Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Απόφαση έγκρισης χορήγησης παράτασης προσφορών κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, με την ανάλογη επέκταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του Διαγωνισμού Νο 7/2017

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης βάση του 5ου Πρακτικού για τον διαγωνισμό 7/2017

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Απόφαση έγκρισης 4ο Πρακτικού Διενέργειας

έως 104,7 χιλ. €
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Απόφαση έγκρισης αποσφράγισης όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2017στις 26.03.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση της αποστολής αιτήματος στις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση της ισχύος των προσφορών τους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πλαίσιο του Νο 7/2017 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 60435

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (78)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Καλώδια' ( 44321000-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 8
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 7
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 6
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 6
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 6
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 6
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 6
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 6
44511000-5 Εργαλεία χειρός 6
35125100-7 Αισθητήρες 6
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 6
32424000-1 Υποδομή δικτύου 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 6
30232140-7 Σχεδιογράφοι 6
38410000-2 Όργανα μέτρησης 6
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 6
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 6
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 6
38342100-5 Παλμογράφοι 6
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 6
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 6
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 6
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 6
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 6
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 5
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 5
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 3
34993000-4 Φωτιστικά οδών 2
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 2
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 2
31531000-7 Λαμπτήρες 2
44322200-5 Συνδέσεις καλωδίων 2
31532800-2 Βραχίονες φωτιστικών 2
44322100-4 Αγωγοί καλωδίων 2
44316300-1 Εσχάρες 2
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 2
34928520-9 Στύλοι φωτισμού 1
39298910-9 Χριστουγεννιάτικα δέντρα 1
30192800-9 Αυτοκόλλητες ετικέτες 1
31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης 1
38750000-7 Χρονοδιακόπτες 1
38293000-5 Σεισμολογικός εξοπλισμός 1
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
31211300-1 Ασφάλειες 1
39298900-6 Διάφορα είδη διακόσμησης 1
34928500-3 Εξοπλισμός φωτισμού οδών 1
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
48825000-7 Εξυπηρετητές Ιστού 1
38260000-5 Γεωφυσικά όργανα μαγνητομέτρων 1
50511100-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών υγρών 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
31211000-8 Ηλεκτρικοί πίνακες και κυβώτια ασφαλειών 1
31522000-1 Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα 1
31221100-2 Ηλεκτρονόμοι ισχύος 1
31532600-0 Πηνία λαμπτήρων 1
44421710-7 Ερμάρια φύλαξης αποσκευών 1
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 1
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 1
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
44164200-9 Σωλήνες 1
31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας 1
44212310-5 Ικριώματα 1
32521000-1 Καλώδια τηλεπικοινωνιών 1
31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 1
31518100-1 Προβολείς 1
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste