ. 1047-701-0000000 στον ΑΛΕ 2410989002 (cpv 24951230-6 ) για την κάλυψη των ανελαστικών αναγκών γόμωσης πυροσβεστήρων των οικημάτων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, που έχουν ως αντικείμενο αμιγώς τη διαχείριση της μετανάστευσης, για το έτος 2020.

έως 27,5 χιλ. EUR
Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού - 38478/2020

έως 8,2 εκατ. EUR
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 53202/12-11-2020 διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Aνοικτή Διαδικασία Κάτω των Ορίων με τίτλο «Προμήθεια Οργάνων Σχολών του ΕΜΠ».

έως 120,0 χιλ. EUR
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

Προκήρυξη αρ. πρωτ. 36932/2020 Διακήρυξης - Προμήθεια επίπλων, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού- ΚΕ20753

έως 120,0 χιλ. EUR
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

Περίληψη υπ αρ. πρωτ. 36932/2020 Διακήρυξης - Προμήθεια επίπλων, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού- ΚΕ20753

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV (63)

CPV Περιγραφή Διαγων
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 80
35111000-5 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 29
35125100-7 Αισθητήρες 22
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 21
35111320-4 Φορητοί πυροσβεστήρες 19
35121500-3 Σφραγίδες 18
35111400-9 Εξοπλισμός πυρασφάλειας 17
35821000-5 Σημαίες 15
35124000-9 Ανιχνευτές μετάλλου 13
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 13
35113410-6 Ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία 12
35814000-3 Μάσκες αερίου 11
35121300-1 Εξαρτήματα ασφαλείας 10
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 10
35800000-2 Ατομικός εξοπλισμός και εξοπλισμός υποστήριξης 9
35721000-4 Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών 9
35113490-0 Προστατευτικές ρόμπες 7
35120000-1 Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας 7
35121200-0 Ανιχνευτές πλαστών χαρτονομισμάτων 7
35113200-1 Εξοπλισμός πυρηνικής, βιολογικής, χημικής και ακτινολογικής προστασίας 7
35812000-9 Στολές εκστρατείας 6
35811200-4 Στολές αστυνομικών 6
35112000-2 Εξοπλισμός διάσωσης και κινδύνου 6
35722000-1 Συσκευές ραδιοεντοπισμού (ραντάρ) 5
35240000-8 Σειρήνες 5
35113420-9 Ενδύματα για πυρηνική και ακτινολογική προστασία 5
35100000-5 Εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφαλείας 5
35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης 4
35111300-8 Πυροκατασβεστήρες 4
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 4
35000000-4 Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός 4
35810000-5 Ατομικός εξοπλισμός 3
35512400-0 Μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα 3
35111100-6 Αναπνευστικές συσκευές πυρόσβεσης 3
35720000-7 Συστήματα πληροφοριών, επιτήρησης, πρόσκτησης στόχου και αναγνώρισης 3
35815100-1 Αλεξίσφαιρα γιλέκα 2
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 2
35331100-4 Σφαίρες πυροβόλων 2
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 2
35121600-4 Επιγραφές 2
35111510-3 Πυροσβεστικά εργαλεία χειρός 2
35811100-3 Στολές πυροσβεστών 2
35341100-7 Εξαρτήματα σωληνώσεων από ορείχαλκο πυροβόλων 2
35261000-1 Πίνακες πληροφοριών 2
35311100-8 Ξίφη 2
35111200-7 Υλικά πυρόσβεσης 2
35260000-4 Πινακίδες αστυνομίας 2
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 2
35113100-0 Εξοπλισμός ασφάλειας εργοταξίων 1
35412400-9 Οχήματα αναγνώρισης και περιπολίας 1
35331500-8 Φυσίγγια 1
35422000-8 Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά ανταλλακτικά για στρατιωτικά οχήματα 1
35121000-8 Εξοπλισμός ασφαλείας (π.χ. έναντι κλοπής, πυρκαγιάς κ.λπ.) 1
35112200-4 Καταιονητήρες έκτακτης ανάγκης 1
35521100-3 Κινητήρες και μέρη κινητήρων για πολεμικά πλοία 1
35113300-2 Εγκαταστάσεις ασφαλείας 1
35250000-1 Μέσα απώθησης επιθέσεων σκύλων 1
35321100-1 Πιστόλια χειρός 1
35821100-6 Κοντάρια σημαιών 1
35820000-8 Εξοπλισμός υποστήριξης 1
35111310-1 Αφρός πλήρωσης πυροσβεστήρων 1
35112100-3 Κούκλες εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 1
35112300-5 Εκπλυντές ματιών 1

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ' ( 35 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 80
18141000-9 Γάντια εργασίας 34
18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα 32
35111000-5 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 29
35125100-7 Αισθητήρες 22
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 21
35111320-4 Φορητοί πυροσβεστήρες 19
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 18
35121500-3 Σφραγίδες 18
35111400-9 Εξοπλισμός πυρασφάλειας 17
35821000-5 Σημαίες 15
18444100-4 Κράνη ασφαλείας 15
35124000-9 Ανιχνευτές μετάλλου 13
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 13
18142000-6 Προσωπίδες ασφαλείας 12
35113410-6 Ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία 12
35814000-3 Μάσκες αερίου 11
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 11
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 11
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 10
33733000-7 Γυαλιά ηλίου 10
18221000-4 Αδιάβροχος ρουχισμός 10
35121300-1 Εξαρτήματα ασφαλείας 10
18444000-3 Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής 9
18816000-2 Γαλότσες 9
35800000-2 Ατομικός εξοπλισμός και εξοπλισμός υποστήριξης 9
35721000-4 Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών 9
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 8
18441000-2 Καπέλα 7
18424000-7 Γάντια 7
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 7
35113490-0 Προστατευτικές ρόμπες 7
35120000-1 Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας 7
31440000-2 Μπαταρίες 7
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7
35121200-0 Ανιχνευτές πλαστών χαρτονομισμάτων 7
35113200-1 Εξοπλισμός πυρηνικής, βιολογικής, χημικής και ακτινολογικής προστασίας 7
35812000-9 Στολές εκστρατείας 6
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
38410000-2 Όργανα μέτρησης 6
18234000-8 Παντελόνια 6
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 6
35811200-4 Στολές αστυνομικών 6
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 6
35112000-2 Εξοπλισμός διάσωσης και κινδύνου 6
18220000-7 Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία 5
35722000-1 Συσκευές ραδιοεντοπισμού (ραντάρ) 5
24955000-3 Χημικές τουαλέτες 5
34928460-0 Οδικοί κώνοι 5
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 5
35100000-5 Εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφαλείας 5
35113420-9 Ενδύματα για πυρηνική και ακτινολογική προστασία 5
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 5
38550000-5 Μετρητές 5
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 5
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 5
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 5
35240000-8 Σειρήνες 5
38510000-3 Μικροσκόπια 4
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 4
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 4
35111300-8 Πυροκατασβεστήρες 4
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 4
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 4
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 4
38434560-9 Χημικοί αναλυτές 4
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 4
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 4
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 4
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 4
39711120-6 Καταψύκτες 4
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 4
33735100-2 Προφυλακτικά δίοπτρα 4
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 4
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 4
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 4
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης 4
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 4
32333200-8 Βιντεοκάμερες 4
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 4
98314000-7 Υπηρεσίες χρωματισμού 4
33734000-4 Ματογυάλια 4
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 4
37412250-6 Μάσκες, βατραχοπέδιλα ή αναπνευστήρες 4
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 4
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 4
35000000-4 Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός 4
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 4
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 4
38540000-2 Μηχανές και συσκευές δοκιμών και μετρήσεων 3
18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 3
30194600-1 Γωνιόμετρα 3
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 3
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 3
31712200-2 Μικροσυστήματα 3
35810000-5 Ατομικός εξοπλισμός 3
42634000-9 Μηχανές σφυρηλασίας 3
38436310-6 Θερμαντικές εστίες 3
42923200-4 Ζυγοί 3
35512400-0 Μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα 3
44211200-4 Θαλαμίσκοι 3
42943200-0 Λουτρά υπερήχων 3
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 3
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 3
50433000-9 Υπηρεσίες βαθμονόμησης 3
31711130-3 Αντιστάσεις 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 3
31158000-8 Φορτιστές 3
35111100-6 Αναπνευστικές συσκευές πυρόσβεσης 3
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 3
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 3
38551000-2 Μετρητές ενέργειας 3
18832000-0 Ειδικά υποδήματα 3
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 3
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 3
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 3
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 3
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 3
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 3
44511000-5 Εργαλεία χειρός 3
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 3
34000000-7 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 3
31611000-2 Σετ καλωδίων 3
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 3
38342100-5 Παλμογράφοι 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
38128000-8 Εξαρτήματα μετεωρολογικών οργάνων 3
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 3
38932000-7 Μετρητές υγρασίας 3
34151000-0 Προσομοιωτές οδήγησης 3
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 3
43313100-1 Εκχιονιστήρες 3
31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης 3
31680000-6 Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα 3
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας 3
32270000-6 Συσκευές ψηφιακής μετάδοσης 3
38423000-6 Εξοπλισμός μέτρησης πίεσης 3
39294000-9 Συσκευές και εξοπλισμός για επίδειξη 3
39831700-3 Αυτόματοι διανομείς σαπουνιού 3
42514200-4 Ηλεκτροστατικές συσκευές καθαρισμού αέρα και αερίων 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
18444110-7 Κράνη 3
44523300-5 Εξαρτήματα 3
38412000-6 Θερμόμετρα 3
38111100-7 Πυξίδες 3
18800000-7 Υποδήματα 3
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης 3
31711110-7 Πομποδέκτες 3
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 3
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 3
39299200-6 Γυαλί ασφαλείας 3
09331100-9 Ηλιακοί συλλέκττες για την παραγωγή θερμότητας 3
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 3
31712116-6 Μικροεπεξεργαστές 3
34324000-4 Τροχοί, μέρη και εξαρτήματά τους 3
18440000-5 Καπέλα και καλύμματα κεφαλής 3
19724000-7 Συνθετικό μονόινο νήμα 3
42967000-2 Μονάδες ελεγκτών 3
35720000-7 Συστήματα πληροφοριών, επιτήρησης, πρόσκτησης στόχου και αναγνώρισης 3
33111640-9 Θερμογράφημα 3
30192700-8 Γραφική ύλη 3
30236100-3 Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης 3
33763000-6 Χάρτινες χειροπετσέτες 3
31642000-8 Ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης 3
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 3
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 2
18412200-2 Αθλητικά μπλουζάκια 2
35311100-8 Ξίφη 2
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 2
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 2
39717100-2 Ανεμιστήρες 2
30211100-2 Υπερ-υπολογιστής 2
24111600-1 Υδρογόνο 2
34150000-3 Προσομοιωτές 2
35815100-1 Αλεξίσφαιρα γιλέκα 2
44210000-5 Κατασκευές και μέρη κατασκευών 2
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 2
35121600-4 Επιγραφές 2
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 2
39515400-9 Σκίαστρα 2
18443300-9 Καλύμματα κεφαλής 2
44000000-0 Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές) 2
35111510-3 Πυροσβεστικά εργαλεία χειρός 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
33741300-9 Απολυμαντικά χεριών 2
39298900-6 Διάφορα είδη διακόσμησης 2
35331100-4 Σφαίρες πυροβόλων 2
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 2
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 2
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 2
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 2
38295000-9 Τοπογραφικός εξοπλισμός 2
72316000-3 Υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων 2
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 2

ΦΟΡΕΙΣ (170)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ' (CPV: 35)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 27
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 21
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 20
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 17
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 14
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 11
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 7
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ' 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 4
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 4
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) 3
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 3
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.ΑΣ) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΧΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ AΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ 2
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 2
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ 2
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 1
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 1
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 1
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 1
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 1
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 1
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΕΣΒΟΥ 1
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste