Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (43)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα' ( 34134200-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
43262000-7 Μηχανήματα εκσκαφής 7
16700000-2 Ελκυστήρες 7
34131000-4 Ημιφορτηγά 6
34133100-9 Βυτιοφόρα 5
16810000-6 Μέρη γεωργικών μηχανημάτων 4
34142100-5 Φορτηγά με ανυψωτική πλατφόρμα 4
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 4
43262100-8 Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς 4
43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 4
34144000-8 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης 3
16600000-1 Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα 3
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 3
16310000-1 Χορτοκοπτικές μηχανές 3
34144710-8 Τροχοφόροι φορτωτές 3
43210000-8 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 3
43313100-1 Εκχιονιστήρες 3
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 3
43221000-8 Αυτοκινούμενοι ισοπεδωτήρες 2
34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα 2
34390000-7 Εξαρτήματα ελκυστήρων 2
34144431-8 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα 2
34114000-9 Ειδικά οχήματα 2
34922000-6 Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών 2
42415110-2 Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα 2
34136000-9 Φορτηγάκια 2
43300000-6 Μηχανήματα και εξοπλισμός κατασκευαστικών έργων 1
34000000-7 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 1
43132400-1 Εξοπλισμός αγωγών 1
34144430-1 Οχήματα οδικού καθαρισμού 1
34115000-6 Άλλα επιβατηγά αυτοκίνητα 1
43260000-3 Αυτοκινούμενα μηχανικά πτύα, εκσκαφείς, πτυοφόροι φορτωτές και αυτοκινούμενα μηχανήματα ορυχείου 1
34115200-8 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων 1
42415100-9 Ανυψωτικά οχήματα 1
42924740-8 Συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης 1
34144420-8 Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού 1
43251000-7 Αυτοκινούμενοι πτυοφόροι φορτωτές πρόσθιας φόρτωσης με ανεστραμμένο πτύο 1
42420000-6 Κάδοι, πτύα, αρπάγες και λαβές για γερανούς ή εκσκαφείς 1
42416200-7 Καδοφόροι ανυψωτήρες 1
42997200-3 Μηχανές καθαρισμού της εσωτερικής επιφάνειας αγωγών 1
34134100-6 Φορτηγά με επίπεδη καρότσα 1
43810000-4 Εξοπλισμός κατεργασίας ξύλου 1
34223330-8 Κινητές ρυμουλκούμενες μονάδες 1
34130000-7 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων 1

ΦΟΡΕΙΣ (42)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα' (CPV: 34134200-7)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste