Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Απόφαση έγκρισης χορήγησης παράτασης προσφορών κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, με την ανάλογη επέκταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του Διαγωνισμού Νο 7/2017

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης βάση του 5ου Πρακτικού για τον διαγωνισμό 7/2017

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Απόφαση έγκρισης 4ο Πρακτικού Διενέργειας

έως 104,7 χιλ. €
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Απόφαση έγκρισης αποσφράγισης όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2017στις 26.03.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση της αποστολής αιτήματος στις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση της ισχύος των προσφορών τους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πλαίσιο του Νο 7/2017 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 60435

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τις κατατεθειμένες προσφορές τους (δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά) από τις συμμετέχουσες εταιρείες για τον διαγωνισμό 7/2017

έως 60,0 χιλ. €
Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Περιληπτική διακήρυξη για την προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών για τη Δ.Ε. Εύοσμου (αρ.μελ.320/2018).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (90)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Καλώδια' ( 44321000-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 10
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 7
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 7
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 6
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 6
30232140-7 Σχεδιογράφοι 6
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 6
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 6
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 6
38342100-5 Παλμογράφοι 6
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 6
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 6
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 6
38410000-2 Όργανα μέτρησης 6
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 6
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 6
35125100-7 Αισθητήρες 6
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 6
44511000-5 Εργαλεία χειρός 6
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 6
32424000-1 Υποδομή δικτύου 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 6
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 6
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 6
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 6
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 5
31531000-7 Λαμπτήρες 4
31532800-2 Βραχίονες φωτιστικών 4
38750000-7 Χρονοδιακόπτες 3
31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης 3
31518100-1 Προβολείς 3
31211300-1 Ασφάλειες 3
34928500-3 Εξοπλισμός φωτισμού οδών 3
31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας 3
31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού 3
31221000-1 Ηλεκτρονόμοι 2
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 2
31532510-2 Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού 2
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 2
31512100-9 Λαμπτήρες αλογόνου, γραμμικοί 2
31170000-8 Μετασχηματιστές 2
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 2
31518500-5 Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου 2
31532500-9 Εκκινητές λυχνίας 2
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 2
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 2
34993000-4 Φωτιστικά οδών 2
31524210-0 Φωτιστικά τοίχου 2
44316300-1 Εσχάρες 2
31524120-2 Φωτιστικά οροφής 2
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 2
44322200-5 Συνδέσεις καλωδίων 2
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 2
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 2
31519100-8 Λαμπτήρες πυρακτώσεως 2
34928530-2 Φωτιστικά μέσα οδών 2
31214100-0 Διακόπτες 2
44322100-4 Αγωγοί καλωδίων 2
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
48825000-7 Εξυπηρετητές Ιστού 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
50511100-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών υγρών 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1
38260000-5 Γεωφυσικά όργανα μαγνητομέτρων 1
38293000-5 Σεισμολογικός εξοπλισμός 1
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 1
30192800-9 Αυτοκόλλητες ετικέτες 1
34928520-9 Στύλοι φωτισμού 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
34996100-6 Φωτεινοί σηματοδότες 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
31712114-2 Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα 1
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
31211000-8 Ηλεκτρικοί πίνακες και κυβώτια ασφαλειών 1
44421710-7 Ερμάρια φύλαξης αποσκευών 1
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 1
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 1
31221100-2 Ηλεκτρονόμοι ισχύος 1
31532600-0 Πηνία λαμπτήρων 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 1
34942000-2 Εξοπλισμός σηματοδότησης 1
44212310-5 Ικριώματα 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 1
32521000-1 Καλώδια τηλεπικοινωνιών 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste