Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (81)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μονάδες αποθήκευσης' ( 39173000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39121100-7 Γραφεία 4
39111000-3 Καθίσματα 3
39122200-5 Βιβλιοθήκες 3
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 2
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 2
30191200-6 Επιδιασκόπια 2
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 2
31158000-8 Φορτιστές 2
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 2
30192170-3 Πίνακες ανακοινώσεων 2
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 2
32342412-3 Ηχεία 2
32333200-8 Βιντεοκάμερες 2
30237240-3 Κάμερες Ιστού 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 2
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 2
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 2
39292100-6 Μαυροπίνακες 2
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 2
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 2
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 2
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 2
39141300-5 Ερμάρια 2
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 2
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 2
44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια 2
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2
39121200-8 Τραπέζια 2
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 2
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 2
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 2
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 2
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 2
39100000-3 Έπιπλα 2
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 2
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 2
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 2
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 2
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 2
42113161-0 Αφυγραντήρες 2
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 2
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 2
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 2
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 2
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 2
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 2
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 2
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 2
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 2
38652100-1 Μηχανές προβολής 2
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 2
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 2
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 2
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 2
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 2
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 2
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 2
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 2
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 2
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 2
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 2
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 2
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 1
44411400-8 Ντουζιέρες 1
45212230-7 Εγκατάσταση αποδυτηρίων 1
33193000-9 Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη 1
24955000-3 Χημικές τουαλέτες 1
37513100-8 Κουκλοθέατρα 1
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 1

ΦΟΡΕΙΣ (5)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Μονάδες αποθήκευσης' (CPV: 39173000-5)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste