Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

Έγκριση τεύχους διακήρυξης καθώς και των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του Νο 1/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων

έως 42,7 χιλ. €
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019
έως 85,7 χιλ. €
Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (58)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM)' ( 30236110-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 3
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
42514000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων 2
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 2
38542000-6 Σερβοϋδραυλικές συσκευές δοκιμών 2
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 2
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 2
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 2
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 2
48820000-2 Εξυπηρετητές 2
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32223000-2 Συσκευές μετάδοσης εικόνας 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
42122130-0 Αντλίες νερού 2
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 2
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 2
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 2
31681300-6 Ηλεκτρικά κυκλώματα 2
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 2
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 1
30237110-3 Διασυνδέσεις δικτύου 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
31711100-4 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
72540000-2 Υπηρεσίες αναβάθμισης ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
38636100-3 Λέιζερ 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste