Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Απόφαση έγκρισης 4ο Πρακτικού Διενέργειας

έως 104,7 χιλ. €
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Απόφαση έγκρισης αποσφράγισης όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2017στις 26.03.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

έως 55,7 χιλ. €
Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019
έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση της αποστολής αιτήματος στις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση της ισχύος των προσφορών τους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πλαίσιο του Νο 7/2017 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 60435

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τις κατατεθειμένες προσφορές τους (δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά) από τις συμμετέχουσες εταιρείες για τον διαγωνισμό 7/2017

έως 81,4 χιλ. €
Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2018_8229/01.11.2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 6) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» MIS 5007918

έως 104,7 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 7/2017 με α/α συστήματος 60435.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (126)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Όργανα μέτρησης' ( 38410000-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
35125100-7 Αισθητήρες 9
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 9
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 9
44321000-6 Καλώδια 8
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 8
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 8
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 8
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 8
30232140-7 Σχεδιογράφοι 7
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 7
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 7
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 7
38342100-5 Παλμογράφοι 7
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 7
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 7
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 7
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 7
44511000-5 Εργαλεία χειρός 7
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 7
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 7
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 7
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 7
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 7
32424000-1 Υποδομή δικτύου 7
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 7
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 7
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 3
42912310-8 Συσκευές διήθησης νερού 2
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 2
38421110-6 Μετρητές ροής 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
42910000-8 Συσκευές απόσταξης, διήθησης ή επαναδιύλισης 1
42996100-5 Κονιοποιητές 1
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1
44167400-2 Καμπύλες 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
38126300-7 Επίγειες συσκευές παρατήρησης θερμοκρασίας ή υγρασίας 1
38425700-7 Συσκευές μέτρησης επιφανειακής τάσης 1
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 1
38432200-4 Χρωματογράφοι 1
38416000-4 Πεχάμετρα 1
30212000-8 Υλισμικό για μίνι ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 1
44221111-6 Μονάδες διπλών υαλοπινάκων 1
42960000-3 Εξοπλισμός συστημάτων χειρισμού και ελέγχου, εκτύπωσης, γραφικών, αυτοματισμών γραφείου και επεξεργασίας πληροφοριών 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
48921000-0 Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοπίησης 1
42660000-0 Εργαλεία για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση και θερμοσυγκόλληση, μηχανές και συσκευές για επιφανειακή βαφή και ψεκασμό εν θερμώ 1
42642500-3 Εργαλειομηχανές για την κατεργασία σκληρού πλαστικού 1
31150000-2 Αδρανές αέριο για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης 1
44423740-0 Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης 1
42113161-0 Αφυγραντήρες 1
43410000-0 Μηχανήματα επεξεργασίας μεταλλευμάτων 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
42510000-4 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης 1
31524120-2 Φωτιστικά οροφής 1
38120000-2 Μετεωρολογικά όργανα 1
38434310-2 Ηχόμετρα 1
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
34990000-3 Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας, σηματοδότησης και φωτισμού 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
42123610-6 Συγκρότημα πεπιεσμένου αέρα 1
44221100-6 Παράθυρα 1
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
35120000-1 Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας 1
38344000-8 Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης 1
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 1
38425200-2 Ιξωδόμετρα 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
42131140-9 Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες 1
32581000-9 Εξοπλισμός επικοινωνίας δεδομένων 1
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1
38260000-5 Γεωφυσικά όργανα μαγνητομέτρων 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
42131146-1 Μη επιστροφικές βαλβίδες 1
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
32442200-5 Κυτία τερματικών 1
38900000-4 Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38126200-6 Επίγειες συσκευές παρατήρησης ηλιακής ακτινοβολίας 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
42131147-8 Δικλείδες ασφαλείας 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
43411000-7 Μηχανήματα διαλογής και κοσκινίσματος 1
42164000-6 Βοηθητικός εξοπλισμός για λέβητες 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
39831240-0 Ενώσεις καθαρισμού 1
38519200-8 Αντικειμενικοί φακοί μικροσκοπίων 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
44221110-9 Πλαίσια παραθύρων 1
48215000-8 Πακέτα λογισμικού ανάπτυξης δικτύων 1
42131260-6 Σφαιρικές δικλείδες 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
31730000-2 Ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1
31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 1
32572000-3 Καλώδια επικοινωνιών 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
38515200-0 Πολωτικά μικροσκόπια 1
44163120-7 Αγωγοί τηλεθέρμανσης 1
38941000-7 Μετρητές άλφα ακτινοβολίας 1
32440000-9 Τερματικά και εξοπλισμός τηλεμετρίας 1
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 1
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
38431100-6 Συσκευές ανίχνευσης αερίων 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
44425100-6 Ελαστικοί δακτύλιοι 1
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
38432100-3 Συσκευές ανάλυσης αερίων 1
38920000-0 Εξοπλισμός διανομής σπόρων και χορτονομής 1
48520000-9 Πακέτα λογισμικού πολυμέσων 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste