Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 219,2 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Περίληψη Διακήρυξης για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του ΕΜΠ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.

έως 219,2 χιλ. €
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με ανοικτή διαδικασία και Όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του ΕΜΠ»

έως 51,5 χιλ. €
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware, Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF)», με εκτιμώμενη αξία 51.513,95 €, χωρίς ΦΠΑ και 63.877,29 € με ΦΠΑ.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (81)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών' ( 48900000-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6
38520000-6 Σαρωτές 4
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 3
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 3
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 3
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 3
92622000-7 Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 3
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 3
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 2
48700000-5 Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού 2
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 2
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 2
48820000-2 Εξυπηρετητές 2
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 2
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 2
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30211300-4 Υποδομή ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1
34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
30216120-3 Εξοπλισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 1
48314000-2 Πακετά λογισμικού φωνητικής αναγνώρισης 1
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
30237420-9 Χειριστήρια 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
72267100-0 Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
18521000-7 Ρολόγια 1
30237440-5 Ιχνοσφαίρες 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
72222300-0 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
30216100-7 Οπτικοί αναγνώστες 1
37453300-1 Δίσκοι 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
30237295-3 Πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων για πληκτρολόγια 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1
33193220-7 Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς 1
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 1
72591000-4 Συμφωνίες ανάπτυξης επιπέδου εξυπηρέτησης 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
31214100-0 Διακόπτες 1
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1
32231000-1 Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
30237450-8 Πινακίδες γραφικών 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
44115710-9 Κουβούκλια 1
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 1
80533100-0 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste