Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 1,4 εκατ. €
Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-κόστους του κύκλου ζωής, ανά ομάδες ειδών για την «Προμήθεια οχημάτων και Τριετή Επισκευή και Συντήρηση αυτών» CPV: 34100000, 50110000-9, 34144750-0, 34144212-7, 34142300-7, 34142100-5, 34131000-4, 43313100-1, 34144420-8, 44611500-1, 34110000-1, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.698.924,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (22)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αυτοκίνητα οχήματα' ( 34100000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα 3
34131000-4 Ημιφορτηγά 3
34136100-0 Μικρά φορτηγά 2
44611500-1 Δεξαμενές νερού 1
43313100-1 Εκχιονιστήρες 1
16311000-8 Μηχανήματα κοπής χλοοτάπητα 1
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1
43210000-8 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 1
42924700-6 Μηχανικές συσκευές εκτόξευσης, διασκόρπισης ή ψεκασμού 1
34142300-7 Ανατρεπόμενα οχήματα 1
34144420-8 Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού 1
34142100-5 Φορτηγά με ανυψωτική πλατφόρμα 1
34114400-3 Μικρά λεωφορεία 1
34410000-4 Μοτοσικλέτες 1
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1
34113000-2 Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς 1
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 1
34144750-0 Οχήματα μεταφοράς φορτίων 1
44613500-5 Βυτία νερού 1
34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 1
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 1
34144212-7 Υδροφόρες πυροσβεστικών οχημάτων 1

ΦΟΡΕΙΣ (27)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Αυτοκίνητα οχήματα' (CPV: 34100000-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 4
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΑΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 1
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1
ΔΕΤΕΠΑ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste