Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 51,5 χιλ. €
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware, Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF)», με εκτιμώμενη αξία 51.513,95 €, χωρίς ΦΠΑ και 63.877,29 € με ΦΠΑ.

έως 16,6 χιλ. €
Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PITSTOP για την υλοποίηση του έργου PITSTOP του Προγράμματος InterregV-AGreece–Italy (EL-IT) 2014-2020 (Διόρθωση στο υπό προμήθεια είδος με Α/Α 2, στο είδος του επεξεργαστή από το λανθασμένο «Επεξεργαστή IntelCorei5 ή αντίστοιχο» στο σωστό «Επεξεργαστή IntelCorei3 ή αντίστοιχο»

έως 111,1 χιλ. €
Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

«Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης σπουδών φοιτητών με αναπηρία»

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (92)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών' ( 48900000-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
48820000-2 Εξυπηρετητές 4
92622000-7 Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων 3
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 3
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 3
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 3
18521000-7 Ρολόγια 2
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 2
38520000-6 Σαρωτές 2
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 2
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 2
30211300-4 Υποδομή ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 2
30216100-7 Οπτικοί αναγνώστες 2
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 2
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 2
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
44115710-9 Κουβούκλια 2
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 2
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 2
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 2
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 1
80533100-0 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
31214100-0 Διακόπτες 1
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1
32231000-1 Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
48732000-8 Πακέτα λογισμικού ασφάλειας δεδομένων 1
30237450-8 Πινακίδες γραφικών 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
33193220-7 Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς 1
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237295-3 Πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων για πληκτρολόγια 1
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
48218000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
72222300-0 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 1
38293000-5 Σεισμολογικός εξοπλισμός 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
48326000-9 Πακέτα λογισμικού χαρτογράφησης 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
30237420-9 Χειριστήρια 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
30216120-3 Εξοπλισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 1
48314000-2 Πακετά λογισμικού φωνητικής αναγνώρισης 1
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1
34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
48700000-5 Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
30237440-5 Ιχνοσφαίρες 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1

ΦΟΡΕΙΣ (24)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών' (CPV: 48900000-7)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste