Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (103)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρονικός εξοπλισμός' ( 31710000-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 4
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 4
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 3
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 3
31155000-7 Αναστροφείς συχνότητας 2
39221220-5 Πιάτα 2
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 2
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 2
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2
38428000-1 Ροόμετρα 2
38342100-5 Παλμογράφοι 2
32570000-9 Εξοπλισμός επικοινωνιών 2
38423000-6 Εξοπλισμός μέτρησης πίεσης 2
38418000-8 Θερμιδόμετρα 2
39512100-5 Σεντόνια 2
38436310-6 Θερμαντικές εστίες 2
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 2
37414100-4 Στρώματα ύπνου 2
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
42943200-0 Λουτρά υπερήχων 1
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
31730000-2 Ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός 1
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1
38436800-8 Ομογενοποιητές με περιστρεφόμενα πτερύγια 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
33130000-0 Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
77314100-5 Υπηρεσίες χορτοκάλυψης 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
38540000-2 Μηχανές και συσκευές δοκιμών και μετρήσεων 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 1
38600000-1 Οπτικά όργανα 1
31527260-6 Φωτιστικά συστήματα 1
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 1
39100000-3 Έπιπλα 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
48781000-6 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων 1
42122220-8 Αντλίες αποχέτευσης 1
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
39712200-8 Συσκευές κομμωτηρίου 1
38270000-8 Γεωφυσικά όργανα ειδικής αντίστασης 1
42931000-1 Μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
31711154-0 Συστοιχίες πυκνωτών 1
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1
44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων 1
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 1
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 1
44423700-8 Στοιχεία φρεατίων επίσκεψης 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
34999100-7 Γεννήτριες σημάτων 1
42417000-2 Ανυψωτήρες και μεταφορικά συστήματα 1
42131291-2 Συρταρωτές δικλείδες 1
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 1
33910000-2 Όργανα και προμήθειες παθολογοανατομίας 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
42414220-9 Γερανογέφυρα 1
31610000-5 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
34931400-6 Προσομοιωτές γεφυρών σκαφών 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
42921320-7 Μηχανήματα συσκευασίας 1
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1
38634000-8 Οπτικά μικροσκόπια 1
45112100-6 Εργασίες διάνοιξης τάφρων 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
38518200-1 Στερεοσκοπικά ή ανατομικά φωτομικροσκόπια 1
31121330-2 Στροβιλογεννήτριες αιολικής ενέργειας 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
31515000-9 Λαμπτήρες υπεριώδων ακτίνων 1
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
38425700-7 Συσκευές μέτρησης επιφανειακής τάσης 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
33123210-3 Σύστημα παρακολούθησης της καρδιάς 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
48332000-4 Πακέτα λογισμικού προγραμματισμού 1
45112400-9 Εργασίες εκσκαφών 1
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
35112100-3 Κούκλες εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
48921000-0 Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοπίησης 1
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1

ΦΟΡΕΙΣ (39)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρονικός εξοπλισμός' (CPV: 31710000-6)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 20
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ» 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste