Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

Έγκριση τεύχους διακήρυξης καθώς και των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του Νο 1/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων

έως 42,7 χιλ. €
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (48)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM)' ( 30236110-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 4
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 4
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 3
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 3
42122130-0 Αντλίες νερού 3
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 3
31681300-6 Ηλεκτρικά κυκλώματα 3
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
38542000-6 Σερβοϋδραυλικές συσκευές δοκιμών 3
42514000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων 3
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 3
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 3
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 3
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 3
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 2
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 2
32223000-2 Συσκευές μετάδοσης εικόνας 2
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 2
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
38636100-3 Λέιζερ 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 1
30237110-3 Διασυνδέσεις δικτύου 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1

ΦΟΡΕΙΣ (5)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM)' (CPV: 30236110-6)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste