Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

4 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 152,6 χιλ. EUR
Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020
έως 3,2 εκατ. €
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

έως 52,3 χιλ. €
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών: επαγγελματικών ηλεκτρικών σκουπών, επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων, μηχανών κοπής ψωμιού, μηχανών κοπής λαχανικών, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α., για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά άρθρο επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α., με Αριθμ. Πρωτ. 4216/24-02-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006330096 2020-02-24) Διακήρυξη.

έως 420,2 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής την 26η -8-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης και τελικής επιλογής προμηθευτή την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρόσφορα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την Προμήθεια εξοπλισμών (συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση ) των πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας Αθηνών και Αγ. Αναργύρων - Ν. Φιλαδέλφειας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 521.018,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 420.175,806 € (χωρίς ΦΠΑ)

έως 54,3 χιλ. €
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών - ασύρματων τηλεφώνων, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά κατηγορία και ανά άρθρο κατηγορίας επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, με αριθμ. 1864/2019 (ΑΔΑΜ 19PROC004921201 2019-05-10) Διακήρυξη.

έως 40,1 χιλ. €
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών και εξοπλισμού διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία ενός (1) νέου βρεφικού τμήματος σε ένα (1) νέο Βρεφικό Σταθμό της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. και Προμήθεια επίπλων και απαραίτητου εξοπλισμού για την ίδρυση και λειτουργία του νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας,

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκονται εντός των

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (86)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές' ( 39710000-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
37524000-7 Παιχνίδια 4
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 3
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 3
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 3
39162000-5 Εποπτικά μέσα 3
39100000-3 Έπιπλα 3
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 2
39512000-4 Κλινοσκεπάσματα 2
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 2
33682000-4 Πλακίδια από ελαστικό 2
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
39713430-6 Ηλεκτρικές σκούπες 2
31712100-1 Μικροηλεκτρονικές συσκευές και μηχανήμτα 2
39700000-9 Οικιακές συσκευές 1
32324300-3 Εξοπλισμός τηλεόρασης 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 1
44112300-1 Διαχωριστικά στοιχεία 1
39143112-4 Στρώματα 1
39515100-6 Κουρτίνες 1
16100000-6 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα για την προετοιμασία ή την καλλιέργεια του εδάφους 1
39143110-0 Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου 1
39299300-7 Γυάλινοι καθρέπτες 1
42991000-9 Μηχανήματα παραγωγής χαρτιού, εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και μέρη τους 1
32235000-9 Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος 1
39514100-9 Πετσέτες 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
37800000-6 Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
39113200-9 Καναπέδες 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
39112000-0 Καρέκλες 1
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 1
33693000-4 Άλλα θεραπευτικά προϊόντα 1
98314000-7 Υπηρεσίες χρωματισμού 1
39143210-1 Τραπέζια φαγητού 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
37524200-9 Επιτραπέζια παιχνίδια 1
44221111-6 Μονάδες διπλών υαλοπινάκων 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 1
39121100-7 Γραφεία 1
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1
39515410-2 Σκίαστρα εσωτερικού χώρου 1
39143310-2 Τραπέζια σαλονιού 1
39162100-6 Εξοπλισμός διδασκαλίας 1
39721100-3 Οικιακές συσκευές μαγειρέματος 1
42200000-8 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού και συναφή μέρη αυτών 1
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 1
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 1
39315000-3 Εξοπλισμός εστιατορίου 1
39712200-8 Συσκευές κομμωτηρίου 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
39143123-4 Κομοδίνα 1
33192130-2 Ηλεκτρικώς κινούμενα κρεβάτια νοσοκομείων 1
39711362-4 Φούρνοι μικροκυμάτων 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου 1
39200000-4 Επιπλώσεις 1
31121000-0 Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 1
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 1
38600000-1 Οπτικά όργανα 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39522120-4 Τέντες 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1
42630000-1 Εργαλειομηχανές για κατεργασία μετάλλων 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
39713200-5 Πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων 1
39224310-4 Βούρτσες αποχωρητηρίου 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste