Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 219,2 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Περίληψη Διακήρυξης για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του ΕΜΠ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.

έως 219,2 χιλ. €
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με ανοικτή διαδικασία και Όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του ΕΜΠ»

έως 51,5 χιλ. €
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware, Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF)», με εκτιμώμενη αξία 51.513,95 €, χωρίς ΦΠΑ και 63.877,29 € με ΦΠΑ.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (92)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών' ( 48900000-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 5
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 4
38520000-6 Σαρωτές 4
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
92622000-7 Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων 3
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
48820000-2 Εξυπηρετητές 3
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 3
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 3
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 3
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 3
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 2
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 2
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 2
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 2
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
48700000-5 Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού 2
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 2
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 2
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 1
80533100-0 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
30216120-3 Εξοπλισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 1
48314000-2 Πακετά λογισμικού φωνητικής αναγνώρισης 1
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
30237420-9 Χειριστήρια 1
34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
48326000-9 Πακέτα λογισμικού χαρτογράφησης 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
30211300-4 Υποδομή ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
72222300-0 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 1
38293000-5 Σεισμολογικός εξοπλισμός 1
30216100-7 Οπτικοί αναγνώστες 1
37453300-1 Δίσκοι 1
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1
30237295-3 Πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων για πληκτρολόγια 1
33193220-7 Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς 1
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
72591000-4 Συμφωνίες ανάπτυξης επιπέδου εξυπηρέτησης 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
48218000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
31214100-0 Διακόπτες 1
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1
32231000-1 Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
30237450-8 Πινακίδες γραφικών 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
44115710-9 Κουβούκλια 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
18521000-7 Ρολόγια 1
30237440-5 Ιχνοσφαίρες 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
72267100-0 Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 1

ΦΟΡΕΙΣ (22)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών' (CPV: 48900000-7)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste