Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 202,4 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_10355/18.12.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού για το Κέντρο ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς,με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων

έως 434,8 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_11225/24.12.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Παρατηρητηρίου Παράκτιου Περιβάλλοντος (AEGIS), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (111)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρονικός εξοπλισμός' ( 31710000-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 5
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 3
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 3
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 3
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 2
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 2
31155000-7 Αναστροφείς συχνότητας 2
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 2
39512100-5 Σεντόνια 2
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 2
39221220-5 Πιάτα 2
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 2
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 2
38418000-8 Θερμιδόμετρα 2
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2
32570000-9 Εξοπλισμός επικοινωνιών 2
38428000-1 Ροόμετρα 2
38423000-6 Εξοπλισμός μέτρησης πίεσης 2
42417000-2 Ανυψωτήρες και μεταφορικά συστήματα 2
37414100-4 Στρώματα ύπνου 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 2
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 2
38436310-6 Θερμαντικές εστίες 2
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
38540000-2 Μηχανές και συσκευές δοκιμών και μετρήσεων 1
39100000-3 Έπιπλα 1
77314100-5 Υπηρεσίες χορτοκάλυψης 1
18521000-7 Ρολόγια 1
37412240-3 Όργανα ή εξοπλισμός καταδύσεων 1
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
38342100-5 Παλμογράφοι 1
38128000-8 Εξαρτήματα μετεωρολογικών οργάνων 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
42414220-9 Γερανογέφυρα 1
31610000-5 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
34931400-6 Προσομοιωτές γεφυρών σκαφών 1
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
30216100-7 Οπτικοί αναγνώστες 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
48781000-6 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων 1
38125000-7 Συσκευές καταγραφής δεδομένων βροχόπτωσης 1
44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων 1
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 1
42122220-8 Αντλίες αποχέτευσης 1
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
42931000-1 Μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
42131291-2 Συρταρωτές δικλείδες 1
72268000-1 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού 1
38120000-2 Μετεωρολογικά όργανα 1
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 1
44423700-8 Στοιχεία φρεατίων επίσκεψης 1
37412210-4 Ρυθμιστές πλευστότητας 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
34515100-1 Σημαδούρες 1
31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
38126200-6 Επίγειες συσκευές παρατήρησης ηλιακής ακτινοβολίας 1
34513750-8 Ελαφρά σκάφη 1
39712200-8 Συσκευές κομμωτηρίου 1
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
44115710-9 Κουβούκλια 1
31711154-0 Συστοιχίες πυκνωτών 1
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
31711300-6 Ηλεκτρονικά συστήματα χρονομέτρησης 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
45112400-9 Εργασίες εκσκαφών 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
45112100-6 Εργασίες διάνοιξης τάφρων 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 1
38292000-8 Υδρογραφικά όργανα 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
48332000-4 Πακέτα λογισμικού προγραμματισμού 1
38425700-7 Συσκευές μέτρησης επιφανειακής τάσης 1
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30211300-4 Υποδομή ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38416000-4 Πεχάμετρα 1
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 1
38426000-7 Κουλόμετρα 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
48921000-0 Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοπίησης 1
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
31121330-2 Στροβιλογεννήτριες αιολικής ενέργειας 1
34114000-9 Ειδικά οχήματα 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1

ΦΟΡΕΙΣ (39)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρονικός εξοπλισμός' (CPV: 31710000-6)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 21
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ» 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 3
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste