Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 420,2 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής την 26η -8-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης και τελικής επιλογής προμηθευτή την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρόσφορα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την Προμήθεια εξοπλισμών (συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση ) των πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας Αθηνών και Αγ. Αναργύρων - Ν. Φιλαδέλφειας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 521.018,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 420.175,806 € (χωρίς ΦΠΑ)

έως 54,3 χιλ. €
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών - ασύρματων τηλεφώνων, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά κατηγορία και ανά άρθρο κατηγορίας επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, με αριθμ. 1864/2019 (ΑΔΑΜ 19PROC004921201 2019-05-10) Διακήρυξη.

έως 40,1 χιλ. €
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών και εξοπλισμού διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία ενός (1) νέου βρεφικού τμήματος σε ένα (1) νέο Βρεφικό Σταθμό της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. και Προμήθεια επίπλων και απαραίτητου εξοπλισμού για την ίδρυση και λειτουργία του νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας,

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (92)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές' ( 39710000-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39100000-3 Έπιπλα 9
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 5
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 4
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 4
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 3
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 3
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 3
33130000-0 Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές 2
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 2
39141200-4 Επιφάνειες εργασίας 2
38544000-0 Συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών 2
39516120-9 Μαξιλάρια 2
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 2
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 2
34990000-3 Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας, σηματοδότησης και φωτισμού 2
39222200-6 Δίσκοι φαγητού 2
39713430-6 Ηλεκτρικές σκούπες 2
37442900-8 Πολυόργανα γυμναστικής 2
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
39512100-5 Σεντόνια 2
39511100-8 Κουβέρτες 2
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 2
39143112-4 Στρώματα 2
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 2
37524100-8 Εκπαιδευτικά παιχνίδια 2
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 2
42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου 2
39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα 2
35111000-5 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 1
44111700-8 Πλακίδια 1
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 1
44115811-7 Σιδηρόδρομοι για κουρτίνες 1
39200000-4 Επιπλώσεις 1
31521200-6 Φωτιστικά δαπέδου 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1
39522120-4 Τέντες 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1
22822000-8 Επαγγελματικά έντυπα 1
44820000-4 Βερνίκια 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 1
37524000-7 Παιχνίδια 1
39500000-7 Υφαντουργικά είδη 1
24910000-6 Κόλλες 1
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 1
39515410-2 Σκίαστρα εσωτερικού χώρου 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 1
39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου 1
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 1
45341000-9 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 1
37524300-0 Κλασικά παιχνίδια 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
18410000-6 Ειδικά ενδύματα 1
39515100-6 Κουρτίνες 1
38622000-1 Καθρέφτες 1
39514100-9 Πετσέτες 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης 1
39224340-3 Κάδοι 1
39515420-5 Σκίαστρα από ύφασμα 1
37520000-9 Παιδικά παιχνίδια 1
39522100-8 Μουσαμάδες, τέντες και σκίαστρα 1
33196000-0 Ιατρικά βοηθήματα 1
44512930-0 Εργαλειοφορείς 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων 1
39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης 1
32552110-1 Ασύρματα τηλέφωνα 1
44423000-1 Διάφορα είδη 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
44113100-6 Υλικά πλακόστρωσης 1
39142000-9 Έπιπλα κήπου 1
45422100-2 Ξυλουργικές εργασίες 1
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1
39520000-3 Έτοιμα είδη κλωστοϋφαντουργίας 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
39512000-4 Κλινοσκεπάσματα 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
39141300-5 Ερμάρια 1
33711510-5 Προϊόντα αντιηλιακής προστασίας 1
39531000-3 Χαλιά 1
39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου 1
39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης 1

ΦΟΡΕΙΣ (22)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές' (CPV: 39710000-2)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 3
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste