Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 40,1 χιλ. €
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών και εξοπλισμού διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία ενός (1) νέου βρεφικού τμήματος σε ένα (1) νέο Βρεφικό Σταθμό της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. και Προμήθεια επίπλων και απαραίτητου εξοπλισμού για την ίδρυση και λειτουργία του νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας,

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκονται εντός των

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (78)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές' ( 39710000-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39100000-3 Έπιπλα 7
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 6
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 4
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 4
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 3
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
37524100-8 Εκπαιδευτικά παιχνίδια 3
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2
33130000-0 Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές 2
39200000-4 Επιπλώσεις 2
39512000-4 Κλινοσκεπάσματα 2
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 2
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 2
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 2
38544000-0 Συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών 2
39531000-3 Χαλιά 2
39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου 2
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 2
39141200-4 Επιφάνειες εργασίας 2
39512100-5 Σεντόνια 2
39511100-8 Κουβέρτες 2
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 2
39143112-4 Στρώματα 2
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 2
39515420-5 Σκίαστρα από ύφασμα 2
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 2
34990000-3 Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας, σηματοδότησης και φωτισμού 2
39222200-6 Δίσκοι φαγητού 2
37442900-8 Πολυόργανα γυμναστικής 2
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 1
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 1
45341000-9 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 1
30194900-4 Προστατευτικά καλύμματα επιφανειών εργασίας 1
39713430-6 Ηλεκτρικές σκούπες 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
37520000-9 Παιδικά παιχνίδια 1
39522100-8 Μουσαμάδες, τέντες και σκίαστρα 1
33196000-0 Ιατρικά βοηθήματα 1
18410000-6 Ειδικά ενδύματα 1
38622000-1 Καθρέφτες 1
39514100-9 Πετσέτες 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης 1
39224340-3 Κάδοι 1
44113100-6 Υλικά πλακόστρωσης 1
24910000-6 Κόλλες 1
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 1
39531310-9 Πλακίδια μοκέτας 1
39516120-9 Μαξιλάρια 1
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
19200000-8 Υφάσματα και συναφή είδη 1
44820000-4 Βερνίκια 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 1
37524000-7 Παιχνίδια 1
39500000-7 Υφαντουργικά είδη 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
39142000-9 Έπιπλα κήπου 1
45422100-2 Ξυλουργικές εργασίες 1
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων 1
39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
39141300-5 Ερμάρια 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1
39522120-4 Τέντες 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1
42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου 1
44111700-8 Πλακίδια 1
39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα 1
35111000-5 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 1

ΦΟΡΕΙΣ (24)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές' (CPV: 39710000-2)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 2
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste