Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019
έως 74,3 χιλ. €
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια α) ειδών επίπλωσης, β) στρωμάτων κρεβατιών γ) λοιπών στρωμάτων και μαλακών επίπλων και δ) πετσετών φαγητού για τις ανάγκες των τμημάτων Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά κατηγορία και ανά άρθρο κατηγορίας επί των τιμών των άρθρων των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας με αριθμ. 2353/2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005157030 2019-06-24) Διακήρυξη.

έως 40,1 χιλ. €
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών και εξοπλισμού διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία ενός (1) νέου βρεφικού τμήματος σε ένα (1) νέο Βρεφικό Σταθμό της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. και Προμήθεια επίπλων και απαραίτητου εξοπλισμού για την ίδρυση και λειτουργία του νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας,

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκονται εντός των

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (35)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Έπιπλα παιδικού σταθμού' ( 39161000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 3
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 3
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 3
39143110-0 Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου 2
39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης 2
37520000-9 Παιδικά παιχνίδια 2
39513000-1 Τραπεζομάντιλα και πετσέτες φαγητού 2
37524900-6 Σετ παιχνιδιών 2
39512100-5 Σεντόνια 1
39511100-8 Κουβέρτες 1
42717000-5 Εξοπλισμός σιδερώματος και διπλώματος ρούχων 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
37524300-0 Κλασικά παιχνίδια 1
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
39143112-4 Στρώματα 1
30191000-4 Εξοπλισμός γραφείου εκτός από έπιπλα 1
39315000-3 Εξοπλισμός εστιατορίου 1
39221100-8 Σκεύη κουζίνας 1
37521000-6 Παιδικά μουσικά όργανα 1
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
19200000-8 Υφάσματα και συναφή είδη 1
37524200-9 Επιτραπέζια παιχνίδια 1
39512000-4 Κλινοσκεπάσματα 1
39531000-3 Χαλιά 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
39520000-3 Έτοιμα είδη κλωστοϋφαντουργίας 1
33683000-1 Προστατευτικές επενδύσεις από ελαστικό 1
39221180-2 Μαγειρικά σκεύη 1
39162000-5 Εποπτικά μέσα 1
18521000-7 Ρολόγια 1
39224330-0 Κουβάδες 1
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 1
37414100-4 Στρώματα ύπνου 1
33916100-5 Πριόνια αυτοψίας 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste