Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 219,2 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Περίληψη Διακήρυξης για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του ΕΜΠ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.

έως 219,2 χιλ. €
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με ανοικτή διαδικασία και Όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του ΕΜΠ»

έως 51,5 χιλ. €
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware, Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF)», με εκτιμώμενη αξία 51.513,95 €, χωρίς ΦΠΑ και 63.877,29 € με ΦΠΑ.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (48)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών' ( 48900000-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 3
38520000-6 Σαρωτές 3
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 3
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 3
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 2
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
48700000-5 Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού 2
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
72267100-0 Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
72591000-4 Συμφωνίες ανάπτυξης επιπέδου εξυπηρέτησης 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
72411000-4 Υπηρεσίες παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
38653110-1 Φωτογραφικά φλας 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
50324000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικών Η/Υ 1
72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1

ΦΟΡΕΙΣ (12)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών' (CPV: 48900000-7)

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste