Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 76,7 χιλ. €
Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/19 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 60,0 χιλ. €
Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Περιληπτική διακήρυξη για την προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών για τη Δ.Ε. Εύοσμου (αρ.μελ.320/2018).

έως 60,0 χιλ. €
Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών για τη Δ.Ε. Εύοσμου» (Αρ. μελέτης 320/2018).

έως 74,4 χιλ. €
Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου : «Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018, προμήθεια βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων καθώς και προμήθεια φωτοσωλήνων, λαμπιονιών και λοιπών ειδών για εορταστικό φωτισμό», συνολικής δαπάνης :74.400,00 ευρώ

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (40)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ρευματολήπτες και ρευματοδότες' ( 31224100-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 3
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
31440000-2 Μπαταρίες 2
30160000-8 Μαγνητικές κάρτες 2
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
30216130-6 Αναγνώστες κωδικών ραβδώσεων 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
48771000-3 Πακέτα λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων γενικής χρήσης 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 1
32581130-9 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων για ειδικές εφαρμογές 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1
31518500-5 Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
44321000-6 Καλώδια 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
31532110-8 Λυχνίες φθορισμού 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31518100-1 Προβολείς 1
32323100-4 Έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης 1
31682530-4 Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
31170000-8 Μετασχηματιστές 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste